Sims Huhner Testi (Post-coital test, İlişki Sonrası test)

Servikal mukus üç ayrı test ile değerlendirilir:

  • Sims-Huhner test
  • Spin-Barkeit test 
  • Fern test.

Sims Huhner Testi (postcoital test, ilişki sonrası test) , ovulasyona (yumurtlamaya) yakın günlerde planlı cinsel ilişkiden 1-12 saat sonrasında servikal mukus (rahim ağzındaki salgı) alınarak mikroskopla içerisinde ne kadar canlı sperm olduğunun sayılması esasına dayanır.

Test sırasında rahim ağzındaki sümüksü maddenin (mukus) uzama kabiliyetine bakılır. Mukus bu dönemde ortalama 10 cm’ye kadar uzayabilir. Mukusun bu kadar uzaması da ovulasyon döneminde olunduğunu gösterir (Spinn-Barkeit Testi).

Mukus kalitesi iyi değilse diğer testlerle ovulasyon günü tespit edilerek test tekrarlanır. Kötü mukus kalitesi gebelik şansını azaltmaktadır.

Kalitesiz mukusun düzeltilmesi için östrojen tedavisi yapılabilir. Eğer buna neden olarak enfeksiyonlar düşünülüyorsa kültür alınıp sonuca göre antibiyotik tedavisi yapılabilir.

Mikroskop altında bir büyütme sahasında 1 -10 adet hareketli spermin bulunması alt sınır olarak kabul edilmektedir.

Pozitif sonucun güvenirliliği tartışılmaz, ama negatif testin değerlendirilmesi daha zordur. Çünkü post koital testte hiç sperm yokken, karın içinden alınan sıvılarda (laparoskopi ile) yeterli sayıda spermin tüplerden geçtiği ve gebeliklerin olduğu gösterilmiştir.

Rahim ağzındaki mukus içerisinde enfeksiyon ve antikorlar nedeniyle sperme karşı oluşmuş olumsuz bir ortamın gösterilmesi için basit bir yöntem olması açısından doktorunuz postkoital test yapabilir.

Bu test sırasında mukus kalitesinin değerlendirilmesi (Spinn - Barkeit Testi) hormonların etkisinin de iyi bir göstergesi olabilir. İyi bir servikal mukozanın her şeyden önce östrojen seviyesi ile ilgilidir.

Ayrıca mikroskop altında incelenen mukusun "eğrelti otu" görünümünde olması da ovulasyonun diğer bir bulgusudur. Bu işleme de "Fern testi" adı verilir.

 

Sims Huhner testi

Fern Testi

Sims-Huhner ve Fern testleri, aşılama (IUI, İnseminasyon)  yönteminin yaygınlaşmasıyla kullanımı geçmişe göre daha azalan bir kısırlık araştırma yöntemleridir.

       

Hera Klinik: Vajinismus Tedavi ve Genital Estetik Merkezi
0530 763 3400