KIZ İSİMLERİ >> S

Saadet :Mutluluk
Saba :Gündoğusundan esen hafif rüzgar
Sabah :gündüzün ilk saatleri, öğleye kadar olan vakit
Sabahat/Sebahat :Güzellik
Sabiha :Yüzen, yüzücü, güzel şirin, hoş
Sabite :Yerinde duran, kımıldamayan
Sabriye :Sabırlı, sabırla ilgili
Sacide :Secdeye varan, yere yüz süren
Sadberk :Yüz yapraklı, katmerli
Safiye :Katıksız, katışıksız saf
Sahiba :Bir şeyi elde etmiş olan
Sahil :Deniz kıyısı
Sahra :Kır, ova, çöl
Saime :Oruç tutan, oruçlu
Sakine :Oynamayan, kımıldamayan, durgun
Saliha :İyi, yarar, yetkili, hakkı olan
Salime :Eksiksiz, sağ, sağlam
Salkan :Serin yellere karşı olan yer
Salkım :Çoğunlukla bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş; Baklagillerden bir ağaç ve bunu çiçeği; sarkan şey, hevenk
Samime :Bir şeyin temeli, en köklü yeri
Sanal :Herkesçe tanın, ünlen, ün al
Sanay :İkircikli, kararsız, duraksayan; kuruntu, işkil
Sanem :Put, put kadar güzel, çok güzel
Saniye :Dakikanın 60'ta biri süresinde zaman birimi
Sargın :Sarıcı, çekici, sevimli
Sarıçiçek :Artvin dolaylarında kız erkek birlikte oynanan bir halk dansı
Sarıgül :Sarı renkte çiçek açan bir gül
Sarıgüzel :Sarı renkte çiçek açan bir gül
Sarıyıldız :Çobanyıldızı, Çulpan , Çolpan, Zühre
Sarmaşık :Koyu ve yeşil renkli ve değişik biçimde yaprakları olan, saplarından çıkan ek kökçükleriyle tırmanan, renkli çiçekleri olan bir bitki
Saygın :Sayılan, sevilen
Sayıl :Her zaman saygı gör
Saygül :Sayılasın ve gül gibi güzel olasın
Seber :dost, arkadaş
Sebil :Karşılıksız dağıtılan içme suyu ve bu amaçlı baş yapı
Sebla :Uzun kirpikli göz
Seçen :Seçme işini yapan, bir şeyi seçen
Seçil :Beğenilen, seçilen
Seçilay :Seçil ve Ay gibi güzel ol
Seçkin :Seçilerek en iyi diye ayrılmış olan; benzerleri içinde niteliklerinin üstünlüğüyle göze çarpan, üstün
Seçmen :Beğenen, seçen, seçimde oy verme hakkı olan kimse
Seda :Ses
Sedef :Midye ve istiridye gibi hayvanların beyaz ışıltılı parlak kabuğu
Seden :(Sedan) Sesin, seslenişin
Seher :Tan ağartısı, ortalığın aydınlandığı an
Sel :Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşup önüne ne gelirse alıp götüren taşkın su
Selay :Sel ayı, sellerin çok olduğu ilkyaz ayları
Selbi :bkz. Selvi
Selcan :Dede Korkut öykülerinde geçen bir ad
Selcen :bkz Selcan
Selçuk :Selçuk Türklerinin atası, Selçuk Sultan, Gazneliler çağında Türkmenleri bir araya getirip bir devlet kurmuştu. Daha sonra birçok kollara Ayrılan Selçuklular Anadolu'da da güçlü bir devlet kurmuştur
Selda :(Seldağ) Dağ seli, dağdan inensel
Seldağ :Dağlardan akan sel, dağ seli
Selden :("Selden tutulmuş" anlamında) selin getirdiği
Selek :Eliaçık, konuklarını iyi ağırlayan
Selen :Haber, havadis, kulakla duyulan,işitilen
Selgün :Selin oluştuğu gün, sel günü
Selışık :Sel gibi ışık, sel gibi akan ışık
Selışıl :Sel gibi akan parıltı, selin ışılı
Selışın :Sel gibi akan ışın
Selin :Öğünç, sevinç
Selinti :Ufak sel
Selis :Akıcı söz
Selma :Doğru ve iyi yolda, selamette olma
Selmin :Barış ve sevgi duygusuyla dolu olma
Selok :Sel gibi akan ok.
Selvi :Yaz, kış yaprağını dökmeyen, ince uzun bir ağaç, servi selbi
Selvican :Servi gibi güzel kimse
Sema :Gökyüzü
Semahat :Cömertlik, el açıklığı
Semiha :Cömert gönüllü, eli bol
Semiramis :Asur kraliçesinin adı
Semra :Esmer
Sena :Övme
Senay :Ay gibisin sen anlamında
Senbul :Sen ara ve bul
Senem :Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı (Arapçada) put; kendisine tapılacak denli güzel olan kadın, sevgili, güzel
Sengül :Gül sensin, sen gülsün
Seniha :Yüce, yüksek
Sepin :Gelin için hazırlanan her türlü eşya, çeyiz, sepi, dğünde geline verilen armağan
Serap :Çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı
Seren :Gemi direği uzun ağaç, "sermek" eylemini yapan
Serenat :Geceleyin sevgilinin penceresinin önünde verilen küçük konser
Serin :Ilık ile soğuk arası, az soğuk, serinlik veren
Serpil :Geliş ve büyü, boylan, boy at; ince ince savrularak yağ
Serpin :Sert yelle savrulan yağmur, dolu
Serra :Rahatlık, kolaylık
Sertap (b) :Ser +Tab Pırıltılı baş, ışıltılarınbaşı
Servi :Yaz, kış yaprağını dökmeyen, ince uzun bir ağaç, selbi, selvi, Uzun boylu ve güzel kadın
Ses :Kulağın duyabildiği titreşimler
Seval :Beğen, sev, ve al, al ve sev
Sevda :Aşk, sevgi, tutku tutkunluk
Sevdeğer :"Sev, o senin sevgine değer"
Sevdem :Sevginin en son demi
Sevdiye :Sevesin diye
Seven :Bir başkasına sevgi duyan
Sevecan :"Can seni seve"
Sevecen :Acıyarak, koruyarak seven, sevgi dolu
Seven :Sevmiş olan, sevdaya tutulmuş, sevgi duyan
Sevenay :Sevdaya tutulmuş olan Ay
Sevencan :Sevdaya tutulmuş olan can.
Sevengül :Sevdaya tutulmuş olan gül
Sevengün :Sevdaya tutulmuş olan Güneş
Sevgen :Sevgi dolu, sevecen, sevmeye yatkın
Sevgi :Aşk, sevme duygusu
Sevgili :Kendisine aşk duygusuyla bağlı olunan kişi
Sevgim :Benim olan sevgi, aşkım
Sevgin :Seven, sevgiye düşkün
Sevgül :Sevginin gülüsün
Sevgün :Sevilen günsün
Sevi :Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu
Sevil :"Kendini sevdir" sevgiye yaraşır ol
Sevilay :Sevilen Ay'sın
Sevim :Birine yakınlık duymak, sempati
Sevin :("Sevinmek"ten buyruk) sevinç duy, neşelen coş
Sevinç :İstenen ya da hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
Sevindal :Dal gibi olduğun için sevinesin
Sevingül :"Sevinmek" ve "gülmek"ten buyruk hem sevin hem gül
Sevkal :Sev ve kal, sev ve sevdiğin yerde kal
Sevsay :Sev ve say
Sevsen :"Keşke sevmiş olsan"
Sevsevil :Sev ve sevil, hem sev hem de sevil
Sevtap :Aşırı, tapacak kadar sevgi duyan
Seyhan :Adana kentinin içinden geçip Akdeniz'e dökülen, Çukurova'ya bereket getiren ırmak
Seyyal :Akışkan, sıvı, yerinde duramayan
Sezal :Sez ve al
Sezan :Sez ve an
Sezay :Sez ve Ay gibi güzel olan
Sezek :Sezebilen, sezen, duyumsayan
Sezen :Açık bir kanıt olmadığı halde olmuş ya da olcak bir şeyi kestiren, duyumsayan
Sezer :Olacak bir şeyi önceden duyumsar, bir şeyin olacağını önceden kestirir
Sezgen :Sezen, sezgisi olan, sezme yeteneği olan
Sezgi :Aklın yardımı olmadan, gerçeğin doğrudan doğruya Kavranması; bir şeyi önceden bilme, duyumsama yeteneği, sezme yeteneği, seziş
Sezgin :Sezen, sezgisi olan, sezme yeteneği olan, sezgen, duyumsayan, sezici
Sezginay :Sezme yeteneği olan Ay
Sezin :Sezinleme işi, sezme
Seziş :Sezme yolu, sezme biçimi, sezme
Sezmen :Sezen kimse
Sıcak :Sıcakkanlı, cana yakın
Sıdıka :Çok içten ve doğru kimse
Sıla :Gurbete çıkanın doğup büyüdüğü yer
Sırma :Altın yaldızlı, ya da yaldızsızince gümüş tel
Sibel :Bulutla yer arasında yere düşmeyen yağmur damlası / Buğday başağı
Sim :Gümüş gibi parlak ve beyaz
Sima :Yüz, çehre
Simge :Alamet, sembol, birşeyi anlatan im, imge
Sinem :Benim tenim, benim vücudum, göğsüm
Simin :Gümüşten, gümüşe benzeyen
Simya :Bir şeyi başka bir şeye dönüştüren düşşel güç
Siren :Uyarı işareti veren canavar düdüğü
Siret :Bir kimsenin ahlakı, kişiliği
Solmaz :Güzelliğini, tazeliğini uzun süre koruyan
Sonat :Bir veya iki çalgı için yazılmış 3-4 bölümlü müzik eseri
Sonay :Yılın son ayı (bu ayda doğan çocuklara konur)
Songül :(Doğan son çocuğa konur) güllerin sonuncusu
Songün :Günlerin sonucusu
Songür :Sonu bol ve güçlü, sonu gür
Sonnur :Son ışık
Sonuç :Bir olayın doğurduğu başka bir olay ya da durum, sonda ortaya çıkan
Sonyaz :Sonbahar
Soydan :İyi bir aileden gelen, soylu
Sönmez :Sürekli olarak yanar durur
Sönmezay :Sürekli olarak ışık saçan Ay.
Sözen :İyi söz söyleyen, iyi konuşan
Su :Canlıların yaşamı için çok gerekli olan, rengi kokusu, tadı olmayan sıvı
Suat :Mutlu, mutlulukla ilgili
Sultan :Hükümdar ailesinden, anne, kızkardeş
Sumru :Bir şeyin yüksek yeri, tepesi
Suna :Bir sülün türü, bir tür sülün, yaban ördeği
Sunal :Al ve sun, hem sun hem al
Sunam :"Benim sülünüm, benim yaban ördeğim, benim sunam
Sunar :Saygıyla verir, takdim eder
Sunay :Ay sun, ay ışığı sun
Sunu :Armağan, birine sunulan şey, geline verilen armağan
Suzan :Adak ayı
Sühandan :Güzel konuşan
Süheyla :Güney yönünde görünen parlak yıldızlar
Sülün :Uzun kuyruklu, büyük boylu, süslü, güzel bir kuş, boyu posu yerinde olan, çok güzel
Sümer :Mezopotamya'nın güneyinde devlet kuran, çivi yazısını bulan ve Ve kullanan bir Türk budunu
Sümeray :Sümerlerin ayı
Sündüs :Çözgüsünde altın, gümüş teller bulunan eski ipekli bir kumaş türü
Süren :Yetişip ortaya çıkan, sürüp giden, olagelen
Süsen :Nisan - Haziran dönemlerinde açan güzel kokulu bir çiçek
Süzülay :Gökteki Ay gibi süzül
Sanş :Talih, fırsat

 


Jinekolog Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - KURUCU
(İstanbul, Ankara ve İzmir)
İSTANBUL
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ
& Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)
ANKARA
Jinekolog Op. Dr. Didem KURBAN
Tunus Cd, No: 48/11 Kavaklıdere, Ankara. (Harita)
İZMİR
Op. Dr. Mazhar ESERDAĞ
Talatpaşa Blv, No: 42/4, Alsancak, İzmir (Harita)
(Yalnızca Vajinismus Tedavileri)
Eleştiri ve sorunlarınız için bize yazın: suleyman@eserdag.com

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından yapılmıştır.
Yazarın izni olmaksızın asla bilgi veya resimler kullanılamaz.
© 2004. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası