Mitolojide Hera

Hera, Mitolojide Zeus'un karısı olup kadında aşkı, güzelliği, cesareti ve doğurganlığı temsil eder...Mitolojide "Hera" Tanrılar tanrısı Zeus’un karısı olup; en güçlü, en cesur ve en güzel kadın olarak tanımlanmaktadır. Hatta güzelliği Afrodit’in bile ötesindedir. İşte Hera, Zeus ve İo’nun tarihe mal olan hikayeleri…

Koca Zeus, Argos Kralı’nın güzel kızı İo’ya tutulmuştur. Sevdasını karısı Hera’dan gizleyebilmek için sevgilisi ile buluştuklarında kendini ve İo’yu kara bir bulutla sarar.

Kurnaz Hera, gün ortasında ansızın gece olduğunu görünce kocasından kuşkulanır. Onu göklerde arayıp bulamayınca dünyaya iner. Koyu bulutları bir üflemeyle dağıtır.

Tez davranan Zeus da Hera’nın İo’yu görmemesi için genç kızı beyaz güzel bir ineğe çevirir. Ama Hera olanları anlamıştır. Zeus’tan ineği kendisine hediye etmesini ister. Uzun ısrarlardan sonra Zeus ineği karısına vermek zorunda kalır.

Hera, İo’yu yüz gözlü çoban, dev Argos’a teslim eder. Argos’un kimi gözleri uykudayken kimi gözleri de İo’yu gözlemektedir.

Zeus, İo’yu kurtarabilmek için tanrı Hermes’ten yardım ister. Çoban kılığına giren Hermes kavalıyla öyle güzel ninniler çalar, öyle güzel masallar anlatır ki devin yüz gözü de uykudan kapanır. Hermes de onu uykudayken öldürür.

Argos’un yüz gözünü sevgili kuşu tavusun kuyruğuna serpen Hera, olanların öfkesiyle bu kez İo’ya bir at sineği musallat eder. İo bu sinek yüzünden ne karnını doyurabilmekte ne de uyuyabilmektedir. Sinekten kurtulabilmek için oradan oraya koşturur durur. Bu arada yolu Boğaz’a düşer.

İo, boğaz’ı boydan boya geçerek Kafkasya’ya ulaşır. Burada insanlara ateşi armağan ettiği için cezalandırılan Prometheus’la karşılaşır.

Prometheus Kafkas dağlarına zincirlenmiş, yüreğine bir kartal musallat edilmiştir. Kartal her gün yüreğini yemekte, yüreği ise her gün biraz daha büyümektedir. İnsan sesiyle konuşan güzel ineğin başından geçenleri öğrenen Prometheus onu avutmaya çalışır.

Prometheus geleceği gören bir kişi olduğu için İo’nun başında gelecekleri bilmektedir. Daha çok ülkeler dolaşacaktır İo, çok denizler geçecektir. Kıyısında ilk kez koştuğu denize "İoniyen" adı verilecek, Kafkasya’ya gelirken geçtiği Boğaz’a da "Bosphorus (İstanbul Boğaz’ı)" yani "Buzağı Geçidi" denilecektir. Ama bunları söylemez İo’ya.

Daha sonrasını, Nil kıyılarına varacağını, orada Zeus tarafından insan kılığına sokulup, ona Epophos adlı bir oğul doğuracağını anlatır İo’ya. Şunları da ekler sözlerine:

Şunu bil ki senin soyundan
Yiğit, cesaretli biri çıkacak
Ve kurtaracak beni buradan …  

İlgili Olabilecek Linkler:

Hera Klinik hakkında    >>>
Jinekolog Operator Dr.Süleyman Eserdağ kimdir?     >>>

  

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400