Site Logo


KIZ İSİMLERİ >> S

Saadet :Mutluluk
Saba :Gündoğusundan esen hafif rüzgar
Sabah :gündüzün ilk saatleri, öğleye kadar olan vakit
Sabahat/Sebahat :Güzellik
Sabiha :Yüzen, yüzücü, güzel şirin, hoş
Sabite :Yerinde duran, kımıldamayan
Sabriye :Sabırlı, sabırla ilgili
Sacide :Secdeye varan, yere yüz süren
Sadberk :Yüz yapraklı, katmerli
Safiye :Katıksız, katışıksız saf
Sahiba :Bir şeyi elde etmiş olan
Sahil :Deniz kıyısı
Sahra :Kır, ova, çöl
Saime :Oruç tutan, oruçlu
Sakine :Oynamayan, kımıldamayan, durgun
Saliha :İyi, yarar, yetkili, hakkı olan
Salime :Eksiksiz, sağ, sağlam
Salkan :Serin yellere karşı olan yer
Salkım :Çoğunlukla bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş; Baklagillerden bir ağaç ve bunu çiçeği; sarkan şey, hevenk
Samime :Bir şeyin temeli, en köklü yeri
Sanal :Herkesçe tanın, ünlen, ün al
Sanay :İkircikli, kararsız, duraksayan; kuruntu, işkil
Sanem :Put, put kadar güzel, çok güzel
Saniye :Dakikanın 60'ta biri süresinde zaman birimi
Sargın :Sarıcı, çekici, sevimli
Sarıçiçek :Artvin dolaylarında kız erkek birlikte oynanan bir halk dansı
Sarıgül :Sarı renkte çiçek açan bir gül
Sarıgüzel :Sarı renkte çiçek açan bir gül
Sarıyıldız :Çobanyıldızı, Çulpan , Çolpan, Zühre
Sarmaşık :Koyu ve yeşil renkli ve değişik biçimde yaprakları olan, saplarından çıkan ek kökçükleriyle tırmanan, renkli çiçekleri olan bir bitki
Saygın :Sayılan, sevilen
Sayıl :Her zaman saygı gör
Saygül :Sayılasın ve gül gibi güzel olasın
Seber :dost, arkadaş
Sebil :Karşılıksız dağıtılan içme suyu ve bu amaçlı baş yapı
Sebla :Uzun kirpikli göz
Seçen :Seçme işini yapan, bir şeyi seçen
Seçil :Beğenilen, seçilen
Seçilay :Seçil ve Ay gibi güzel ol
Seçkin :Seçilerek en iyi diye ayrılmış olan; benzerleri içinde niteliklerinin üstünlüğüyle göze çarpan, üstün
Seçmen :Beğenen, seçen, seçimde oy verme hakkı olan kimse
Seda :Ses
Sedef :Midye ve istiridye gibi hayvanların beyaz ışıltılı parlak kabuğu
Seden :(Sedan) Sesin, seslenişin
Seher :Tan ağartısı, ortalığın aydınlandığı an
Sel :Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşup önüne ne gelirse alıp götüren taşkın su
Selay :Sel ayı, sellerin çok olduğu ilkyaz ayları
Selbi :bkz. Selvi
Selcan :Dede Korkut öykülerinde geçen bir ad
Selcen :bkz Selcan
Selçuk :Selçuk Türklerinin atası, Selçuk Sultan, Gazneliler çağında Türkmenleri bir araya getirip bir devlet kurmuştu. Daha sonra birçok kollara Ayrılan Selçuklular Anadolu'da da güçlü bir devlet kurmuştur
Selda :(Seldağ) Dağ seli, dağdan inensel
Seldağ :Dağlardan akan sel, dağ seli
Selden :("Selden tutulmuş" anlamında) selin getirdiği
Selek :Eliaçık, konuklarını iyi ağırlayan
Selen :Haber, havadis, kulakla duyulan,işitilen
Selgün :Selin oluştuğu gün, sel günü
Selışık :Sel gibi ışık, sel gibi akan ışık
Selışıl :Sel gibi akan parıltı, selin ışılı
Selışın :Sel gibi akan ışın
Selin :Öğünç, sevinç
Selinti :Ufak sel
Selis :Akıcı söz
Selma :Doğru ve iyi yolda, selamette olma
Selmin :Barış ve sevgi duygusuyla dolu olma
Selok :Sel gibi akan ok.
Selvi :Yaz, kış yaprağını dökmeyen, ince uzun bir ağaç, servi selbi
Selvican :Servi gibi güzel kimse
Sema :Gökyüzü
Semahat :Cömertlik, el açıklığı
Semiha :Cömert gönüllü, eli bol
Semiramis :Asur kraliçesinin adı
Semra :Esmer
Sena :Övme
Senay :Ay gibisin sen anlamında
Senbul :Sen ara ve bul
Senem :Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı (Arapçada) put; kendisine tapılacak denli güzel olan kadın, sevgili, güzel
Sengül :Gül sensin, sen gülsün
Seniha :Yüce, yüksek
Sepin :Gelin için hazırlanan her türlü eşya, çeyiz, sepi, dğünde geline verilen armağan
Serap :Çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı
Seren :Gemi direği uzun ağaç, "sermek" eylemini yapan
Serenat :Geceleyin sevgilinin penceresinin önünde verilen küçük konser
Serin :Ilık ile soğuk arası, az soğuk, serinlik veren
Serpil :Geliş ve büyü, boylan, boy at; ince ince savrularak yağ
Serpin :Sert yelle savrulan yağmur, dolu
Serra :Rahatlık, kolaylık
Sertap (b) :Ser +Tab Pırıltılı baş, ışıltılarınbaşı
Servi :Yaz, kış yaprağını dökmeyen, ince uzun bir ağaç, selbi, selvi, Uzun boylu ve güzel kadın
Ses :Kulağın duyabildiği titreşimler
Seval :Beğen, sev, ve al, al ve sev
Sevda :Aşk, sevgi, tutku tutkunluk
Sevdeğer :"Sev, o senin sevgine değer"
Sevdem :Sevginin en son demi
Sevdiye :Sevesin diye
Seven :Bir başkasına sevgi duyan
Sevecan :"Can seni seve"
Sevecen :Acıyarak, koruyarak seven, sevgi dolu
Seven :Sevmiş olan, sevdaya tutulmuş, sevgi duyan
Sevenay :Sevdaya tutulmuş olan Ay
Sevencan :Sevdaya tutulmuş olan can.
Sevengül :Sevdaya tutulmuş olan gül
Sevengün :Sevdaya tutulmuş olan Güneş
Sevgen :Sevgi dolu, sevecen, sevmeye yatkın
Sevgi :Aşk, sevme duygusu
Sevgili :Kendisine aşk duygusuyla bağlı olunan kişi
Sevgim :Benim olan sevgi, aşkım
Sevgin :Seven, sevgiye düşkün
Sevgül :Sevginin gülüsün
Sevgün :Sevilen günsün
Sevi :Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu
Sevil :"Kendini sevdir" sevgiye yaraşır ol
Sevilay :Sevilen Ay'sın
Sevim :Birine yakınlık duymak, sempati
Sevin :("Sevinmek"ten buyruk) sevinç duy, neşelen coş
Sevinç :İstenen ya da hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
Sevindal :Dal gibi olduğun için sevinesin
Sevingül :"Sevinmek" ve "gülmek"ten buyruk hem sevin hem gül
Sevkal :Sev ve kal, sev ve sevdiğin yerde kal
Sevsay :Sev ve say
Sevsen :"Keşke sevmiş olsan"
Sevsevil :Sev ve sevil, hem sev hem de sevil
Sevtap :Aşırı, tapacak kadar sevgi duyan
Seyhan :Adana kentinin içinden geçip Akdeniz'e dökülen, Çukurova'ya bereket getiren ırmak
Seyyal :Akışkan, sıvı, yerinde duramayan
Sezal :Sez ve al
Sezan :Sez ve an
Sezay :Sez ve Ay gibi güzel olan
Sezek :Sezebilen, sezen, duyumsayan
Sezen :Açık bir kanıt olmadığı halde olmuş ya da olcak bir şeyi kestiren, duyumsayan
Sezer :Olacak bir şeyi önceden duyumsar, bir şeyin olacağını önceden kestirir
Sezgen :Sezen, sezgisi olan, sezme yeteneği olan
Sezgi :Aklın yardımı olmadan, gerçeğin doğrudan doğruya Kavranması; bir şeyi önceden bilme, duyumsama yeteneği, sezme yeteneği, seziş
Sezgin :Sezen, sezgisi olan, sezme yeteneği olan, sezgen, duyumsayan, sezici
Sezginay :Sezme yeteneği olan Ay
Sezin :Sezinleme işi, sezme
Seziş :Sezme yolu, sezme biçimi, sezme
Sezmen :Sezen kimse
Sıcak :Sıcakkanlı, cana yakın
Sıdıka :Çok içten ve doğru kimse
Sıla :Gurbete çıkanın doğup büyüdüğü yer
Sırma :Altın yaldızlı, ya da yaldızsızince gümüş tel
Sibel :Bulutla yer arasında yere düşmeyen yağmur damlası / Buğday başağı
Sim :Gümüş gibi parlak ve beyaz
Sima :Yüz, çehre
Simge :Alamet, sembol, birşeyi anlatan im, imge
Sinem :Benim tenim, benim vücudum, göğsüm
Simin :Gümüşten, gümüşe benzeyen
Simya :Bir şeyi başka bir şeye dönüştüren düşşel güç
Siren :Uyarı işareti veren canavar düdüğü
Siret :Bir kimsenin ahlakı, kişiliği
Solmaz :Güzelliğini, tazeliğini uzun süre koruyan
Sonat :Bir veya iki çalgı için yazılmış 3-4 bölümlü müzik eseri
Sonay :Yılın son ayı (bu ayda doğan çocuklara konur)
Songül :(Doğan son çocuğa konur) güllerin sonuncusu
Songün :Günlerin sonucusu
Songür :Sonu bol ve güçlü, sonu gür
Sonnur :Son ışık
Sonuç :Bir olayın doğurduğu başka bir olay ya da durum, sonda ortaya çıkan
Sonyaz :Sonbahar
Soydan :İyi bir aileden gelen, soylu
Sönmez :Sürekli olarak yanar durur
Sönmezay :Sürekli olarak ışık saçan Ay.
Sözen :İyi söz söyleyen, iyi konuşan
Su :Canlıların yaşamı için çok gerekli olan, rengi kokusu, tadı olmayan sıvı
Suat :Mutlu, mutlulukla ilgili
Sultan :Hükümdar ailesinden, anne, kızkardeş
Sumru :Bir şeyin yüksek yeri, tepesi
Suna :Bir sülün türü, bir tür sülün, yaban ördeği
Sunal :Al ve sun, hem sun hem al
Sunam :"Benim sülünüm, benim yaban ördeğim, benim sunam
Sunar :Saygıyla verir, takdim eder
Sunay :Ay sun, ay ışığı sun
Sunu :Armağan, birine sunulan şey, geline verilen armağan
Suzan :Adak ayı
Sühandan :Güzel konuşan
Süheyla :Güney yönünde görünen parlak yıldızlar
Sülün :Uzun kuyruklu, büyük boylu, süslü, güzel bir kuş, boyu posu yerinde olan, çok güzel
Sümer :Mezopotamya'nın güneyinde devlet kuran, çivi yazısını bulan ve Ve kullanan bir Türk budunu
Sümeray :Sümerlerin ayı
Sündüs :Çözgüsünde altın, gümüş teller bulunan eski ipekli bir kumaş türü
Süren :Yetişip ortaya çıkan, sürüp giden, olagelen
Süsen :Nisan - Haziran dönemlerinde açan güzel kokulu bir çiçek
Süzülay :Gökteki Ay gibi süzül
Sanş :Talih, fırsat

 

Hastalarımızın tedavi süreci öncesi ve sonrası yaşadıklarını okuyabilirsiniz.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ ve Uz. Dr. Şenay Eserdağ Show TV'ye konuk oldu.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında vajinismusu anlattı.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında genital estetiği anlattı.

0850 303 2000
Vajinismus Danışma Hattı (Ücretsiz)
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Adres: Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından hazırlanmıştır.
Yazarın izni olmaksızın içerikler veya resimler kullanılamaz.
© 2004 - 2018. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası