Meme Görüntüleme Yöntemleri

Mamografi nedir?
Mamografi, memenin röntgen ışınları (X ışınları) ile incelenmesidir. Bu yöntemle meme kanseri muayene ile tanınabilecek büyüklüğe ulaşmadan tanınabilir.

mammografi, meme filmi

Mamografi ile elde edilen direkt grafilere "mamogram"adı verilir.
Mamogramlar ile meme dokusundaki kanser bulguları araştırılmaktadır. (Yandaki resim)

Düzenli olarak mammografi testi yaptıran kadınlarda meme kanserinden ölüm oranı % 25-35 daha az olmaktadır.Mammografi Tarama Testi Programları;
* 35-40 yaş arasında temel bir mammografi
* 40-49 yaş 2 yılda bir mammografi
* 50 yaş sonrası her yıl mammografi şeklindedir.

Mamografi, meme kanserini taramada kullanılan oldukça değerli bir yöntem olmasına rağmen % 5-15 arasında yalancı pozitiflik oranına sahiptir. Bunun anlamı şudur; bir kişide meme kanseri olmasına ve mamografi çekilmesine rağmen %5 ile %15 oranında lezyon yakalanamayabiliyor.

Bu yüzden mammografi ile meme taramaları ihmal edilmemesi gereklidir.

Meme Ultrasonografisi
Memede tespit edilmiş kitlenin doğasını ortaya koymada kullanılan yararlı bir yöntemdir.

Özellikle mamografide şüpheli bir kitle veya dansite (yoğunluk) artışı gözlemlenmesi halinde radyolog tarafından meme ultrasonu çekilmesi uygun görülebilir.

Yine, mamografinin yetersiz veya şüpheli olduğu durumlarda da meme ultrasonu ilave bir tetkik olarak hekiminiz tarafından istenebilir.

Meme için kullanılan ultrasonların probları (cilde temas eden aparatları) daha ince olup yüksek frekansları sayesinde derini değil yüzeyel dokuyu taramayı amaçlayan özel kullanımlı cihazlardır.

Meme Biyopsileri
Mamografi veya meme meme ultrasonu veya meme muayeneleri sonucunda patoloji görülen yahut şüphe edilen durumlarda "meme biyopsileri" yapılmakta yani meme dokusundan parça alınarak patolojik değerlendirmeye gönderilmektedir.

Meme biyopsileri ince iğne girilerek dokudan parça alınması (ince iğne aspirasyon biyopsisi), lezyondan bir parçanın çıkartılması (kısmi eksizyon) veya lezyonun tamamen çıkartılması (total eksizyon) gibi değişik şekillde olabilir. 

Alınan meme dokusu örnekleri öncelikle bir takım işlemlerden geçirilmekte daha sonrasında da bir patolog tarafından mikroskop altında değerlendirmeye alınmaktadır.

Meme patolojisini ve memedeki kanserleri saptamada cerrah kadar iyi bir patoloğun da önemi büyüktür. Nitekim meme kanserleri kadınlarda görülen en sık kanser türüdür.

Biyopsi ile ilgili bilgiler için tıklayınız  >>>

 

Burada unutulmaması gereken
en önemli konu şudur:

Hem meme ultrasonu hem de mamografi sonuçları normal çıksa bile bir kişi meme kanserinin başlangıç evresinde olabilir. Meme değerlendirmesindeki en önemli kriterler tecrübeli bir hekim tarafından yapılan meme muayenesi, meme ultrasonu, bilateral (iki taraflı) mammografi ve bunların sonucunda gerek görülen biyopsi örneğidir.

 

 

 

 

 


 

 


İlgili Linkler:
Meme ile ilgili genel bilgiler   >>>
Meme hastalıkları   >>>
Meme başı akıntıları   >>>
Meme kanseri   >>>

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400