Anorgazmi (Orgazm Olamama)

Anorgazmi, orgazm olamama, cinsel ilişki, cinsel yaşamOrgazm nedir?


Orgazm hakkında... Maalesef pek çok bayanın hayatı boyunca tatmadıkları ve merak ettikleri bazı sorular vardır: "orgazm ne demek, orgazm nasıl olunur, orgazmın faydaları nelerdir, orgazm olamıyorum ne yapmam gerek" gibi...

"Orgazm nedir" sorusunun cevabını, kadınlarda orgazm olmanın yollarını, orgazm olmanın faydalarını, orgazm olamamanın ne gibi zararları olabileceği gibi orgazm hakkında pek çok merak edilen sorunun cevabını bu bölümde ele aldık.

Cinsel ilişkinin evreleri içinde yer alan orgazm, cinsel ilişkinin en doruk noktasına çıkıldıktan sonra rahim ve vajinanın ritmik olarak kasılması olarak kabaca tarif edilebilir. Bu şekilde cinsel haz en yoğun biçimiyle yaşanır. Orgazm sırasında vajina ve rahimdeki bu kasılmalar tamamen kişinin kontrolu dışında gerçekleşmektedir.

Anorgazmi nedir? Orgazm olamama neye bağlıdır?
Aslında orgazm olmak için cinsel ilişkiye bile gerek yoktur. Cinsel uyaranların beyni sürekli ve yoğun bir şekilde uyarması sonucu vücudun bu uyaranlara verdiği eş zamanlı bir yanıttır orgazm.

Burada unutulmaması gereken nokta; "En büyük ve en önemli cinsel organımızın beynimizin olduğu" dur. Bizin düşüncelerimizle ve beynimizle orgazm olabiliriz.

Vajina, vulva, klitoris ve G noktası gibi genital organlar orgazmı kolaylaştıran yardımcı organlarımızdır.

Anorgazmi; kadının hiç orgazm olamaması, çok geç orgazm olması veya yeterli uyarıya rağmen orgazma ulaşmanın çok güç olması olarak tarif edilebilinir.

Uluslararası Kongre Sunumumuz
Jinekolog ve Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ 1-3 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "International - Anatolian Congress on Neuroscience and Sexual Health" kongre kapsamında "Orgazm olma ve Cinsel İlişki evleri" ile ilgili bir sunum yapmıştır.

Orgazm ve Cinsel İşlev sunumu  >>>

Orgazm olamama kadınlarda ne tür sıkıntılara yol açar?
Orgazm olamama kadınlarda anksiyeteye (içsel sıkıntılara) yol açar ve sonuçta kişinin kendi kendine olan saygısı yitirmesi ve depresyon ile sonuçlanabilir.

Bu problemi yaşayan pek çok kadın cinsel olarak uyarılır; ancak odaklanma, yoğunluk ve süre yeterli olduğu halde orgazma ulaşamaz. Yaşam boyu orgazm bozukluğundaki bir kadın bir eşle ya da masturbasyon ile hiç orgazma ulaşamamıştır.

Bu durum normal cinsel yaşamı olan kadınların hayatının herhangi bir döneminde de gelişebilir.

Yapılan araştırmalara göre; kadınların yaklaşık % 5’i hayatının hiçbir döneminde orgazma olmamaıştır. Çoğu kadın da ancak klitoris uyarısı ile orgazm olabilmektedir.

Kadınların yaklaşık yarısından fazlası da ilişki sırasında "klitoris uyarısı" olmadan orgazma ulaşamamaktadır.

Klitoris bir kadının en duyarlı olduğu, sinir yapılarından en zengin olan anatomik bölgedir. G noktası ise varlığı halen tartışmalı olsa da orgazm olma fonkfiyonunda etkili olan diğer bir yapıdır.

Orgazm Bozuklukları Nasıl Sınıflandırılır?

Rasgele (random) anorgazmi:  Dönem dönem orgazmın yaşanamaması, dönem dönem yaşanmaması durumudur.

Klitoral (clitoral) anorgazmi: Hiç bir şekilde orgazmın olmaması durumudur. Kişi elle masturbasyon yaptığında bile orgazm yaşayamamaktadır. Anorgazminin boyutunun ileri düzeyde olduğunu gösterir.

Koital (coital) anorgazmi: Cinsel birleşmede penisin vajina içindeyken orgazm olmaması durumudur. Ancak masturbasyon gibi yöntemler ile kişi orgazm olabilmektedir.
"Klitoral orgazmi" tabiri ise ancak klitorisin uyarılması sonucu orgazm oluşumunu tanımlar.

Erken orgazm: Kadınlarda çok nadir olarak görülür. Bu pek çok kadın için yakınılacak bir durum değildir. Çünkü kadınlar erkeklerden farklı olarak arka arkaya pek çok kez orgazm olabilirler.
Diğer bir tabir ile kadınlar "multiorgasmik" özelliğe sahiptirler.

PSAS (Sürekli Cinsel Uyarılma Sendromu):  PSAS kadınlarda çok nadir görülen, ancak sosyal hayatı son derece etkileyen bir cinsel sorundur. Bu problemi yaşayan kadınlar gün içinde sürekli bir cinsel uyarılma ve kontrol edemedikleri orgazm benzeri durum ile karşı karşıyadırlar.  Ayrıntılı bilgiler  >>>
Diğer bir tabir ile kadınlar "multiorgasmik" özelliğe sahiptirler.

Bir cinsel ilişkide erkek boşaldıktan sonra 15-20 dakika kadar dinlenme gereksinimi duyarken, kadın aynı ilişkide birden çok hatta 20 kadar bile orgazmı ardı ardına yaşayabilmektedir.  

Orgazm olamamanın nedenleri nelerdir? Orgazm olamama tedavisi...
Anorgazminin nedeninin saptanması için yapılan basit bir jinekolojik muayene ve cinsel öykünün alınması orgazm tedavisindeki ilk aşamadır.

Her türlü cinsel işlev sorununda olduğu gibi orgazm olamama (anorgazmi) sorunu yaşayan her bayanın öncelikle uzman bir jinekolog tarafından jinekolojik muayeneden geçmesinde fayda olacaktır. 

Çünkü altta yatan orgazm olmayı engelleyen vajinit (vajina enfeksiyonu), vestibulit sendrom, vajinal kuruluk gibi disparoni (ağrılı birleşme) sebepleri varsa öncelikle bu sorunların tedavi edilmesi şarttır.

Vajinal kuruluk cinsel isteksizlik sonucunda da ortaya çıkabileceği gibi organik ve fizyolojik bir takım nedenler sonucunda da oluşabilmektedir.

Ancak orgazm bozukluklarının % 5'den daha azında altta yatan organik bir sebep bulunabilir. Sık karşımıza çıkan diğer sebepler; diabet, kalp hastalıkları, damar hastalıkları, nörolojik hastalıklar, alkolizm, nörolojik bozukluklar, nörolojik ve antidepressan ilaç kullanımıdır.

Orgazm olamamanın asıl nedenleri ise cinsel bilgi eksiklikleri, erkek eşin cinsel açıdan tecrübesizliği, daha önceden olan cinsellikle ilgili olumsuz yaşantılardır.

Psikolojik etkenler ise travma, problemli bir çocukluk geçirilmiş olması, düzenli ve sağlıklı bir aile yaşantısının olmaması, ergenliğe geçiş döneminde problemli ve travmatik cinsel deneyimlerin yaşanması ile seksüel kimlik çatışmaları sayılabilir.

Ancak unutulmamalıdır ki uzman bir cinsel terapist eşliğinde uygulanılan bir cinsel terapi sonucunda bir kadına orgazm olma öğretilebilinir.

Orgazm olamamanın psikolojik nedenleri nelerdir? Kolay orgazm olmak için ip uçları...

Anorgazmi, orgazm olamama, orgazm problemiÖncelikle "her ilişkide orgazm yaşanacak" diye de bir kural yoktur. Zaman zaman orgazm olmaması son derece normal bir durumdur.

Ayrıca orgazm olma eş faktörüne de bağlı olduğu için her partnerle ayrı düzeylerde cinsel haz ve orgazm olma durumunun da yaşanması doğaldır.

Orgazm olmamaya, cinsel isteksizlik ve disparonia (ilişkide ağrı) durumlarının da eşlik etmesi önemlidir.

Genellikle psikolojik faktörler nedeniyle orgazm engellenmektedir. Anorgazmi psikolojik faktörlerini özetlemek gerekirse;

 • Eğer kişi partneri ile orgazm yaşayamıyor ise bu o kişiye karşı olan ilgi kaybından dolayı olabilir. Bu tür kişiler genelde başka bir partner veya mastürbasyon ile orgazma ulaşabilirler.
 • Bazı anorgazmik kadınlarda cinsel uyarının oluşmasında problem yoktur, ancak orgazma ulaşmanın kötü bir şey olabileceği korkusuyla bu uyarıyı ilişki sırasında kaybederler.
 • Cinsellikle ilgili aileden öğretilen kurallar, katı dini ve ahlaki öğretiler, bazen kadında kaçınmaya ya da açıkça etkin cinsel uyarımın reddedilmesine neden olabilir.
 • Bazen kadın için orgazm "kendi kontrolünü kaybetmek" (otokontrolü kaybetmek) anlamına gelebilir. Bu konudaki kültürel beklentiler ve sosyal kısıtlamalar da oldukça önemlidir.
 • Kontrolü kaybetme korkusu orgazma ulaşmanın önündeki en büyük engellerden birisidir.

 

 • Kadın orgazm bozukluğunun en önemli nedenlerinden biri "cinsellik eşittir cinsel birleşme" tarzı yanlış düşüncelerdir. Birleşme ve orgazmın başlıca amaç haline gelmesi orgazmı engeller.
 • Orgazm olmaya değil de cinsel ilişkiden haz almaya çalışmak, ön sevişmeleri uzun tutmak, hassas (erojen) bölgelerin güzel bir şekilde uyarılması cinsel ilişki sırasında hazzı ve bu hazzın en doruk noktası olan orgazm olmayı kolaylaştıracaktır.
 • Orgazm olmada bir başka neden de etkin olmayan cinsel tekniklerdir. Bazen kadın ve/veya cinsel eşi etkili bir şekilde birbirini uyarmayı ve uyarılmayı beceremez.
 • Sevişmek "bildiğimiz" değil "öğrendiğimiz" bir işlevdir. Cinsel ilişki ile ilgili bilgi eksiklikleri uyarmayı, uyarılmayı, cinsel hazzı ve orgazm olma fonksiyonunu engelleyebilmektedir.
 • Cinsellikle ilgili olumsuz düşünceler ve kaygı da cinsel tekniklerin etkinliğini azaltmaktadır.
 • Kadının eşine kızgın olması, gizli öfkeler, kırgınlıklar, dargınlıklar ve yaşanan ailesel problemler de orgazm olamamanın ve cinsel isteksizliğin diğer nedenleri arasındadır.
 • Özellikle bizim ülkemizde insanların kendi duygu ve coşkularını ifade etmesindeki maskelemeler, duyguların ve hazzın en yoğun olarak yaşandığı dönemler olan cinsel ilişkide de kendini göstermekte ve bu nedenle pek çok kadın bu hazdan mahrum kalmaktadır.
 • Orgazm problemi ile ilgili olarak bilinmesi gereken iki nokta vardır. Birisi "orgazm olma hazzı ve şekli" kişiden kişiye değişir. İkincisi ise kadının "cinsel birleşme yoluyla orgazm olamamasının kadında bir sorun olduğu şeklindeki bir düşüncenin yanlış" olduğudur.


Orgazm olamama gebelik oluşmasını engeller mi?
Merak edilen konulardan birisi de orgazm olamamanın gebe olasılığını azaltıp azaltmadığıdır. Gebelik atılan spermlerin o dönemde atılan yumurtayı döllemesi sonucunda başlar. Bu nedenle genel olarak kabul edilen görüşe göre orgazmın gebelik ile ilişkisi yoktur. Yani gebe kalmak için mutlaka orgazm olmak gerekmemektedir.

Ancak, bazı yazarlara göre de orgazm sadece cinsel bir zevk değil, gebeliğin oluşmasında etkin rol oynayan bir faktördür. Bu yazarlara göre rahim kasılmaları içeriye doğru negatif basınç oluşturarak spermlerin tüplere daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır.

Yine, bazı yayınlar da orgazm yaşamadan cinsel ilişkiyi bitiren kadınlarda bel ve sırt ağrılarının daha sık olarak görüldüğü bildirilmektedir.

Orgazm olmak bir kadının mutluluğu için şart mıdır?
Özellikle ülkemizde milyonlarca kadın orgazmın ne olduğunu dahi bilmeden mutlu bir şekilde yaşamaktadır.

Ancak orgazmı yaşayan kadınlar cinselliğin tadını daha güzel bir şekilde çıkarmakta ve hem kendinin hem de eşi ile tam bütünleşmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Bu da sağlıklı bir evlilik ve sağlıklı bir cinsel hayat için son derece önemlidir.

Orgazm olamamak ne tür problemlere yol açar?
Orgazm olma normal bir vücut fonksiyonudur. Eğer kadın orgazm yaşamıyorsa ilişki sonrası kendini huzursuz hissedebilir. Çünkü pelvik organlarda toplanan kan rahatsızlık yaratabilir.

Eşine tam cinsel hazzı veremediğinden ötürü kendisini yetersiz hisseden anorgazmik kadınlarda zaman içinde cinsel isteksizlik, depresyon, güven eksiklikleri gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Cinsellik ailenin sağlıklı bir şekilde devamlılığı, ufak tefek ailesel pürüzlerin giderilmesi, kişilerin birbirlerini daha çok sevip yakınlaşmalarını sağlayan, evlilik ve beraberliklerdeki çok önemli unsurlardan birisidir.

Orgazm Olamama (Anorgazmi) Tedavisi

Orgazm olamama, tedavi yönemleriOrgazm olamama tedavisinde ilk aşama yapılan basit bir jinekolojik değerlendirme sonucunda kişide herhangi bir yapısal problemin olup olmadığını değerlendirmektir.

Daha sonra kişinin yaşantısı, geçmişi, birliktelikleri, cinsel hayatı, eşi ile uyumlarını içeren geniş bir cinsel anamnez (öykü) alımı yapılır. Bu şekilde anorgazmi sorunun nedeni saptanmaya çalışılır.

Orgazm olamama tedavisinde ilk olarak kişiye cinsel ilişki, cinsel organlar, genital anatomik yapı ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra kişinin kendi vücudunu tanımasına yönelik çalışmalar yapılır. Cinsellikle ilgili geçmişten gelen yanlış ve eksik bilgiler, ön yargılar temizlenir. Bu yanlış bilgiler yerine konan doğru bilgiler ile düzeltilir. Bu tür cinsel terapiye "bilişsel davranışsal cinsel terapi" adı verilir.

G noktası büyütülebilir mi?
Evet.
  Yalnızca dıştan uyarı ve masturbasyon ile (klitoral) orgazm olan ancak ilişki sırasında vajinal orgazmı yaşayamayan bayanlada, g noktasına yapılan kolajen enjeksiyonu, yani G noktası büyütme işlemi ile orgazm sağlanabilmektedir. "G shot" olarak bilinen bu işlem oldukça güvenilirdir.

Orgazm olma ve cinsel haz için farklı yeni tedaviler
Kadınlarda orgazm olma işlevi için farklı uygulamalar da vardır: 
O Shot © : O noktası büyütülmesi, vajina girişine yapılan PRP enjeksiyonları 
Genital PRP : Genital bölgeye kandan hazırlanan pıhtılaşma hücrelerinden yoğun plazmanın enjeksiyonu
Lazerle Vajina Daraltma : Karbondioksit lazerler ile vajina daraltma ve sıkılaştırma ile cinsel hazzın arttırılması.

Vajinal Radyofrekans uygulamaları : Vajina içine Viveve © ve TermiVa gibi © radyofrekans cihazları ile yapılan uygulamalar.
Orgazm olamama nedeniyle yapılan tüm tedaviler kişiye özeldir. Yani her kadının tedavisi diğerinden farklı olabilir.

Kadınlarda cinsel zevk noktaları...

Kadınlarda ve erkeklerde cinsel ilişki sırasında uyarılmayı sağlayan hassas cinsel zevk noktaları vardır. Cinsel hazzın artmasını sağlayan cinsel zevk noktaları için "erojen (erogen) bölgeler" adı da verilmektedir. Cinsel zevk noktalarında haz verici sinir uçları daha yoğun bir şekilde bulunmaktadır.

Orgazm olma sorununun tedavisinde "erojen (duyarlı)" bölgelere (meme uçları, klitoral bölge, kulak çevresi, boyun, bacaklar gibi) "yoğunlaşma tekniği" uygulanmaktadır. Ancak bu teknik, klitoral uyarı ile orgazm olan ancak ilişki sırasında orgazma ulaşamayan kadınlarda genellikle etkisizdir. Böyle durumlarda "çatı kaslarını çalıştırma egzersizleri (Kagel egzersizi)" ile vajen kasları ve duyarlılığını arttırmak mümkündür.

Daha sonra cinsel haz çalışmaları yapılarak önce kendisi ile daha sonra da cinsel partneri ile uyumu sağlanır. Cinsel konsantrasyonun sağlanması ile ilgili bilgiler aktarılır.  Bir takım ev ödevleri ile de hastanın uygulamaları evde yaparak pekiştirmesi sağlanır. Bu tür cinsel terapiye de "davranışsal (davranışçı) cinsel terapi" adı verilir.

Anorgazmi tedavisinde kliniğimizde de uyguladığımız hipnoz tedavileri (hipnoterapi) ile bilinç dışındaki sorunlar daha kolay çözüme ulaşabilmektedir. Cinsel sorunlarda uygulanan Hipnoz tedavileri terapi süresini kısaltan, hastanın terapiye uyumunu arttıran, tamamlayıcı, önemli tedavi seçeneklerindendir. 

Eşi ile sorunları olan kişilere de ayrıca çift terapisi ve aile terapisi uygulanmalıdır.

Kullanılan ilaç tedavileri var mıdır?
Orgazm bozukluğunun tedavisinde Sildenafil (Viagra) ve Buspiron gibi ilaçların kullanımının yararlı olduğuna ilişkin bilgiler vardır. Ayrıca sildenafil, ilaç kullanımına bağlı olan cinsel işlev bozukluklarında da yararlı olabilmektedir. Ayrıca 'kadın viagrası' ismi ile yeni ilaçlar da gündeme girmiştir. 

Özellikle son zamanlarda görsel ve yazılı basında konu ile ilgili haberlerin yer alması orgazmı bilmeyen kadınların aklını karıştırmaktadır.

Orgazm taklidi ve orgazm sırasında çıkan sesler
Sürekli duyduğu bu olayı yaşayamamanın getirdiği stres nedeni ile pek çok çiftin cinsel hayatları zedelemekte ve sonuçta olumsuz olaylar görülebilmektedir.

Bu nedenle pek çok kadın orgazm olmadığı halde "orgazm taklidi" yapmakta ve orgazm sırasında çıkan seslere benzer sesler çıkararak partnerini kandırma yoluna gitmektedir. Bu durum tecrübeli partnerler tarafından anlaşılabilmekte ve cinsel ilişkideki hazzı olumsuz yönde etkilemektedir.

Orgazm taklidi yapmak kişiler arasındaki güven unsurunu da olumsuz etkiler ve cinsel ilişkilerdeki samimiyeti azaltır.


KLİNİĞİMİZDE ANORGAZMİ (ORGAZM PROBLEMLERİ) TEDAVİSİ

Kliniğimizde orgazm olamama sorunu ile ilgili hangi tedaviler verilmektedir?
Kliniğimizde orgazm olamama ile ilgili cinsel terapilerde "Master ve Johnson'un tekniğine" dayalı bilişsel ve davranışsal tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır.

Tedavilere uygun görüdüğümüz hastalarımıza hipnoterapiyi de eklemekte ve bu şekilde sonuçlarımız daha hızlı bir şekilde gerçekleşebilmektedir.

Orgazm olmak kesin öğretilebilir mi?
Evet.  Kişi eğer kişi gerçekten isterse orgazm olmayı öğrenebilir ve hatta bunu kendi başına zamanla geliştirebilir.

Orgazm tedavilerinde uygulanan diğer yöntemler nelerdir? 
Orgazm olma tedavilerinde tarafımızca Vajina İçi Radyofrekans, Vajina İçi CO2 Lazerle Daraltma, Genital PRP uygulamaları, O Shot ve G Shot işlemleri gibi değişik yöntemler de yapılabilmektedir. 

Orgazm olmayı öğrenme tedavileri ne kadar sürer?
Kliniğimizde verdiğimiz cinsel terapiler ortalama olarak 6-10 seans arasında süremektedir. Hastalarımızı genellikle haftada bir seanslara almaktayız.

Cinsel terapilere gelmek için randevularınızı ve geliş sıklığınızı iş durumunuza göre ayarlayabilmekteyiz.

Anorgazmi (Orgazm olamama) tedavilerinde ücretlendirme nasıl yapılmaktadır?

Anorgazmi (Orgazm olamama) cinsel terapilerindeki ücretlendirmelerde cinsel terapi seans ücreti alınmaktadır.

Cinsel tedaviler ile ilgili bilgi almak için 0 (532) 452 06 56 numaralı cep telefonundan direkt olarak Cinsel Terapist, Hipnoterapist ve Jinekolog Op. Dr. Süleyman Eserdağ ile görüşmenizde fayda olacaktır. 

Orgazm olabilme bir kadının en doğal "kadınlık hakkı"dır. Eğer böyle bir cinsel sorun yaşıyorsanız problemin üstesinden gelebilmek için gurur meselesi yapmadan, gerekli tedavi ve bilgiler için profesyonel destek alınız. Böylelikle partneriniz ile cinsel uyumunuz artacak, cinsel uyumunuz genel uyumunuzu olumlu yönde etkileyecektir.    

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400