Cinsel Tiksinti Bozukluğu

Cinsel Tiksinti Bozukluğu Nedir?

Cinsel tiksinti bozukluğu, cinsellikten iğrenme ve tiksinti ile kendisini gösteren bir cinsel işlev problemidir.

Bu kişilerde cinsel istek hat safhada azalmıştır. Cinselliğe karşı aşırı bir duyarsızlık, cinsellikten nefret ve öfke vardır.

Bu nedenle cinsel tiksinti bozukluğu, cinsel isteksizlik probleminin daha ileri bir boyutu olarak düşünülmektedir.

 

 

Cinsel tiksinti problemine sahip kişiler nasıl davranır?
Cinsel tiksinti problemine sahip kişiler her türlü cinsel uyarım veren durum veya nesnelerden kaçınma ve cinsellikten iğrenme ile karşı karşıya kalırlar.

Cinsel tiksinti nedenleri nelerdir?
Pek çok nedenden ötürü cinselliğe olumsuz bakış açısı ve negatif değer yargıları cinsel tiksinti bozukluğuna neden olabilmektedir.


Cinsel tiksinti bozukluğuna neden olan en sık nedenler:

  • Cinsellikle ilgili yanlış, eksik değer yargıları ve öğretiler
  • Muhafazakar ve katı dini kurallar ile büyüme
  • Cinsellikle ilgili yasaklar ve katı ahlaki kurallar
  • Cinsel baskılar
  • Önceden yaşanmış cinsel ve psikolojik travmalar (taciz, cinsel istismar ve tecavüzler)

Ayrıca cinsel ilişkinin ağrılı olması (disparoni) durumu da zamanla cinsel isteksizlik ve cinsel tiksintiye yol açabilir.

Cinsel tiksinti bozukluğu bizim toplumumuzda kadınlara karşı olan cinsel baskılar nedeni ile özellikle kadınlarda oldukça sık görülen bir cinsel sorundur.

Vajinismus bir cinsel istek problemi midir?
Hayır.
 Vajinismus hastalarının çoğunda cinsel istek ile ilgili bir problem yoktur. Hatta bazı hastalar cinsel ilişki sırasında aşırı istek duymalarına rağmen cinsel birleşmeden korktukları için kendilerini kasmakta bu şekilde ilişki gerçekleşememektedir.

Vajinismus ile ilgili bilgiler için tıklayınız   >>>

Cinsel tiksinti bozukluğuna hangi tür psikiyatrik ve psikolojik hastalıklar eşlik edebilir?
Cinsel tiksinti problemine bazı psikiyatrik sorun ve hastalıklar da eşlik edebilmektedir. Bunlar:

  • Obsessif Kompulsif Bozukluk (OKB, titizlik hastalığı veya takıntı- saplantı hastalığı olarak da halk arasında bilinmektedir )
  • Anksiyete bozuklukları
  • Fobi bozuklukları (korkular)
  • Post travmatik stres bozukluğu (Travma sonrası stres bozukluğu)


Cinsel istek bozukluğu tedavisi nasıldır?
Cinsel istek bozukluğunda kişiye cinselliği öğreten ve sevdiren bir çeşit cinsel terapi uygulanır. Bu tür cinsel tedaviler "davranışsal- bilişsel cinsel terapiler" olarak geçmektedir. Uygulanan yöntem "sistematik duyarsızlaştırma (sistematik desensitizasyon)" olarak geçer.

Bu şekilde cinsel tiksinti bozukluğu tedavisinde öncelikle cinsellikle ilgili yanlış, eksik ve ön yargılı bilgileri düzeltmek için öncelikle bir cinsel bilgiler verilmektedir.

Daha sonra bir takım cinsel egzersizler ve ev ödevleri ile kişinin cinsel hayata adaptasyonu için çalışmalar yapılır. Bunlar kendi vücudunu ve cinsel organları tanıma, masaj, pelvik taban kas egzersizleri (kegel egzersizleri) ve daha sonra erkek cinsel organlarına adaptasyon çalışmalarıdır.

Tüm cinsel sorunlar gibi hastayla doğru iletişim, güven ortamının sağlanması, bir takım ev ödevleri, erkek eşin desteğinin sağlanması ve kooperasyon bu tür cinsel terapilerde anahtar rol oynamaktadır.

İleri düzey olgularda hipnoz tedavisi (hipnoterapi) , psikodinamik yaklaşımlar ve emdr terapisi yarar sağlamaktadır.

CİNSEL TEDAVİLERDE DOĞRU MERKEZ SEÇİMİ ÖNEMLİDİR !.. 

Cinsel terapiler ülkemizde çok az merkez veya terapist tarafından uygulanan hastaya özel ilgi, zaman ve emek gerektiren tedavi alanlarıdır.

Bu durumdaki pek çok çift ise bu problemlerini yakınlarından gizlemekte, bu konuda olayın yalnızca maddi boyutunu düşünerek bazı merkezlere başvurmakta ve buralarda uygulanılan eksik, yetersiz veya yanlış tedavi yöntemleri sonucunda sıkıntılar daha da büyümektedir.

Oluşan maddi-manevi kayıplar kişilerin umutlarını ve doğru tedavi merkezlerine olan güvenlerini azaltmaktadır.

Bu nedenle hastalarımıza doğru merkez seçimi amacıyla ayrıntılı bir araştırma yapmalarını önermekteyiz.

Araştırdığınız kliniğin güvenirliliği, hasta geri bildirimleri, bilimsel çalışmaları, hijyeni, konforu, terapiyi uygulayacak kişinin sizinle telefondaki iletişimi, tecrübesi ve bilgisi son derece önemlidir!


Cinsel isteksizlik   >>>  
Cinsel ilişkinin evreleri   >>>
Ağrılı Cinsel İlişki (Disparoni)    >>>
İlk Cinsel İlişki ("İlk gece")   >>>
Anorgazmi (Orgazm Olamama)   >>>
Vajinismus (İlişkiye Girememe)   >>>
Vajinal Kuruluk   >>>  

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400