Makale ve Sunumlar

JİNEKOLOG OP. DR. SÜLEYMAN ESERDAĞ
BİLİMSEL MAKALELERİ, SUNUMLARI, POSTERLERİ


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri: (Peer view publications)
A1.  Eserdag S, Zulfikeroglu E, Ozer A. Cord Entanglement in Monochorionic Monoamniotic Twins, Presentation of Two Cases.
Bratisl Lek Listy. 2010;111(12):673-5.

A2.  Eser A, Zulfikeroğlu E, Eserdağ S, Kılıç S, Danışman N.  Predictive Value of Middle Cerebral Artery Pulsatility Index Ratio in Preeclampsia. 
Arch Gynecol Obstet. 2011 Aug;284(2):307-11. Epub 2010 Sep 2.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri: (National publications)
B1. Eserdağ S, Alan M, Ceylaner S, Ötüken İ, Danışman N.  Jejunal Atresia, Detected in a Fetus and Postnatal Management: A Case Report. Gynecol Obstet Reprod Med 2005;11:59-61.

B2. Güngör T, Eserdağ S.  Bakteriyel Vajinozis Tedavisinde Topikal Klindamisin Krem. MN Klinik Bilimler & Doktor 2003;9/1:91-93.

B3. Güngör T, Gün Ö, Aydoğdu T, Erdinç S, Ağırlar H, Eserdağ S, Küçüközkan T.  Uterus Sarkomları. MN Klinik Bilimler & Doktor 2003;9/4:496-498.

B4. Eserdağ S, Doğanay M, Avşar F.  Modern Tedavi Yöntemleri Işığı Altında Prematür Ovaryen Yetmezliğinin Yeniden Gözden Geçirilmesi. Türk Fertilite Dergisi 2002;10/3:169-179.

B5.  Eserdağ S, Zülfikaroğlu E, Tuncay G, Ceylaner S, Danışman N. Non-immune Hydrops Fetalis Secondary to Nuchal Cystic Hygroma: Prenatal Detection and Postnatal Evaluation of 5 Cases.  Gynecol Obstet Reprod Med 2006;12:209-211.

B6.  Eserdağ S, Doğanay M, Özat M. Prematür Ovaryen Yetmezlikli Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisi Seçeneklerinin Kan Lipid Profili Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Çalışması. MN Klinik Bilimler & Doktor 2002;8:101-106.

B7.  Eserdağ S, Zengeroğlu S, Mollamahmutoğlu L, Zülfikaroğlu E, Mungan T, Danışman N.  Placental Chorioangioma: A Case Report and Literature Review. Gynecol Obstet Reprod Med 2006;12:212-214.

B8.   Doğaroğlu F, Günyeli İ, Eserdağ S, Danışman N, Mollamahmutoğlu L.  Evaluation of Thyroid Dysfunction and Thyroid Autoantibodies in Hypertensive Cases of Pregnancy.  Gynecol Obstet Reprod Med 2005;11:158-162.

B9.  Eserdağ S, Ceylaner S, Tarhan İ, Zengeroğlu S, Danışman N.  Meckel-Gruber Syndrome (Dysencephalia Splanchnocystica): A Case Report with Prenatal Diagnosis and Postmortem Evaluation. Gynecol Obstet Reprod Med 2004;10:62-63.

B10.  Avşar F, Bedir R, Eserdağ S.  Addison Hastalığı ve Gebelik- Olgu Sunumu. T Klin Jinekol Obst 2003,13:238-240.

Ulusal kongrelerde yayımlanan posterleri:
C1. Eserdağ  S, Mungan T, Danışman N, Mollamahmutoğlu L. Monokoryonik Monoamniyotik İkiz Gebelerde Kordon Dolanması: İki Olgu Sunumu. (P-92) 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 13-16 Ocak 2005 Bursa.

C2. Eserdağ  S, Korkmaz Y, Mungan T, Danışman N, Mollamahmutoğlu L. Bir Olgu Sunumu: Fetuste Tek Taraflı ve Tüm Pelvisi Kaplayan Hidronefroz. (P-93)  7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 13-16 Ocak 2005, Bursa.

C3.  Doğaroğlu F,  Eserdağ S, Günyeli İ, Danışman N. Preeklamptik Hastalarda Tiroid Fonksiyonları. (mfm- p/017) Fetal tıp; Prenatal Tanı Kongresi, 17-19 Nisan 2003, Antalya.

C4.  Doğaroğlu F,  Eserdağ S, Günyeli İ, Danışman N. Preeklamptik Hastalarda Tiroid Otoantikorlarının Prevalansı. (mfm- p/018) Fetal tıp; Prenatal Tanı Kongresi, 17-19 Nisan 2003, Antalya.

C5.  Eserdağ S,  Korkmaz Y, Alan M, Danışman N, Ceylaner S, Ötüken İ.  Jejunal Atrezinin Prenatal Tanısı. (mfm- p/025) Fetal tıp; Prenatal Tanı Kongresi, 17-19 Nisan 2003, Antalya.

C6.  Avşar F, Bedir R, Eserdağ S.  Addison Hastalığı ve Gebelik Olgu Sunumu. (mfm- p/003) Fetal tıp; Prenatal Tanı Kongresi, 17-19 Nisan 2003, Antalya.

C7.  Eserdağ S, Korkmaz Y, Alan M, Zengeroğlu S, Danışman N.  Korioangiomanın Prenatal Tanısı. (mfm- p/023) Fetal tıp; Prenatal Tanı Kongresi, 17-19 Nisan 2003, Antalya.

C8.  Tuncay G,  Eserdağ S, Alan M, Ceylaner S, Ceylaner G, Mungan T.  Kistik Higroma: Beş Vakanın Sunumu. (mfm- p/045) Fetal tıp; Prenatal Tanı Kongresi, 17-19 Nisan 2003, Antalya.

C9.  Eserdağ S, Şen Ş, Dingiloğlu B.S, alan Y, Ceylaner G, Danışman N.  Meckel Gruber Sendromu (Dysencephalia Splanchnocystica): Olgu Sunumu. (mfm- p/024) Fetal tıp; Prenatal Tanı Kongresi, 17-19 Nisan 2003, Antalya.

C10.  Ceylaner S, Ceylaner G, Günyeli İ, Eserdağ S, Danışman N, Tuğ M, Taner D, Küçüközkan T.  Prenatal Tanı Konulan ve Nöral Tüp Defekti Nedeniyle Tahliye Edilen 220 Fetüsün Postmortem Değerlendirme Sonuçları. (mfm- p/013)  Fetal tıp; Prenatal Tanı Kongresi, 17-19 Nisan 2003, Antalya.

Bu poster kongrenin en iyi poster ödülünü almıştır.

C11.  Ceylaner S, Ceylaner G, Danışman N, Eserdağ S, Günyeli İ.  Triple Test Danışmanlığı için Başvuran Hastalarda Belirlenen Prognozu Etkileyen Ek Genetik Bulgular. (mfm- p/014)  Fetal tıp; Prenatal Tanı Kongresi, 17-19 Nisan 2003, Antalya.

C12.  Soğuk Ç, Çağlar G.S, Eserdağ S, Keskin A.E, Mungan T, Danışman N. High and Low Dose Intravenous Magnesium Sulfate For Tocolysis: A Comparative Study. (FCP22) II. World Congress of Perinatal Medicine For Developing Countries, 1-5 Ekim 2002, Antalya.

C13.  Eserdağ S, Korkmaz Y, Özel M, Yuvanç H, Alan M, Mungan T, Danışman N. Over Kisti Prenatal Tanısı: Bir Olgu Sunumu. (P-185) V. Türk Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Çözümler Kongresi, 16-20 Mayıs 2003, Antalya.

C14.  Danışman N, Eserdağ S, Korkmaz Y, Alan M, Ceylaner S, Taner D, Mungan T.  Prune Belly Sendromunun Prenatal Tanısı. (P-186) V. Türk Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Çözümler Kongresi, 16-20 Mayıs 2003, Antalya.

C15.  Eserdağ S, Ceylaner S, Korkmaz Y, Yuvanç H, Alan M, Bayramoğlu H, Mungan T, Danışman N.  Robinow Sendromunun Prenatal Tanısı. (P-187) V. Türk Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Çözümler Kongresi, 16-20 Mayıs 2003, Antalya.

C16.  Ceylaner S, Eserdağ S, Korkmaz Y, Yuvanç H, Alan M, Tuğ M, Mungan T, Danışman N.  Bir Olgu Sunumu: Schisis Assosiasyonu- Prenatal Tanı ve postmortem Değerlendirme. (P-188) V. Türk Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Çözümler Kongresi, 16-20 Mayıs 2003, Antalya.

C17.  Eserdağ S, Özel M, Korkmaz Y, Yuvanç H, Alan M, Mungan T. Bir Olgu Sunumu: Yarık Dudak- Prenatal Tanı ve Yönetim. (P-189) V. Türk Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Çözümler Kongresi, 16-20 Mayıs 2003, Antalya.

C18.  Eserdağ S, Labiaplasty operation results in our clinic, I. International Cosmetology and Cosmetic Gynecology Congress,  28-30 Nisan 2011, İstanbul.

C19.  Eserdağ S, Kliniğimizde tedavi gören 1512 vajinismus hastasının tedavi sonuçları, TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.

Ulusal kongrelerde yapılan sözel sunumlar: (Oral presentations)
D1.
  Özat M, Sözen B, Eserdağ S, Oğuz S. Günaşımı Olan Gebelerde Fetal Umblikal Arter Doppler Ultrasonografinin Önemi. (S2) 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 13-16 Eylül 2001, İstanbul. Bu sözel sunum Jinekolog Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından yapılmıştır.

D2.  Eserdağ S,  Kliniğimizde Uygulanan Kozmetik Jinekolojik Ameliyatlarındaki Sonuçlarımız, TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.
Bu sözel sunum ve çalışmanın tamamı Jinekolog ve Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından yapılmıştır.
Bu sunumu görmek için tıklayınız  >>>

Katıldığı Yurt içi ve Yurt dışı Kongre, Kurs, Work Shop ve Sempozyumlar:
E1.
  I. Ulusal Toksoplazma Kongresi, 12-13 Ekim 1995, Ankara
E2.  Türkiye İnfertilite Vakfı, 3. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi, 26-29 Ekim 1995, Ankara
E3.  İstanbul Jinekoloji Derneği, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 22-25 Kasım 1995, İstanbul
E4.  I. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996,  Antalya
E5.  Türkiye İnfertilite Vakfı, İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi, 26-28 Ekim 1996, Ankara
E6.  Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Derneği, The Ultrasound Congress in Obstetrics and Gynecology, 11-15 Nisan 1998, İstanbul
E7.  3. Türk Alman Jinekoloji Derneği, Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-20 Mayıs 1999, Antalya
E8.  Türk jinekoloji Derneği,  II. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 03-07 Ekim 1999, Antalya
E9.  VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 23-27 Eylül 2000, İstanbul
E10.  Türk Jinekoloji Derneği, 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 13-16 Eylül 2001, İstanbul
E11.  Doğum Hekimliği Kongresi; Maternal-Fetal Tıp Etik & Yasal Boyut, 12-13 Eylül 2003, Ankara
E12.  IX. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2003, Ankara
E13.  Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2. ulusal Sempozyumu, 28 Mayıs 2004, Ankara
E14.  Tivak I. Türk – Fransız Üreme Tıbbi ve İnfertilite Kongresi, 01-03 Ekim 2004, Ankara
E15.  In Early Pregnancy Ultrasound Worshop, 6 Ekim 2004, İstanbul
E16.  4. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 06-09 Ekim 2004, İstanbul
E17.  7.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 13-16 Ocak 2005, Bursa
E18.  Maternal – Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği, Fetal Tıp; Prenatal Tanı Kongresi, 30 Nisan-2 Mayıs 2005,  Antalya
E19.  Türk Kan Vakfı Derneği, Kan ve Kan Ürünleri – Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu, 25 Mayıs 2005, Ankara
E20.  Second Intermational Conferance On Science  and Moral  Philosophy (ethics) of Assisted  Human Reproduction, 28-29 Nisan 2006, İstanbul
E21.  American Society for Reproductive Medicine (ASRM),  23-25 Ekim 2006, New Orleans, ABD
E22.  3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, 02-05 Kasım 2006, İstanbul
E23.  TİVAK XII. İnfertilite ve Üreme kongresi, 10-12 Kasım 2006, Ankara
E24.  Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zekai Tahir Burak Genetik Günleri, 16 Mart 2007, Ankara
E25.  Hacettepe Kadın Hastalıkları ve Doğum;  Tıp ve Sanat Felsefesi Kongresi, 12 -14 Nisan 2007, Ankara
E26.  5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Ankara
E27.  Hormonal Kontrasepsiyonda Güncel Yaklaşımlar, 31 Ekim- 2 Kasım 2008, Antalya
E28.  Üreme Tıbbında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, 20-21 Aralık 2008, Ankara
E29.  Turkish- German Gynecology Congress, 29 Nisan-3 Mayıs 2009, Antalya
E30.  Prof. Dr. Daniel Araoz ile "Cinsel Sorunlarda Hipnoz ve Hipnoterapi" Atölye Çalışması, 16-17 Nisan 2011, Bursa
E31.  EuroGyn Congress (HPV infection), 8-11 Mayıs 2011, Lisbon- Portekiz
E32.  Kolposkopi Kursu, EuroGyn Congress, 8-11 Mayıs 2011, Lisbon- Portekiz
E33.  Dinamik Psikoterapi Semineri, Nobel Barış Ödülü adayı Vamık D. Volkan tarafından 25-26 Haziran 2011, Ankara
E34.  4. Uluslararası Urojinekoloji Kongresi 17-19 Şubat 2012, Ankara
E35.  4. Uluslararası Urojinekoloji Kongresi  bünyesinde yer alan "Estetik Jinekoloji Kursu" ve ""Pelvik Anatomi Kursu" katılımları 17 Şubat 2012, Ankara


Cinsel Sorunlar & Cinsel Terapiler ile ilgili bilimsel çalışmalarımız
Vajinismusta tedavilerinde uyguladığımız bilişsel- davranışçı terapi yaklaşımları, relaxasyon egzersizleri ile birlikte hipnoterapiler (hipnoz tedavileri) ile
başarı oranımız %100’dür.

Hastalarımız açısından ağrısız, oldukça kolay ve rahat şekilde uygulanılan tedavilerdeki süreler de oldukça kısa olup genelde bir hafta içinde sonuç vermektedir.


F1.  20-23 Nisan 2005 yılında, Ankara Bilkent Oteli'nde düzenlenen 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi'nde "Cinsel tedaviler ile ilgili merkezimizin tecrübeleri ve tedavi sonuçlarımızdaki başarılar" oral prezantasyon şeklinde sunulmuştur.

F2.  17-24 Eylül 2005 yılında, Malta'da yapılan 10. Avrupa Hipnoz Kongresi (ESH)nde "Vaginismus Tedavisinde Medikal Hipnoterapi" ile ilgili oral sunumumuza geniş yer verilmiştir.

Vajinismus tedavilerinde, davranışçı terapiler ve relaksasyon egzersizlerine ilave olarak uygulanan hipnoz tedavileri nispeten yeni bir tedavi konseptidir; tedavi başarısında ve sürecin hızlandırılmasında oldukça iyi sonuçlar vermektedir.

F3.  2006 yılı Ağustos ayında Meksika'da yapılan "Dünya Hipnoz Kongresi'nde" work-shop uygulamalarında kliniğimizde yaptığımız çalışmalar ile özellikle vajinismus tedavisindeki %100’lük başarı oranımız sunulmuş ve kongrede çok büyük ilgi ve takdir toplamıştır.

F4.  14-19 Mayıs 2008 tarihleri arasında yapılan Türkiye'nin en büyük kadın-doğum kongresi konumunda olan ve Antalya Su Sesi Deluxe Hotel'de yapılan 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi'nde "Vulvar vestibulit sendromundaki cerrahi yaklaşımlarımız ve %100'lük tedavi sonuçlarımız" bildirilmiştir.

F5.  14-19 Mayıs 2008 tarihleri arasında yapılan,  6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi'nde "Kliniğimize vajinusmus problemi ile başvuran hastaların analizleri ve %100'lük tedavi sonuçlarımız" bilimsel bildiri olarak sunulmuştur.

F6.  18-23 Mayıs 2010 tarihleri arasında Antalya Su Sesi Deluxe Hotel'de yapılan 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi'nde (TJOD) "Vajinismus  hastaları ve %100 tedavi sonuçlarımız" oral sunu olarolarak bildirilmistir.

F7.  18-23 Mayıs 2010 tarihleri arasında yapılan,  8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi'nde (TJOD) "Kliniğimize vajinismus problemi ile başvuran hastaların partnerlerindeki cinsel sorunlar" serbest bilimsel bildiri olarak sunulmuştur.

F8.  9-13 Mayıs 2012 tarihleri arasında Antalya'da yapılan TJOD Kongresi'nde "Kliniğimizde tedavi gören 1512 vajinismus hastasının tedavi sonuçları"  poster bildiri şeklinde sunulmuştur.

Dr. Süleyman Eserdağ'ın genital estetik ile ilgili katılığı toplantılar - verdiği kurslar için 'Foto Albümü' 


İlgili Olabilecek Linkler:
Basında Çıkan Haberlerimiz   >>> 
Jinekolog Op. Dr. Süleyman Eserdağ kimdir?   >>>   
Hera Kadın Sağlığı Merkezi'ndeki muayene ve uygulamalar   >>>
Editör'ün köşesi, editörden mektup var !!  >>>  

Jinekolog ve Cinsel Terapist Dr. Süleyman ESERDAĞ’a direkt iletişim:

Tel:                  0 (212) 225 15 00
Mail:                suleyman@eserdag.com

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400