Site Logo


KIZ İSİMLERİ >> B

Bacı :Kız kardeş (eski) şeyh eşi
Bacım :Benim kız kardeşim
Bade :Aşk, kutsal sevgi
Bağdagül :Bahçedeki gül
Bağlan :Deste, tutam, demet, kızıl renkli bir tür yaban kazı; "bağlanmak"tan buyruk
Bahar :Doğanın canlandığı mevsim
Bahriye :Donanma ve denizle ilgili
Bakanay :Bakmakta olan Ay, gören Ay
Baklan :Büyük bir kuş türü
Bala :Bala ufak tefek, küçücük; küçük ve güzel; çocuk yavru
Balaca :Bala, ufacık küçücük küçük ve güzel
Balahun :Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ikinci karısının adı
Balca :Bal damlası, bal gibi
Balcan :Bal gibi can, tatlı can
Baldan :Bal gibi tatlı, baldan yapılmış
Balı :Türk erenlerinden birinin adı
Balım :"Benim balım" bal gibi tatlım
Balkı :Işık parlayış, şavk pırıltı
Balkın :Parıldayan, parlak
Balkız :Bal kadar tatlı kız
Balsarı :Bal renginde olan, bal sarısı
Banu :Ev kadını , bayan
Barçın :Süslü ipek kumaş. Türkleri yöneten yedi kadın hakandan üçüncüsünün ismi.
Barış :Savaştan yada bir dargınlıktan sonra iki yanın uzlaşması
Barkın :Gezi amacıyla ülkeleri gezen kimse, gezgin
Başak :Ekinlerin, taneleri taşıyan kılçıklı başı
Başar :"İstenilen biçimde bitir başarıya ulaş" anlamında bir buyruk dilek
Başaran :Yapacağı işte başarıya ulaşan işi gereken biçimde bitiren, yapan, amacına ulaşan; becerikli
Başarı :Başarmak eylemiyle ortaya konulan iş, başarılan iş
Başay :Yılın ilk ayı
Başgöze :Akarsuyun çıktığı yer
Bedia :Güzellik, üstün değerli olan
Bedis :Açık, belli görünen; süs, bezek, bediz
Bediz :Açık , belli, görünen; süs bezek, bedis
Bedriye :Ayın ondürdüncü geceki haliyle ilgili
Begüm :Hanım, hanımefendi, saygıdeğer kadın
Behice :Şen güleryüzlü
Behiye :Güzel ve alımlı kadın
Bekem :Sağlam, dayanıklı kırmızı boya ağacı
Beken :Gücü olan, güçlü
Belde :Memleket, şehir, kasaba
Belen :İki dağ arasından geçen yol, geçit; tepe, yüksek yer, üzeri yassı tepe
Beler :"Beleme işini yapar, çocuğu kundaklar, sarar sarmalar" anlamında bir ad;
Belgi :Bir şeyi benzerinden ayıran ve onu belirleyen özellik
Belgin :Açık. belirli, farkedilen
Belgün :Belli, belirli gün
Beliz :İşaret ve iz nişan ve iz
Belkıs :Yunanca asıllı olup Arapçaya geçen tarihi bir isim
Benal :"Beni al"
Benan :Beni an beni unutma
Benay :Ben Ay'ım Ay gibiyim
Benek :Ben gibi ufak leke
Bengi :Ölümsüz, sonsuz, sonsuza dek sürecek olan, hiç ölmeyecek olan
Bengisan :Ölümsüz san, sonsuza kadar sürecek ad
Bengisu :İnsana ölmezlik verdiğine inanılan su / Abıhayat
Bengül :Beni gül olan, beni gül gibi güzel olan
Benian :"Beni her zaman anımsa, beni an"
Benice :Ölümsüz, sonsuz
Beniz :Yüz
Bensu :Ben su gibiyim, güzelim
Beren :Koyun yavrusu, kuzu; güçlü; tanınmış
Bergüzar :Anılmak için verilen şey
Beria :Güzellik ve olgunlukta akranlarından üstün olan
Beril :Mücevher olarak da kullanılan bir tür maden
Berin :Manen çok yüksek
Berke :Zerdali, kayısı; kamçı, değnek
Berksun :Berksun sağlam sun
Berna :Genç, delikanlı
Berra :Doğru sözlü, hayır işleyen
Berran :Keskin, kesici
Berrak :Temiz, saf, arınmış
Berrin :Manen çok yüksek, yüce yaradılışlı
Besisu :Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su
Beste :Ezgilerin özgün dizimi,
Bestenigar :Türk müziğinde bileşik bir makam
Beşgül :Beştane gül
Betigül :Yüzü gül, gül yüzlü
Betigün :Beti
Betil/Betül :Temiz, iffetli
Betil :"Erkek eli değmemiş, erkekten uzak yaşayan, namuslu, günah işlememiş kadın"anlamına gelen Arapça "betül" sözcüğünden türkçeleşmiş olabilir
Beyhan :Bey soyundan
Beyza :Beyaz / En beyaz
Bezek :Süs, takı
Bezen :Bezek, çok göze çarpan süs.
Bihter :En iyi
Bike / Bikem :Kadın, hanım
Bike :Evlenmemiş, çocuk doğurmamış, erden
Bilen :Bir şeyi anlamış ya da öğrenmiş olan, bilgisi olan, alışmış olan;tanıyan
Bilgay :Bilgili ve Ay gibi güzel
Bilge :Çok bilen ve bildiklerini başkalarının yararına sunan
Bilgehan :Çok bilgili devlet başkanı, bilge devlet başkanı; Göktürk imparatorlarından birinin adı
Bilgen :Bilen, bilgili
Bilger :Bilen, bilgili, bilgen
Bilgi :Bir iş ya da konuyla ilgili olarak bilinen şey
Bilgin :Herhangi bir konuda derin bilgisi olan kimse.
Bilgisel :Bilgiyle ilgili, bilgi özelliğinde
Bilgül :Bil ve gül, "bilirsen gülersin, mutlu olursun"
Bilgün :"Günü bil"
Bilhan :Çok bilgili
Bilin :Herkesçe tanın, bilmek işine konu ol
Billur :Pek duru ve temiz cam
Bilsev :"Bilerek sev"
Binay :Bin tane ay
Bingül :Bin tane gül
Bingün :Bin tane gün; bin tane güneş
Biniz :Bin tane iz
Binnaz :Bin türlü naz eden, bin tane naz
Binnur :Çok nurlu
Biray :Ay gibi tek, eşsiz
Bircan :Biricik ve cana yakın
Birce :Biricik, bir tanecik
Bircim :"Biriciğim" in bir biçimi
Birdal :Bir tek dal, bir tek dal gibi olan
Birgen :Yalnızlığı seven, yalnızlığa alışık
Birgül :Bir tek gül
Biricik :Tek, birtane
Birim :Bir niceliği ölçmek için kendi türünden seçilen örnek ve değişmez parça; "birtanem, biriciğim
Biriz :Bir tekiz, bir tanetiz, birciğiz
Birsel :Bir sel gibisin, bir selsin
Birsen :"Bir tek sen", "senden başkası değil"
Birsin :Biriciksin, teksin, eşin benzerin yok
Birsu :Bir içim su gibisin
Birtek :Eşi benzeri, ikincisi olmayan, biricik; çok sevilen; bir ve tek olan
Birtür :Tek türlü, başka türlü olmayan, benzeri olmayan
Bozcin :Buğu soğuk bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğunlaşmış su buharı
Bucak :Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad (Köşe bucaktaki anlamı gibi)
Buğday :Buğdaygillerden öğütülerek un yapılan bitki
Buket :Çiçek demeti
Bulca :Bulunmuş bir biçimde
Buluş :Herkesin kolay düşünemeyeceği yaratıcılık; bulma biçimi
Burcu :Güzel koku, ıtır
Burcum :Güzel koku; burcu
Burçak :Taneleri hayvan yemi olarak kullanılan, mercimeğe benzeyen bir bitki
Burçin :Dişi geyik, bozcinbozçin, bürçin
Buse :Öpücük
Büküm :Bükme eylemi
Büklüm :Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu halka ya da kat kıvrım
Bürçin :Dişi geyik, bozcin, bozçin, burçin; Cengiz Han'ın ilk eşinin adı
Bürüm :Burulmuş, katlanmış olan
Bürümcek :İprişim yumağı, ipek ipliği yumağı
Bürümcük :İpekten dokunmuş kumaş
Büşra :İyi haber
Büyüm :"Büyü" sözcüğünün "m" iyelik eki almış biçimi; beni büyüleyen, benim büyüm

 

Hastalarımızın tedavi süreci öncesi ve sonrası yaşadıklarını okuyabilirsiniz.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ ve Uz. Dr. Şenay Eserdağ Show TV'ye konuk oldu.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında vajinismusu anlattı.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında genital estetiği anlattı.

0850 303 2000
Vajinismus Danışma Hattı (Ücretsiz)
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Adres: Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından hazırlanmıştır.
Yazarın izni olmaksızın içerikler veya resimler kullanılamaz.
© 2004 - 2018. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası