Türkiye Jinekoloji Obstetrik Derneği Kongresi (TJOD- 2010)

18-23 Mayıs 2010, Antalya Su Sesi De Luxe Resort Otel, Antalya’da yapılan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresindeki Sunumumuzdur (Oral Prezentasyon).

460 VAJİNİSMUSLU HASTANIN TEDAVİ SONUÇLARI
Süleyman Eserdağ

Hera Kadın Sağlığı ve Vajinismus Merkezi / Ankara

Amaç :  Vaginismus tedavisinde tedavi başarısını  etkileyen faktörlerin ve kliniğimizde  vajinismuslu hastaların tedavi sonuçlarının bildirimi amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem :   Ocak 2005 – Ekim 2008  tarihleri arasında Hera Kliniğe vajinismus teşhisi konulan 460 çift çalışmaya kabul edildi. Prospektif olarak planlanan bu çalışmada hastalara Diagnostic and Statistical Manual of Mantal Disorders Fourth Devision (DSM-IV-TR) kriterlerine göre vaginismus tanısı konuldu. Tedavi öncesi ve sonrasında hastalarla yüz yüze görüşmeyle birlikte bayan partnerlere jinekolojik muayene ayrıca tedavinin 3. ve 6. ayında tekrarı  yapıldı. Tüm vaginismuslu hastalar ilk  görüşmenin ardından kendi geliştirmiş olduğumuz jinekolojik muayene esaslarına dayanan derecelendirme sistemi ile derecelendirildiler.  Hastaların tedavisinde kognitif ve davranışsal tedavi uygulandı. İlerlemiş olgularda tedaviyi hipnoterapi de eklendi.

Bulgular :  Vajinismuslu 460 hastadan 152 ( %33,04)  tanesi birinci derece, 180 ( %39.1) tanesi ikini derecede, 108 (23.4) tanesi üçüncü derece, 20 (%4.34) tanesi dördüncü derecede olarak derecelendirilmişlerdir.  İlk jinekolojik muayeneye dayanarak uygulanan terapiler hastaya özel şekilde planlanmıştır. Tedavi sonrası ve 3. ay takiplerinde 460 ( %100)  çiftin hepsi cinsel ilişkiye girebilmiştir. Ortalama uygulanan seans sayısı 4,2  bulunmuştur.  Takiplerin birinci yılında 392 ( %85,2)  düzenli cinsel ilişkinin yanında orgazm da olabildiklerini bildirdiler.  40 ( % 8,69)  hasta orgazm olamamış ama rahatlama tariflerken 28 (% 6,08)  hasta  ilişkiye girebilmesine rağmen cinsel isteksizlik yaşadığını ifade etti.

Sonuç :  Vaginismuslu hastalarda jinekolojik muayene  hastalığın doğru tanı, derecelendirme, uygun tedavi alternatifinin seçilmesi ve tedavide başarı şansını yükseltmek için mutlaka gereklidir.

Vajinismus tedavisi ankara için tıklayınız  >>>

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400