In-Vitro Fertilizasyon (IVF) ve Mikroenjeksiyon (ICSI) Nedir?

TÜB BEBEK (ivf) ve MİKROENJEKSİYON (ICSI) NEDİR?
İVF veya diğer adıyla "Tüp Bebek" terimi vücut içinde değil de laboratuar ortamında bir araya getirilen spermin kadın yumurtasını döllemesini ifade eder.

Tüb Bebek ile Eş Anlamlı Kullanılan "İVF"  Neyi İfade Eder?
İVF, latince kökenli "İn Vitro Fertilizasyon" kelimelerinin baş harfleri kullanılarak elde edilen bir kısaltmadır. Burada in vitro "dış ortamda (tüp içinde) yapılan" , fertilizasyon ise "döllenme" anlamına gelmektedir. Döllenme sperm ve olgun yumurta hücrelerinin birleşmesine verilen "gebelik başlangıcı"dır.

Yani ivf, laboratuar ortamında "tüp içinde döllenme" anlamına gelmektedir ve tıbbi terminolojide tub bebek ile aynı anlama gelmektedir.

İngilizce'de de ivf olarak geçen tüp bebek işlemleri "in vitro fertilization" tümcesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır.

Kontollü Ovaryan Hiperstimulasyon (KOH) ve OPU (Oocyt pick up)  ne demektir?
Yumutalıkları çalıştırıcı ilaçlar verilerek kadındaki yumurtaların uyarılmasına "over stimulasyonu" adı verilir. Bu işlem bir takım ilaçlar ile kontrollü bir şekilde yapıldığı için "Kontrollü Overyan Stimulasyon (KOS)" veya "Kontrollü Ovaryen Hiperstimulasyon (KOH)" olarak da geçmektedir.

Kontrolllü over hiperstimulasyonundaki amaç yumurtalıkların uyarıldıktan sonra  "ovulasyon indüksiyonu" denilen yumurta atılımını (ovulasyonu) uyarmaktır.

Ovulasyon oluşturulduktan sonra "yumurtaların toplanması" işlemine "oocyte pick up (OPU)" denir. İngilizce'de oocyte "olgun kadın yumurtası", pick up "toplama" anlamına gelmektedir.  (Oocyte yerine Türkçe'de "oosit" kelimesi kullanılmaktadır ).
 
ET (Embrio Transferi) ne demektir?
Tüp içinde bölünerek oluşan dört veya altı hücreli ilk gebelik ürününe "embriyo (embrio)" adı verilmektedir. Embriyoların rahim içine bir katter (ince çubuk) aracılığı ile yerleştirilmesi işlemine "Embriyo Transferi" (embrio transferi) anlamında "ET işlemi" denilmektedir. Embriyo transferi (ET) ivf işleminin son ve en önemli aşamasıdır.

Embriyo Transferi ile ilgili bilgiler için  >>>

Tüb bebek işlemleri tıpta ne kadar süreyle uygulanmaktadır?
İVF (tub bebek) 30 yıldan uzun bir seredir tıpta uygulanılan bir infertilite (kısırlık) tedavisi yöntemidir.

IVF ile ilk sağlıklı doğum 1978 yılında gerçekleşmiş ve İngiltere'de "Louise Brown" bu yöntemle dünyaya gelmiştir.   

Tüp Bebek (ivf) nasıl yapılır?
Tüpbebek (ivf) işleminde yumurtalıkları uyarıcı ilaçlarla toplanılan kadına ait yumurtalar, özel kültür sıvısı içeren bir tüp içine alınarak ortama belirli sayıda hareketli sperm bırakılır.  Bu şekilde spermin kendiliğinden yumurta içerisine girmesi beklenir.

Bknz: "Tüp Bebek Tedavisi, Başarı Oranları, Riskleri"

Anne vücut ortamını taklit eden bu cihazlarda (inkübatörlerde) bekletme işlemine "inseminasyon" denir.  Daha sonraki aşamalar mikroenjeksiyon ile aynıdır.

ivf, tüp bebek uygulaması, invitro fertilizasyon


Mikroenjeksiyon (icsi) nedir?Mikroenjeksiyon, tüp bebek

"Mikroenjeksiyon" (ICSI) işleminde ise sperm özel mikro-aletler yardımıyla yumurtanın içerisine direkt olarak yerleştirilmekte,  adeta bir mikro enjektör vasıtası ile enjekte edilmektedir. 
 

 

Üstteki resimde bir mikro enjektör ile oosit (yumurta hücresi) tutucu pipetle sabitlendikten sonra delinerek içeriye sperm enjekte edilmektedir.

Halk arasında mikroenjeksiyon (mikroenjeksion) işlemine "iğneli gebelik" adı verilmektedir. Bir çeşit tüpbebek uygulaması olan mikroenjeksiyon işlemi İngilizce'de "microinjection" olarak geçmektedir.  

Hem IVF hem de mikroenjeksion ile bu şekillerde vücut dışında elde edilen döllenmiş yumurtalar belirli bir süre özel besleyici sıvılar (kültür ortamı) içerisinde tutularak bölünmeye başlamaları beklenmekte ve daha sonra gelişen embriyolar belli bir safhadayken normal gelişimini sürdürebilmeleri amacıyla rahim içine yerleştirilmektedir.

Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran uygulamalardan birisi de akupunktur tedavileridir. Tüp bebekte akupunktur tedavisi kaygıyı azaltmakta, kandaki estrojen hormon seviyesini arttırmakta, böylelikle yerleştirilen embriyoların tutunmasını sağlamaktadır.

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400