Site Logo


KIZ İSİMLERİ >> A

Açangül :Çiçek açan gül, açılan gül çiçeği
Açelya :Fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek.
Açılay :Çiçek gibi açıl, Ay gibi güzel ol.
Açkıngül :Açılmış gül.
Adalet :Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek.
Adın :"Ad" sözcüğünün tekil ikinci kişi iyelik eki almış hali
Adile :Adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan.
Afet :İnsanlığın önleyemediği büyük doğal felaket
Afife :Namuslu, iffetli, temiz ve dürüst
Afitap :Güneş / Çok güzel
Ağca :Rengi ak gibi olan, oldukça ak tenli; beyaza çalan, akça
Ağça :Ağca, Akça
Ağgünlü :Günü aydınlık olan, ak günlü
Ağış :Göğe doğru yükseliş, yükselme
Ağıt :Edebiyatta bir şiir türü
Ahenk :Uyum
Ahsen :En güzel, çok güzel
Ahu :Ceylan / Maral
Ajda :Üzeri çentik çentik, diş diş olan şey.
Ajlan :Hızlı, çabuk, telaşlı
Akaltan :Hem ak hemde al olan tan
Akaltın :Ak renkte altın, beyaz altın
Akaltun :bkz.Akaltın
Akanay :Akıp giden Ay; gökyüzünde akıp giden Ay gibi güzel
Akant :İyi dilekli ant, ak ant, ak yemin
Akanyıldız :Geceleri gökte görülen, hızla akıp giden ışıklı gökcismi
Akarsu :Akan su
Akasya :Güzel kokulu bir süs bitkisi
Akartuna :Akıp gitmekte olan Tuna, akar durumdaki Türk; akıncı Türk
Akartürk :Su gibi akıp gider durumdaki Türk, akıncı Türk
Akbaşak :Ak renkli başak
Akcan :Ak yaşam; temiz ruhlu kişi, ak tenli ve cana yakın akça pakça sevgili
Akça :Oldukça ak, oldukça beyaz renkli beyazca, ak tenli
Akgül :Ak renkli gül, beyaz gül; ak tenli ve gül gbi güzel
Akgüneş :Ak aydınlık Güneş, akça pakça ve güneş gibi aydınlatıcı
Akgüngör :"Aydınlık, gönençli, dirlik düzenlik içinde bir göresin" anlamına bir dilek
Akın :Düşman ülkesine yapılan saldırı, kalabalık bir şeyin ardı kesilmeksizin gelip durması
Akipek :Ak renkte ipek, ak renkli ipek tenli
Akkız :Ak tenli kız
Akkor :Işık saçacak bir aklığa varacak derecede ısıtılmış olan, ak ışık saçan kor
Akkutlu :İyilik gönenç, uğur getirdiğine inanılan
Akmeriç :Ak, aydınlık meriç
Akmut :Ak dilek, ak göneniş
Akmutlu :Bütün istek ve özlemleri yerine gelmiş olan, ak gönençli
Akol :"Ak,aydınlık,temiz olasın" anlamına gelen bir dilek buyruk
Akören :Ak, aydınlık kent kalıntısı
Akpınar :Ak, aydınlık pınar; berrak pınar
Aksel :Ak renkte sel
Aksen :Sen aksın, kirlenmemişsin, temizsin
Akses :Ak, aydınlık, temiz ses, namuslu ses
Akseven :Ak rengi seven kimse
Aksevil :Ak tenli ol ve sevil, akça pakça sevilen kimse
Aksın :Akıp gitsin, ak tenlisin
Aksu :Ak renkli su, köpüren su, Anadolu'da kimi akarsuların adı.
Aksuna :Ak renkli dişi yaban ördeği
Aktaç :Ak renkli taç
Aktuna :Ak renkli Tuna ırmağı
Akün :İyi ve temiz ün
Akyıldız :Ak, beyaz yıldız, aydınlık yıldız
Ala alaca :Karışık renkli açık kestane rengi, ela
Ala :Alaca, karışık renkli açık kestane rengi, ela
Alba :Sevgililerin ayrılışını konu alan bir Fransız şarkı türü
Alabegüm :Açık kestane renkli saygıdeğer hanım
Alagün :Güneş'in bulut arasında kaldığı zamanki gölgeli durum,alaca gün
Alanay :Çeken, alan Ay
Alanur :Alacalı ışık, ala ışık
Alapınar :Alaca pınar, ala pınar
Alara :Güzel gözlü (kadın)
Albeni :Gözü gönlü çeken nitelik çekicilik alım, gönül çelen güzellik
Alçin :Al renkli küçük bir kuş
Alev :Yanan ve ışık veren şeylerin türlü biçimlerde uzanan dili, alaz, yalım
Algın :Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun
Algül :Al renkli gül, kırmızı gül
Algün :Al renkli Güneş, kırmızı güneş
Alım :Gözü gönlü çeken nitelik,çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni
Alımlı :Gönül çeken güzellikte olan, çekici, albenili
Alışık :Al renkli ışık, kırmızı ışık; herhangi birşeye alışmış olan
Aliye :Yüce, yüksek
Alize :Bir rüzgar adı
Alkım :Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla oluşan yedi renkli görüntü, gökkuşağı ebemkuşağı
Alkış :Birini alkışlamak için el çırpma,iyi dilek iyi dua, öğüş,öğme
Almıla :Al elma
Alpike :Kahraman kraliçe
Alsaç :Al renkli saç, kızıl saç, al ve saç kuyruğu
Alsan :San alasın, ünlenesin, ün al
Alsevin :Tanrı seni bize, "al ve sevin"diye verdi anlamında
Alsoy :Soyluluk edin, soy al
Altaç :Al renkli taç
Altan :Kızıl tan
Altın :Yüksek değerli bir maden
Altınay :Altından yapılmış ay
Altınbaşak :Başağın altın sarısına dönüşmüş hali, altın renkli başak
Altındal :Altından yapılmış dal, çok değerli dal
Altınışık :Altın renkli ışık
Altınışın :Altın renkli ışın
Altıniz :Altın değerinde iz, altınizi
Altınsoy :Çok değerli soy, iyi soy
Altıntaç :Altından yapılmış taç, değerli taç
Altuna :Al renkli Tuna, kızıl Tuna
Altunay :Altından yapılmış Ay, altın Ay
Altuntaç :bkz.Altıntaç
Amaç :Ulaşılmak istenilen
Andaç :Anmaya yarayan şey, armağan, anılmak için birine verilmiş şey,anı
Anıl :"Sözü edilmek ya da düşünülmek" demek olan "anılmak" eyleminin buyurma kipinin ikinci tekil kişisi; "daima anılasın" dileğinide içerir
Arı :İçinde hiçbir yabancı öğe bulunmayan, katışıksız, saf; kirden uzak
Arıel :Temiz ve dürüst el
Arın :Arı, katışıksız; temiz, kirden uzak
Arınç :Barış, erinç, huzur
Arıpınar :Arı, duru, temiz pınar
Arısu :Katışıksız, arı duru, temiz su
Armağan :Birine sevindirmek için karşılıksız olarak verilen şey, bağış, ödül
Arsal :Arı gibi temiz ve çalışkan, buğday renkli, kumral
Arya :Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı
Arzu :İstek, özlem eğilim
Asena :Dişi kurt; güzel kız
Asiye :Acılı kadın / Direk
Aslı :Kerem ile Aslı adlı halk öyküsünün kadın kahramanı, Kerem'in sevgilisi olan, öyküye göre uğruna Kerem'in yandığı kız Aslıgül, kökeni gül olan, aslı gül olan ; Kerem'in sevgilisi Aslı ile "gül" sözcüğünden oluşmuş yeni bir ad
Aslıhan :Kerem'in sevgilisi Aslı'nın bir başka adı
Aslım :Soyum sopum, kökenim; benim olan Aslı
Asu :Azgın ve huysuz at
Asude :Sessiz, sakin dinlendirici
Asuman :Gök, gökkubbe, sema
Asya :Yeryüzünün anakaralarından (kıta) birinin adı
Aşkım :Sevdiğim, sevgilim
Aşkın :Aşmış, ileri, üstün/ Senin aşkın
Atlas :Mitolojide dünyayı sırtında taşıdığına inanılan Tanrı
Ateş :Odun, kömür, ot gibi maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın birlikte belirlemesi; tutuşmuş olan nesne
Atıfet :Allah'ın Lütfu
Avunç :Avutan şey, acıyı ve sıkıntıyı gideren, oyalayan
Ay :Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi
Ayaltın :Ay gibi güzel ve altın gibi değerli
Ayasun :"Ay'a takdim et, Ay'a sun" buyruğu
Ayaşan :"Ay'a şan olsun" anlamına; Ay'ı aşıp giden
Ayataç :Ay için taç
Ayben :"Ben Ay gibi güzelim" anlamında
Aybeniz :Yüzü gibi güzel olan, Ayyüzlü
Aybike :Ay gibi güzel ve el değmemiş kadın.
Aybirgen :Ayveren
Aybüke :Eski Türk kadın isimlerinden
Ayca :Ay gibi, yüzü Ay gibi güzel olan
Aycan :Ay gibi güzel insan
Ayça :Ay'ın, ilk günlerinde aldığı yay biçimi, Ay'ın ilk günlerindeki görünüşü, yeni ay, hilal
Ayçe :bkz. Ayça
Ayçıl :Gökteki Ay gibi, Ay gibi güzel, Ay'a benzeyen
Ayçiçeği :Günebakan
Ayçiçek :Çiçeği çok iri, tabak gibi ve sarı renkte olan, tohumundan yağ çıkarılan bir bitki
Ayçin :Ayçın, ay gibi, aya benzer
Ayda :Gülgillerden, dere kıyılarında, çayırlarda yetişen bir bitki; şaşma üzülme, İsteklendirme, bilirir bir ünlem
Aydagül :"Ayda, her ay gül" anlamına bir dilek
Aydan :Ay gibi güzel, Ay'dan yapılmış
Aydeniz :Ay ile denizsin
Aydenk :Ay gibi güzel, güzelliği Ay'a denk olan
Aydınay :Parlak Ay, aydınlık Ay
Aydınlık :Ay, dolunay
Aydil :Ay gibi güzel ve yüce gönüllü
Aydilek :Parlak, aydınlık dilek, iyi dilek güzel dilek
Aydinç :Güçlü, dinç Ay
Aydoğan :Gökteki Ay gibi doğmuş olan
Aydolun :Ay'ın yeryuvarlağına dönük yüzünün tümüyle aydınlık olması evresi
Aydüz :Ay gibi güzel ve kırışıksız
Ayevi :Ay çevresinde oluşan ışık çemberi
Ayfer :Ayışığı
Aygen :Gönül arkadaşı
Aygönül :Ay gibi güzel ve sevgi dolu
Aygül :Ay gibi güzel ve parlak renkli
Aygün :Ay ile Güneş
Ayhan :Oğuz inanışına göre gök tanrılarından biri; Oğuz Han'ın oğlu
Ayışığı :Mehtap" adının Türkçesi, ay ışığı
Aykaş :Ay gibi güzel kaş, Ay gibi güzel kaşlı, Ay'ın ilk günlerindeki biçimine benzeyen kaş
Aykız :Ay - kız
Aykut :Kut getiren Ay, uğur getiren Ay, kutlu Ay
Ayla :Ay'ın ve kimi yıldızların çevresindeki görülen ışık çemberi, aylin
Aylan :Açık alan
Aylin :Ayın çevresinde görülen ışıklı daire
Aynur :Ay gibi ışık saçan, Ay ışığı
Ayperi :Ay ve peri gibi, çok güzel
Ayral :Kural dışı, tutulmuş
Aysal :Ay'la ilgili, Ay özelliği taşıyan
Aysan :Ay gibi güzel san
Aysar :Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse
Aysel :Ay gibi parlak ve güzel
Aysen :"Ay sensin, Ay gibi güzelsin
Aysev :"Sevmek" ten "sev" ile Ay'dan oluşmuş bir ad, "Ay'ı sev
Ayseven :Ay gibi güzel ve sevgi dolu
Aysevil :Ayn gibi güzel ve sevilen
Aysevim :Ay gibi güzel ve sevimli
Aysıl :Ay'a benzeyen
Aysın :Ay gibisin, Ay kadar güzelsin
Aysoy :Ay gibi güzel soy, Ay soylu
Aysu :Ay gibi berrak su
Aysuda :Suda ışıkları yansıyan Ay; suda Ay gibi görünen
Aysun :"Sunmak"tan "sun" buyruğu ile Ay'dan oluşmuş bir ad, Ay'ı sun
Aysuna :Ay gibi güzel yaban ördeği
Aysunar :Ay'ı sunan kimse
Ayşan :Şanı Ay gibi parlak olan, görkemli, parlak
Ayşe :Yaşam, dirlik,
Ayşegül :Güleç, güler yüzlü
Ayşem :Ayşe + m (Benim Ayşem)
Ayşen :Ay gibi güzel ve şen, şen Ay
Ayşenur :Ayşe - nur
Ayşıl :Ay ışığı
Ayşın :Ay ışını
Ayşin :Ay gibi, aya benzeyen
Aytaç :Ay gibi taçlı
Aytan :Ay ile tan, Ay ışıklı sabah vakti
Aytek :Gökteki Ay gibi biricik, eşsiz
Ayten :Ay gibi beyaz tenli
Aytolun :Ay'ın en dolgun evresindeki durumu, dolunay
Aytun :Ay ve tun, Ay ve Gece
Aytuna :Gökteki ay ile Tuna Irmağın'dan oluşmuş bir ad
Aytül :Ay'ın tüllü Ay ile tül, Ay tülü
Ayün :Ay gibi parlak san
Ayverdi :Ay'ın verdiği kimse
Ayyıldız :Ay ve yıldız gibi ışıl ışıl
Ayzıt :Türk söylencebiliminde güzellik tanrıçası, ödüllendirici tanrıça
Azime :Azmeden, yapmak için kesin kararlı / iri, kemikli yapılı
Azize :Onur sahibi yüce, ermiş
Azra :Bakire, el değmemiş

 

Hastalarımızın tedavi süreci öncesi ve sonrası yaşadıklarını okuyabilirsiniz.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ ve Uz. Dr. Şenay Eserdağ Show TV'ye konuk oldu.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında vajinismusu anlattı.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında genital estetiği anlattı.

0850 303 2000
Vajinismus Danışma Hattı (Ücretsiz)
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Adres: Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından hazırlanmıştır.
Yazarın izni olmaksızın içerikler veya resimler kullanılamaz.
© 2004 - 2018. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası