Mikroenjeksiyon

Bu bölümde bir çeşit tüp bebek uygulama yöntemi olan mikroenjeksiyon (mikroenjeksion, microinjection, icsi) ile ilgili genel bilgiler ele alınmaktadır.

Mikroenjeksiyon (icsi) nedir?

Mikroenjeksiyon, sperm veya yumurtaları iyi kalitede olmayan infertil (kısır) çiftlere uygulanan, spermin yumurta içine direkt olarak enjekte edilmesiyle embriyo oluşturulmasını içeren bir çeşit tüp bebek yöntemidir.  

Mikroenjeksion, erkeğin spermi kadın yumurtasında sitoplazma (cytoplasma) içine yerleştirildiği için tıp literatüründe "Intra-Cytoplasmatic Sperm Injection" (ICSI) olarak da bilinmektedir.

Halk arasında  "iğneli gebelik" olarak bilinen mikroenjeksion, İngilizce'de  "microinjection" olarak geçer.

Mikroenjeksiyon (icsi) ilk ne zaman uygulanmıştır?
Bu yöntem ilk kez 1992 yılında Belçika'da uygulanmış ve daha sonra tüm dünyada yaygınlaşmıştır.

Önceleri çocuk sahibi olma şansı olamayan bir çok infertil çifte oldukça yüksek gebelik şansı sağlayan bu yöntemde, özel bir mikroskop ve mikromanüpilatör denilen aletler yardımı ile çok ince bir iğne içine alınan tek bir sperm hücresi (erkek üreme hücresi) yumurtanın içine enjekte edilir.

ICSI erkek infertilitesi için devrim sayılabilecek bir değişim yaratmıştır..
Bu yöntemle sperm sayısı çok düşük, sperm hareketleri yetersiz, sperm şekli bozuk olan infertil erkekler çocuk sahibi olabilme şansını yakalamıştır.

1993 yılından sonra ise sperm analizinde hiç sperm hücresi olmayan (azospermik) erkeklerde eğer testislerinde (yumurtalık) cerrahi girişimle (TESE) hücre bulunursa mikroenjeksiyon (ICSI) ile çocuk sahibi olabilme şansına ulaşmıştır.

Mikroenjeksion bebeklerde sakatlık yapar mı?
Bu konuda değişik görüşler mevcuttur. Ancak mikroenjeksion; günümüze kadar, doğal yolla meydana gelen bebeklere göre doğumsal sakatlıkları belirgin olarak arttırmamıştır.

Sperm sayısı aşırı derecede düşük olan erkeklerin bu durumu genetik yapılarından kaynaklanıyorsa, ICSI ile bu durumun erkek çocuklarına aktarılma ihtimali mevcuttur. Bu nedenle çifte daha iyi bir bilgilendirme için genetik danışmanlık istenebilir.

Ayrıca doğumsal olarak erkeğin sperm kanallarının olmaması durumu (vaz agenezisi) veya kistik fibrozis denilen bir hastalıkla birlikte olabilir. Genetik geçişli olduğu bilinen bu hastalık için de genetik inceleme yararlı olabilir.

ICSI (mikroenjeksion) hangi durumlarda yapılmaktadır?
Genel olarak icsi gereken durumlar:

  • Önceki IVF denemelerinde döllenme sağlanamayan olgular,
  • Önceki IVF denemelerinde döllenme oranı düşük olanlar,
  • TESA/TESE gibi cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmek durumundaki olgular,
  • Sperm parametreleri kötü olanlardır.

Mikroenjeksiyon uygulamaları klasik tüp bebek (ivf) yöntemlerini geçmiştir...
ICSI'nin geliştirildiği ilk dönemlerde sperm yumurta karşılaşmasında döllenmeme riski taşıyan çiftlerde uygulanması, bunun dışında geleneksel IVF yöntemine devam edilmesi düşünülmekte idi.

Günümüzde bir çok tüp bebek merkezi, başarı oranlarının daha yüksek olması nedeniyle tüm tüp bebek uygulamalarını ICSI ile yapar hale gelmiştir. ICSI yapılabilme imkanı varken sadece IVF uygulanması tercih edilmemeye başlanmıştır.

Mikroenjeksiyon (icsi) aşamaları ne şekilde olur?  (Microenjection = ICSI)

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400