Konizasyon

Bu bölümde servikal problemlerde yapılan konizasyon işlemi ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Konizasyona geçmeden önce HPV ile kanser arasındaki ilişki ve kanser gelişiminden bahsedelim.

HPV ile Kanser İlişkisi
Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar kadınlarda ve erkeklerde HPV (Human Papilloma Virüs) ‘nin genital kanserlere sebep olduğu gösterilmiştir.

Kadınlarda HPV enfeksionları rahim ağzı kanseri (cerviks kanseri) ve rahim ağzı prekanseröz (kanser öncesi) lezyonlara, erkeklerde ise penis kanserine sebep vermektedir.

HPV ile kanser arasındaki bu ilişki, günümüze kadar bilinen virüs-kanser ilişkileri arasındaki en büyük ilişki olarak bilim çevrelerinde kabul görmektedir.

Özellikle anormal smear sonuçları çıkan hastalarda, hem kesin tanı koymak hem de tedavi edici olmak amacıyla “konizasyon” veya diğer adı ile “soğuk konizasyon”  işlemi yapılmaktadır.

Konizasyon nedir?
Konizasyon, rahim ağzı kanal dokusunun bistüri ile “koni şeklinde” cerrahi olarak çıkarılması işlemidir.

Rahim ağzı kanserleri daha sıklıkla “transformasyon zonu” veya “skuamo-kolumnar bileşke“ olarak bilinen servikal kanal bölümünden geliştiği için işlem sırasında bu kısmın çıkarılması son derece önemlidir.

Servikal kanalın elektrikli koter yardımı ile kesilerek çıkartılması işlemi “LEEP  (LLETZ)” olarak bilinmektedir. Leep işleminde doku yakılarak çıkartıldığı için cerrahi olarak bistüri ile kesilerek yapılan konizasyona “soğuk konizasyon” adı da verilmektedir.

Konizasyon  ne zaman yapılır?
Konizasyon, smear testi sonuçlarına göre rahim ağzı kanalına dökülen hücrelerin mikroskop altında incelenmesinde normal dışı hücresel değişiklikler görülmesi durumunda yapılır. 
Konizasyon, ileri derecelerde patolojik smaer testi sonuçları ile kolposkopi bulguları veya biyopsi sonuçlarının uyuşmaması halinde de yapılmaktadır.  

Ayrıca, kolposkopik incelemede şüpheli lezyonun sınırları rahim içine yayılıyor ise yine konizasyon yapılmalıdır.

Konizasyon “endocervical küretajın pozitif” olduğu durumlarda da yapılmalıdır.

Endocervical küretajın pozitif olması ne demektir?
Özellikle kolposkopik tetkik sırasında “küret” denilen kazıyıcı alet ile rahim kanalının içi kazınarak, alınan rahim içi materyeli patolojik değerlendirme için laboratuara gönderilmektedir.
Rahim kanalı hücrelerinin mikroskobik olarak patolojik değerlendirmesinde hücresel değişimlerin saptanması durumuna “endocervical küretajın pozitif” olması denir.

Endocervical küretajın pozitif olması durumunda hem cerraki sınırı belirlemek hem de tedavi edici olmak için konizasyon işlemi yapılmaktadır.

Konizasyon nasıl yapılır?
İşlem genel olarak ameliyathane koşullarında ve hasta genel anestezi (uyutularak) veya epidural anestezi (bölgesel anestezi) altındayken yapılmaktadır. Konizasyon işlemi genelde 30 dakika kadar süren bir ameliyattır.

Ameliyatta önemli olan bir nokta da alınan rahim ağzı kanalındaki anormal yapıdaki hücrelerin “cerrahi sınır içinde” kalmasıdır.

Patolojik incelemede, hücresel değişimler gösteren bölgenin çıkartılan doku içinde kalması (cerrahi sınır içinde kalması) aynı zamanda tam kür (tedavi) anlamına da gelmektedir.

Gebelerde konizasyon yapılabilir mi?
Gebelerde smear testi rutin olarak yapılması gereken bir testtir. Ancak konizasyon işlemi gebelerde çok gerekmedikçe yapılmaması gereken bir işlemdir. Çünkü gebelik döneminde yapılan konizasyon erken doğum risklerini arttırabilmektedir.

Konizasyon işleminin riskleri nelerdir?
Konizasyon işlemindeki riskler leep işlemi ile benzerlik göstermekle birlikte işlemin komplikasyon oranları (riskleri) leep’e göre daha fazladır. İşlem sırasında ve sonrasında kanama, ağrı ve enfeksiyon konizasyonun en önemli riskleridir.

Tecrübeli cerrahlar tarafından uygulanıldığında her cerrahi işlem gibi konizasyonun da riskleri en aza indirgenebilir.

Soğuk konizasyon işleminin riskleri ve ameliyat sonrası iyileşme süreci düşünüldüğünde soğuk konizasyon bir kaç özel durum haricinde günümüzdeki yerini “leep konizasyona (letz)” bırakmıştır.

Konizasyon sonrası nelere dikkat etmek gereklidir?

  • Konizasyon sonrası kişilerin periyodik smear testlerini ve jinekologlarının uygun gördüğü şekilde kolposkopik değerlendirmelerini yapmaları önemlidir.
  • Konizasyon sonrası dikkat etmeniz durumlar
  • Konizasyon ameliyatı sonrası jinekologunuzun size reçete ettiği ağrı kesici ilaçları ve antibiyotikleri kullanmayı ihmal etmeyiniz.
  • Konizasyon işlem sonrası en az bir buçuk ay süreyle cinsel ilişkiden, havuz ve denize girmekten  uzak durunuz
  • Vajinal akıntınızın belli bir süre devam etmesi durumunda hijyenik ped kullanınız, ancak enfeksiyon riskini arttıracağından ötürü vajinal tampon kullanmayınız
  • 4-5 gün süreyle ağır egzersizden kaçınınız
  • Kanamanızın devam ettiği sürece banyonuzu ayaktan duş şeklinde yapınız
  • Soğuk konizasyon sonrası patoloji sonucunuzu takip ediniz
  • Jinekoloğunuz ile işlem sonrası izlemleriniz ve smear testleriniz için temasınızı devam ettiriniz.


İlgili Linkler:
Anormal smear testi sonucunda yönetim  >>
Cerviks kanseri   >>
Leep İşlemi >>
Kolposkopi  >>
HPV enfeksiyonu  >>

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400