Türkiye Jinekoloji Obstetrik Derneği Kongresi (TJOD- 2010)

VAJİNİSMUSLU OLAN 580 HASTANIN PARTNERLERİNDE SAPTANAN CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARI

Hera Kadın Sağlığı ve Vajinismus Merkezi / Ankara
Süleyman Eserdağ

Amaç :  Partnerleri  vajinismus olan 580 erkekte  cinsel fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesi amaçlandırılmıştır.

Gereç ve Yöntem : Ocak 2005- Ekim 2009 tarihlerin arasında Hera Kliniğe vajiinismus teşhisi konulan 580 çift çalışmaya kabul edildi. Prospektif olarak planlanan bu çalışmada hastalara Diagnostic and Statistical Manual of Mantal Disorders Fourth Devision (DSM-IV-TR) kriterlerine göre vajinismus tanısı konuldu. Vajinismuslu hastalarla yüz yüze görüşmeyle  birlikte  bayan partnerlere jinekolojik muayene, erkek partnerlere gerekli olgularda ürolojik konsültasyon uygulandı. Hastaların tedavisinde kognitif ve davranışsal tedavi uygulandı, ilerlemiş olgularda tedaviye hipnoterapi de eklendi.

Bulgular : DSM-IV-TR kriterlerine göre 580 hastadan  226 (%38,9) hastada herhangi bir cinsel fonksiyon bozukluğu saptanmazken, 354 ( % 61,3)  hastada bir veya daha fazla  tespit edildi.  334 ( % 57,5)  hastada prematür ejakülasyon, 109 ( % 18,7)  hastada erektil disfonksiyon, 132 ( % 22,7) hastada cinsel isteksizlik ortaya konuldu.

Sonuç :  Vajinismuslu çiftlerin tedavilerinin optimal planlaması ve tedavi başarı oranlarını arttırmak için erkek partnerlerin cinsel fonksiyon bozuklukları ayrıntılı incelenmelidir.

Vajinismus Ankara Merkez için tıklayınız  >>>

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400