Erkeklerde Cinsel İsteksizlik

Toplumumuzda cinsel isteksizlik - cinsel soğukluk denildiği zaman akla ilk gelen kadınlar olmaktadır. Oysa bilimsel çalışmalar her beş erkekten birinde cinsel isteksizliğe rastlanıldığını ortaya koymaktadır (% 20 görülme sıklığı). Erkeklerde cinsel isteksizlik sorunu sık olarak ortaya çıkan bir cinsel problemdir. 

Cinsel isteksizlik; ‘cinsel istek azalması’, 'cinsel soğukluk', ‘azalmış cinsel arzu’, 'azalmış cinsel dürtü' veya tıbbi terminolojide ‘hipoaktif cinsel istek’ olarak da bilinmektedir. 

Cinsel isteksizlik nedir? Cinsel isteksizlik tanımı
Cinsel isteksizlik; cinsellik ile her türlü aktivitelerden, cinsel düşünce ve fantezilerden uzaklaşma sorunudur. Cinsel aktiviteler arasında cinsel ilişki haricinde, mastürbasyon (öz doyum), cinsel içerikli rüyalar görme ve uyarılma yer almaktadır. Sorunun cinsel isteksizlik problemi olarak tarif edilebilmesi için sorunun en az 6 ay süreyle devam etmesi ve başka bir psikiyatrik soruna bağlı olmaması önemlidir. 

Erkeklerde görülen cinsel isteksizlik büyük oranda psikolojik nedenli olmakla birlikte, nadiren fiziksel nedenler de etken olabilmektedir. 

Erkeklerde cinsel isteksizlik problemini ele alınırken, sorunu çift bazında değerlendirmek doğru olacaktır. Psikolojik etkenli cinsel isteksizlikte çiftlerin ilişki dinamiğinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Dinamiklerin farklılaşması ve rol dengelerinin değişmesi cinsel hayat üzerinde oldukça etkilidir. Bu nedenle ilişkide yaşanan tüm etkenlerin gözden geçirilmesi gerekir. 
İlişkide her iki bireyin de kişisel bakımlarına özen göstermeleri, cinsel beklentileri doğrultusunda uyum içinde olmaları ve karşılıklı olarak beklentilere önem vermeleri halinde daha kaliteli bir cinsel yaşam sürdürebilirler. 

Cinsel isteksizlik türleri
Cinsel isteksizlik türleri nedene göre farklılıklar göstermektedir.

Erkek ve kadınlarda görülen cinsel istek azalması sürekli (hayat boyu, primer, birincil) veya sonradan ortaya çıkmış (kazanılmış, sekonder, ikincil) olabilir.

Cinsel isteksizlik türü partnere karşı (durumsal) veya genel olabilir. Partnere karşı ise evlilik sorunları, iletişimsel sorunlar, ten uyuşmazlığı akla gelirken, genel anlamda cinsel isteksizlik türü kişinin kendisi ile ilgili sorunlarının olduğunu gösterir. 

Cinsel isteksizlik sorunu hakkında yanlış bilinenler 
Cinsel isteksizlik sadece kadınların deneyimlediği bir sorun değildir. Kültürel ve geleneksel yapının etkisiyle cinsellik erkek egemen bir duruşa sahiptir. Kadın cinselliği reddeder, ‘erkekse her zaman ilişkiye girmek için hazırdır’ algısı her iki cins için yanlış bir yönlendirmedir. ‘Cinsel ilişkiyi başlatan her zaman erkek olmalıdır’, ‘cinsel ilişkide erkek alır, kadın verir’ gibi sözler de yanlıştır. Cinsel ilişkiyi kadın da başlatabilir erkek de. İlişkide kadın da alır ve verir, erkek de. Bazen erkek de cinsel ilişkiyi reddeden duruma düşebilir. Bazen erkek de cinsel ilişki için kendisini hazır hissetmeyebilir. 

Sağlıklı bir kadının cinsellikten aldığı haz erkek partnerinden farklı değildir. Kadının anatomik yapısı da erojen haz bölgelerini oldukça yoğun bir şekilde barındırmaktadır. Ne yazık ki; toplumsal ve kültürel etkenler kadının cinsellik algısını ve deneyimlerini sürekli bastırmak zorunda bırakmıştır.

Yine benzer şekilde toplumsal algıda, erkeğin cinselliğe her an hazır olduğu ve cinsellik merkezli bir algısının varlığı anlayışı da yanlıştır. Böyle bir inanış erkeğin omuzlarındaki yükü arttırmakla birlikte kişiliğine uyuşmayan bir kimlik taşımasına neden olabilmektedir. 

İster kadın ister erkek olsun; cinsellik meşru bir ihtiyaçtır. Cinsellik kesinlikle güç gösterisine veya tek bir cinsin hakimiyetine dayandırılmamalıdır. 

Erkeklerdeki cinsel isteksizliğin nedenleri fiziksel (yapısal, organik) veya daha sıklıkla psikolojik olabilir. 

Erkeklerde Cinsel İsteksizlik Nedenleri 
Fiziksel ve psikolojik nedenler kadınlardaki gibi erkeklerde de cinsel isteksizlik sorununa yol açmaktadır. Sorun daha çok psikolojik kaynaklıdır. 

I)  Erkeklerde fiziksel kökenli cinsel isteksizlik nedenleri 
Cinsel istek azalmasına neden olan fiziksel etkenler çeşitlilik göstermektedir. Bunların bazıları: 

-    Aşırı alkol tüketimi (Kronik alkolizm) 
-    Sigara ve madde bağımlılıkları 
-    Aşırı kilo
-    Hipotiroidi
-    Şeker hastalığı (Diabet)
-    Hipogonadotrapik hipogonadizm 
-    Depresyon ve antidepresan ilaç kullanımı
-    Böbrek, karaciğer ve kalp yetmezliği
-    Hormonal değişimler (Özellikle testosteron düşüklüğü) 
-    Nörolojik hastalıklar
-    Kronik hastalıkların varlığı 
-    Geçirilen ürolojik ameliyatlar 
-    Yaş faktörü
Bu ve benzeri etkenler erkeklerde cinsel isteksizliği ortaya çıkarabilmektedir.

II)  Erkeklerde psikolojik kökenli cinsel isteksizlik nedenleri 
Cinsel isteksizlik, daha çok psikolojik nedenlerle ortaya çıkmaktadır. 
Bu nedenler arasında: 
-    Depresyon (Depresyon problemi cinsel isteksizliğe neden olurken, depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçlar da cinsel isteksizlik oluşturmaktadır) 
-    Evlilik sorunları
-    Aldatma, aldatılma 
-    İlişkide yaşanan iletişimsel sorunlar
-    Yüksek stres, yoğun iş temposu, maddi problemler 
-    Eşi tatmin edememe korkusu, başarısızlık kaygısı (performans anksiyetesi) 
-    Bedeniyle barışık olamama (Kötü beden algısı)
-    Çocuklukta yaşanan cinsel travmalar (Taciz, tecavüz, istismarlar vb.)
-    Olumsuz ilk cinsel deneyim
-    Cinselliğin tabu sayıldığı kültürde yetişme (Hiçbir şekilde cinsel bilgi verilmemesi) 
-    Yetiştirilme şekli (Katı, kuralcı, dini ve ahlaki değerlere bağlı yetiştirilme) 
-    Gizli eşcinsellik 

Cinsel isteksizlik sorunu ne tür problemlere yol açar?
Erkeklerdeki cinsel istek azalması (cinsel soğukluk) depresyona, özgüven azalmasına, konsantrasyon problemlerine, sosyal ilişkilerin bozulmasına ve evlilik sorunlarına yol açabilir.

Cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu yaşayan bir erkek eşinin kendisini aldatacağı paronayasına (şüphesine) kapılabilir. 

Erkeklerde cinsel isteksizlik sorunu tedavisi  günümüzde mümkündür. 

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400