Kısırlıkta Erkeklere Uygulanabilecek Yöntemler

Bu bölümde erkek infertilitesi (erkek kısırlığı) ile ilgili genel bilgiler ve uygulanılan tedavi yöntemleri ele alınmaktadır. Kısırlık nedenlerinin %40'ı erkeğe bağlıdır ve "male factor" (erkek faktörü) olarak geçer.

Azospermik erkeklerde yaklaşımlar

Bir erkeğin semen (meni) testinde hiç sperm görülmemesine "azospermi" adı verilir. 

Semen testi örneğinde hiç sperm olmayan (azoospermik) bir erkekte doğrudan doğruya mikroenjeksiyon işlemi uygulanamaz. Bu durumdaki erkeklerde dışarıya sperm çıkarılamamasına karşın testis dokusu içerisinde ya da spermi taşıyan kanallarda sperm bulunma olasılığı vardır.

Azospermik hastalara yapılan ürolojik muayene ve çeşitli tetkikler sonrasında testis dokusu ya da kanallar içerisinde sperm bulunma olasılığı olanlarda testis ya da kanallardan elde edilen spermlerin kullanımı ile mikroenjeksiyon işlemi uygulanabilmektedir.

TÜP BEBEK TEDAVİLERİNDE TESE, TESA ve MİKRO-TESE İŞLEMLERİ 
TESE, TESA ve Mikro TESE semen örneğinde hiç sperm bulunmayan ve aynı zamanda kanallarda da tıkanıklık olmayan erkeklerde testislerden sperm elde etme işlemidir.

Bu işlem erkekte semen örneğinin tümünde spermlerin hareketsiz olması durumunda (total immotilite) hareketli veya daha fazla oranda canlı spermler bulabilme umuduyla da yapılabilir.

TESE (Testicular Sperm Extraction) nasıl yapılır?
TESE yapılacak olan çiftlerde kadından yumurta toplanacağı gün ya da bir gün önce öncelikle erkek ameliyata alınır. Lokal ya da genel anestezi altında doktor tarafından testislerden alınan doku örnekleri laboratuara gönderilerek içerisinde sperm olup olmadığı araştırılır.

Sperm bulununcaya kadar ya da sperm olmadığına kanaat getirinceye kadar doku örneği alınmaya devam edilir (Multiple biyopsi, çoklu biyopsi).

Eğer sperm bulunduysa kadının yumurtaları toplanarak mikroenjeksiyon işlemi yapılır. Eğer sperm bulunamadıysa kadının yumurtaları toplanmaz ve tedavi basamaklarına son verilir.

Yumurtalıkların aşırı uyarılma riskinin (OHSS) olduğu durumlarda TESE işleminde sperm bulunamasa da hastanın eşini koruma amacıyla yumurta toplama işlemi yapılabilir.


TESA (Testicular Sperm Aspiration) nedir?
Bazı azospermik hastalarda ameliyata gerek kalmaksızın (TESE yapılmaksızın) ince bir iğne yardımıyla sperm aspirasyonu yapılarak sperm elde edilebilmektedir. Bu uygulamaya da "TESA" adı verilir. 

Mikro TESE nedir?
Son yıllarda azoospermik erkeklerde testislerden sperm bulunma şansını artırmaya yönelik olarak testislerin açılarak spermlerin yapıldığı kanalcıkların (tübül) operasyon mikroskobu altında incelenmesi şeklinde özetlenebilecek "mikro-TESE" yöntemi geliştirilmiştir.

TÜP BEBEK TEDAVİLERİNDE MESA  ve PESA İŞLEMLERİ
Sperm taşıyan kanalların doğuştan ya da sonradan geçirilen çeşitli hastalık, travma veya ameliyatlara bağlı olarak tıkanması sonucunda semende hiç sperm bulunmaması durumlarına "obstrüktif (tıkanmaya bağlı) azoospermi" adı verilir.

MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) nedir?
Obstruktif azospermi durumunda erkeklerin kanallarından lokal ya da genel anestezi altında mikrocerrahi yöntemiyle sperm elde edilmesine "MESA" adı verilir.

PESA (Percutane Epididymal Sperm Aspiration) nedir?
Obstruktif azospermi durumunda erkeklerin kanallarından lokal anestezi eşliğinde direkt ciltten iğneyle sperm elde edilmesi "PESA" olarak adlandırılır.

Elde edilen spermler daha sonra mikroenjeksiyon işlemi ile kadından elde edilen yumurtaların içerisine enjekte edilmektedir.  

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400