HPV Aşıları

HPV AŞILARI
Hpv aşısı, Gardasil ve Cervarix, Genital siğillerModern tıpta pek çok hastalığın tedavisi hastalığı oluşturan etkenlerin ve mekanizmalarının ortaya çıkarılması ile gerçekleşebilmiştir. 

Yıllar içinde dünyada çiçek hastalığı ve çocuk felci virüslerini bitiren tıp bilimi, 21. yüzyılda HPV aşıları ile HPV enfeksiyonuna karşı savaşmaya başlamıştır.   

HPV’nin serviks kanseri ile ilişkisinin ortaya çıkarılmasını takiben bu virüs üzerindeki geniş araştırmalar sonuç vermeye başlamış ve bunun sonucunda 2007 yılından itibaren HPV aşıları üretilerek sağlık marketlerdeki yerlerini almıştır.

HPV aşılarının önemi nedir? 
HPV aşılarının kullanılmasındaki ana amaçlar rahim ağzının kanser öncesi (servikal prekanseröz) lezyonları ile rahim ağzı kanserlerinin (servix kanserinin) önlenmesidir. 

Quadrivalan aşı (Gardasil) diğer bivalan aşıdan farklı olarak genital siğillere karşı da koruyuculuk sağlamaktadır. Nitekim genital siğiller de son yıllarda hızla yayılma eğilimindedir.

HPV virüsünü alma ile kanser arasındaki süreç oldukça uzundur...
Evet.  Çünkü daha önce belirtildiği gibi bir kişinin riskli tipteki bir HPV’yi kapması ile serviks kanseri olması arasındaki süre 15-20 yılı bulmaktadır. 

Bu nedenle HPV aşısı ile ilgili şu anda alacağımız koruyucu önlemlerin bize başarı olarak yansımaları (yani serviks kanseri görülme sıklığının azalması) 15-20 yılı bulacaktır.

Tedavi edici HPV aşısı halen araştırma sürecindedir..
Günümüzde sağlık marketinde bulunan bivalan ve quadrivalan HPV aşıları "proflaktik (koruyucu, önleyici) aşılar" olarak geçmektedir.

HPV'den koruyucu aşılar HPV kapılmadan veya kapıldıktan hemen sora kişilerin immün sistemlerinin harekete geçirilerek kanser oluşturmasını önlemeyi hedefleyen aşılardır.

HPV enfeksiyonunu kapmış kişilerde koruyucu bir aşı veya kesin bir tedavi yöntemi maalesef mevcut değildir. Bu nedenle kanser veya kansere meyilli bir durum ortaya çıktığında kişiyi tedavi etmek için verilen "teropotik (tedavi edici) aşılar" halen bilim adamlarının çalışma alanı içindedir.

Koruyucu HPV aşıları virüs benzeri partiküller içeren ancak virüsün yaptığı etkiyi oluşturmaksızın yalnızca vücudun immun sistemin harekete geçirerek, kişinin uzun süreli HPV’ye dirençli hale gelmesini sağlayan aşılardır.

Koruyucu HPV Aşı Türleri
Merck firması tarafından geliştirilen quadrivalan (Tip 16,18,6,11 benzeri) HPV aşısının ticari ismi "Gardasil" dir.

GlaxoSmithKline (GSK) firması tarafından geliştirilen bivalan (Tip 16,18) HPV aşısının ticari ismi de "Cervarix" dir.

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre her iki HPV aşısı da kişiler tarafından kolay tolere edilebilmekte, yüksek oranda bağışıklanma sağlanmakta, dirençli HPV enfeksiyonu ve HPV enfeksiyonları ile ilişkili klinik hastalığın azaltılmasında etkili olmaktadır. 

Diğer taraftan yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda bivalan aşı ile oluşan Tip 18 antikor titresinin daha uzun süreli olduğu gözlemlenmiştir. Gardasil ile Tip 18 antikor titresinin yıllar içinde düşmesine rağmen oluşan "immun bellek" sayesinde koruyuculuk azalmaksızın devam etmektedir.   

Quadrivalan HPV aşısı (Gardasil) diğer HPV aşısından farklı olarak genital siğillere karşı da koruma sağlamaktadır. Yani, Cervarix yalnızca rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlarken, Gardasil hem genital siğil hem de rahim ağzı kanserlerine karşı koruma oluşturmaktadır.

HPV AŞISI:  GARDASİL
Merck firması (MSD) tarafından geliştirilen "Gardasil" quadrivalan bir aşı olup HPV tip 16,18,6,11’e benzer partikülleri içerir ve serviks kanserleri ile prekanseröz lezyonları haricinde dış genital bölgede bulunan siğilleri (condyloma accumulata) de önleyicidir. 

Gardasil nasıl yapılır?
Aşının uzun süre kalıcı olabilmesi için bir kez yapıldıktan 2 ve 6 ay sonra tekrarlanması gereklidir.  Üç doz yapıldıktan sonra aşının etkinliği ömür boyu kalıcıdır, yani ilerleyen yıllarda rapel (doz tekrarı) gerekmez.

FDA onayı nedir?
Dünyada üretilen pek çok aşı ve ilacın güvenirliliği konusunda FDA onayı son derece önemlidir. FDA (American Food and Drug Association/ Amerikan Gıda ve İlaç Teşkilatı) üretilen ilaçların güvenliği konusunda yaptığı ayrıntılı incelemeler sonucunda onay vermektedir.

FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Teşkilatı), 2006 Haziran ayında Gardasil’in adölesan dönemden itibaren kullanılmasına onay vermiştir. 

Gardasil, 2007 yılı nisan ayı itibari ile ruhsat aşamasını tamamlayarak Türkiye ilaç marketlerinde bulunmaktadır.

Tarafımızdan Gardasil aşısı yapılmaktadır. 


Gardasil aşısı ile ilgili bilgiler için tıklayınız  >>>

HPV AŞISI:  CERVARİX
GlaxoSmithKline (GSK) firması tarafından üretilen "Cervarix" bivalan bir aşıdır ve HPV tip 16 ile 18’e benzer partikülleri içerir.

Cervarix özellikle servikal kanser ve prekanserleri önlemeye yöneliktir.

FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Teşkilatı), 2009 ekim ayında Cervarix’in adölesan dönemden itibaren kullanılmasına onay vermiştir. 

Cervarix nasıl yapılır?
Cervarix'in yeterli antikor titresini oluşturabilmesi için için bir kez yapıldıktan 1 ve 6 ay sonra tekrarlanması gereklidir.

Cervarix, Gardasil'in aksine toplumda son yıllarda oldukça fazla yayılma eğiliminde olan anogenital siğillere karşı KORUYUCU DEĞİLDİR.

Cervarix aşısı ile ilgili bilgiler için tıklayınız  >>>


GARDASİL ve CERVARİX HAKKINDA MERAK EDİLENLER...
Aşılar yapıldıktan sonra tekrar edilmelerine gerek var mıdır?
Her iki HPV aşısı da 3 doz şeklinde yapıldıktan sonra -günümüzdeki bilgilerimize göre- ömür boyu koruyuculuk sağlamaktadır. Bu nedenle yeniden bir doz tekrarına gerek yoktur.

HPV aşıları gebelikte yaptırılabilir mi?
Hayır.
Her iki aşı da gebelikte yapılmamalıdır, ancak emzirme döneminde yapılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

Gebelikte yapılmasının önerilmemesinin nedeni bu konuda yeterince kanıt bulunmamasıdır. Teorik olarak her iki HPV aşısı da canlı virüs aşısı olmadığı için tesadüfen gebelikte yapılmaları durumunda gebelik tahliyesi önerilmez, yalnızca gebelik izlemi önerilir.

HPV aşıları yapılırken gebelik olursa ne yapılmalıdır?
HPV aşıları yapılırken 2. dozdan sonra antikor titresi yükselmeye başlar, bu şekilde koruyuculuk başlamaktadır.

HPV aşılarının tek dozu yapıldıktan sonra gebelik oluşursa 2. ve 3. dozlar yapılmaz ve doğum sonu beklenir. Doğum sonrasında sanki aşılar hiç yapılmamış gibi 3 doz yeniden yenilenir.

HPV aşılarından 2 doz yapıldıktan sonra gebelik olursa üçüncü doz doğumdan hemen sonra yapılır. Bu şekilde 3 doz da tamamlanmış olur. 3 dozun bir yıl içinde tamamlanmış olması önemlidir.

HPV tiplemesinin önemi var mıdır?
HPV tiplemesi anormal PAP smear sonuçlarında veya kişinin kendi istekleri doğrultusunda yapılabilmektedir.

Yalnızca genital siğili olan bir kişinin HPV tiplemesinin yapılmasının maddi külfet haricinde çok anlamı yoktur. Çünkü genital siğillerin genellikle nedenleri Tip6 veya Tip 11 HPV'dir.

HPV kimlerde daha hızlı yayılır?
Immün sistemi yani bağışıklık sistemi yavaş çalışanlarda HPV enfeksiyonu ve genital siğiller daha hızlı yayılmaktadır.

İmmun sistem ne zaman yavaşlar?
-Kanser tedavisi görenlerde
-Kortizon türevi ilaç kullananlarda
-AIDS veya genital herpes enfeksiyonuna sahip kişilerde
-Gebelerde
-Immunsupressif (immun sistemi baskılayıcı) tedavi alanlarda immun sitem yavaşlamaktadır.

Ayrıca kötü yaşam koşullarına sahip kişilerde de vücut direnci yavaşlamaktadır.

Stres, dengesiz beslenme, uykusuzluk, sigara, alkol veya uyuşturucu kullanımı, aşırı yorgunluk kişilerde immun sistemi düşürmektedir.

Aşılar hangi yaş grubunda yapılmalıdır?
HPV aşıları prospektus bilgierine göre ideal yapılma yaşı 9 ile 26 yaş arasıdır. Ancak en ideali hiç cinsel ilişkiye girmemiş kişilere yapılmasıdır, bu nedenle kişinin daha önceden HPV virüsünü almadığından emin olunmuş olur.

Ancak aşılar şüpheli durumlarda her yaşta yapılabilir. Ancak yaş ileredikçe koruyuculuk azalmakta ve HPV'ye maruz kalma olasılığı arttığı için etkinlik olasılığı azalmaktadır.

Yine de, geç yaşlarda yapılmasının bir sakıncası bulunmamaktadır. Aşı 40 yaşında dahi yapılabilir.

HPV aşısı ile birlikte rahim ağzı kanseri riski azalır mı?
Hayır.
HPV aşısının yapılması kanser riskini tamamen sıfırlamaz. Bu nedenle HPV aşısı yapılsa bile kişinin rutin jinekolojik kontrollerinin ve düzenli smear testlerinin tekrarı son derece önemlidir.

HPV aşısı yaptırsanız bile smear testlerinizi ve düzenli jinekolog muayenelerinizi ihmal etmeyiniz!...

HPV aşısı erkeklere de yapılabilir mi?
Evet.
  HPV aşılarının erkeklere yapılmasında bir sakınca yoktur. Kadınlar HPV virüsünü erkeklerden alırlar, yani taşıyıcı olanlar erkeklerdir. Bu mantıkla erkeklerin aşılanmasında fayda olabilir. Ancak bu durumda maliyet hesaplarının iyi yapılması gereklidir.
Diğer taraftan Gardasil genital siğillere karşı da koruyucu olduğundan Gardasilin adolesan erkeklere yapılmasında fayda bulunmaktadır.
Avustralya ve Kanada'da erkek adolesanlar HPV aşılama kapsamına alınmıştır.

HPV aşısını nerede yaptırabilirim?
Pek çok klinik ve hastanede HPV aşıları yapılabilmektedir. Maalesef halen devlet ve üniversite hastanelerinde devlet güvencesi ile aşı yapılamadığından ötürü kişiler bu konuda özel merkezlere yönelmektedirler. 

HPV aşısının fiyatı nedir?
Ocak 2016 tarihi itibari ile Gardasil'in tek dozunun fiyatı 300 TLdir.  

Gardasil aşısı yapılması ile ilgili olarak 0(312) 426 85 25 veya 0(212)225 15 00 no'lu telefonlardan arayarak bilgi ve randevu isteminde bulunabilirsiniz.

 

İlgili Linkler: 
HPV PANELİNE GEÇİŞ
Genital Siğiller (Kondiloma)   >>>
HPV enfeksiyonları hakkında bilgiler  >>> 
Gardasil (HPV Aşısı)  >>>
Cervarix (HPV Aşısı)  >>>
Serviks kanserleri   >>>
Pap smear testi   >>>
Anormal smear sonuçlarında yönetim   >>>
Kolposkopik değerlendirme   >>> 
HSV (Genital Uçuk) Enfeksiyonları  >>> 
Tarafımızca Uygulamalar ve İletişim  >>>

 

 

Tarafımızdan jinekolojik muayene,
smear testleriniz ile STD (Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar) taraması yapılabilmektedir.

STD taraması içinde; Klamidya, Mikoplazma, Ureaplasma, Trikomonas, HPV, AIDS, Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz (Frengi) testleri bulunmaktadır.

 Randevu veya bilgi için 0(312) 426 85 25 veya 0(212)225 15 00 numaralı telefonlardan sekreteryamızı arayabilirsiniz. 

SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur (SGK) anlaşmamız YOKTUR. 

 

 Kaynaklar: 

 1.   Landis SH, Murray T, Bolden S, Wingo PA. Cancer Statistics, 1998. Cancer 1998;48:6-9

 2.  Parkin DM, Pisani P, Ferlay J. Estimates of the world-wide incidence of eighteen major cancers in 1985. Int J Cancer 1993;54:594-606

 3.  Parkin DM, Pisani P, Ferlay J. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 1999;49:33-64

 4.  Greenlee RT, Hill-Harmon MB, Murray T, Thun M. Cancer statistics, 2001. CA Cancer J Clin 2001;51:15-36

 5.  Hamzaoğlu O, Kılıç B. Türkiye Sağlık İstatistikleri 2000. Türk Tabipleri Birliği. 2000; s:46

 6.   ACOG Educational and Practice Bulletins. Human Papillomavirus. 2005;61:905-18

 7.  Sherris JD, Wells ES, Tsu VD, Bishop A. Cervical cancer in developing countries, situation analysis. The world bank depatment of population. Health and Nutrition 1st ed. 1993

 8.  Kurman RJ, Solomon D. The Bethesda system for reportingcervical/ vaginal cytologic diagnoses. Springer-Verlag, New York, 1994

 9.  Boring CC, Squires TS, Tong T. Cancer Statistics, 1992 CA Cancer Journal Clinic 1992;42:19

10.  Ostor AG. Natural history of cervical intraepithelial neoplasia: a critical review. Int J Gynecol Pathol. 1993;12:186-92. Review.

11.  Anttila T, Saikku P, Koskela P, Bloigu A, Dillner J, Ikaneiom I, et al. Serotypes of  Chlamidya trachomatis and risk for development of cervical squamous cell carcinoma. JAMA 2001;285:47-51

12.  Kuo DY, Goldberg GL. Screening of cervical cancer: where do we go from here? Cancer Invest 2003;21:157-61

13.  Hatch KD. Handbook of colposcopy. Diagnosis and treatment of lower genital tract neoplasia and HPV infections. Boston: Litle, Brown and Co 1989;7-19

14.  Castle PE, Wacholder S, Lorincz AT, Scott DR, Sherman ME, Glass AG, Rush BB, Schussler JE, Schiffman M. A prospective study of high-grade cervical neoplasia risk among human papillomavirus-infected women. J Natl Cancer Inst. 2002;94:1406-14 

15.  Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM, Bosch FX, Kummer JA, Shah KV, Snijders PJ, Peto J, Meijer CJ, Munoz N. Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol. 1999;189:12-9

16.  Oriel JD. Condyloma accuminata and genital molluscum contaginosum. Sexually transmitted diseases (by Felma YM, Phil M). Churchill Livingstone, 1986;153-164

17.  zur Hausen H, Meinhof W, Scheiber W, Bornkamm GW. Attempts to detect virus-spesific DNA sequences in human tumors: nucleic acid hybridization with complementary RNA of human warts virus. Int J Cancer 1974;13:650-56

18.  International Agency for Research on Cancer (IARC). Human papillomaviruses. Monogr Eval Carcinog Risks Hum. Lyon (France): IARC; 1995

19.  Koutsky LA, Holmes KK, Critchlow CW, Stevens CE, Paavonen J, Beckmann AM, et al. A cohort study of the risk of cervical intraepithelial neoplasia grade 2 or 3 in relation to papillomavirusinfection. N Eng J Med 1992;327:1272-78

20.  Ho GY, Bierman R, Beardsley L, Chang CJ, Burk RD. Natural history of cervicovaginal papillomavirus infection in young women. N Eng J Med 1998;338:423-28

21.  Rozendaal L, Walboomers JM, van der Linden JC, Voorhorst FJ, Kenemans P, Helmerhorst TJ, et al. PCR-based high risk-risk HPV test in cervical cancer screening gives objective risk assessment of women with cytomorphologically normal cervical smears. Int J Cancer 1996;68:766-69

22.  Touze A, Sanjose S, Coursaget P, et al. Prevalance of anti-human papillomavirus type 16, 18, 31 and 58 virus-like particles in women in the general population and in the prostitutes. J Clin Microbiol 2001;39:4344-48

23.  Kiviat N. Human papilloma virus. In: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH (eds), Manuel of Clinical Microbiology 1999;7th ed:1071-79. ASM Pres, Washington DC.

24.  Yarkın F. Servikal kanserlerde insan papilloma virusunun tanısı. Mikrobiyol Bült 2000;35:487-96

25.  Tuncer S. İnsan papilloma virusları. Ustaçelebi Ş, Mutlu G, İmir T, Cengiz AT, Tümbay E, Mete Ö (ed.) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1999, 1.Baskı. Güneş kitabevi, Ankara, s:797-802

26.  Altuglu I, Terek M, Ozacar T, Ozsaran AA, Bilgiç A. The prevelance of human papilloma virus DNA in women with mucopurulent endocervicitis. Eur J Gynaecol Oncol 2002;23:166-68                                                                                                  

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400