KIZ İSİMLERİ >> A

Açangül :Çiçek açan gül, açılan gül çiçeği
Açelya :Fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek.
Açılay :Çiçek gibi açıl, Ay gibi güzel ol.
Açkıngül :Açılmış gül.
Adalet :Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek.
Adın :"Ad" sözcüğünün tekil ikinci kişi iyelik eki almış hali
Adile :Adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan.
Afet :İnsanlığın önleyemediği büyük doğal felaket
Afife :Namuslu, iffetli, temiz ve dürüst
Afitap :Güneş / Çok güzel
Ağca :Rengi ak gibi olan, oldukça ak tenli; beyaza çalan, akça
Ağça :Ağca, Akça
Ağgünlü :Günü aydınlık olan, ak günlü
Ağış :Göğe doğru yükseliş, yükselme
Ağıt :Edebiyatta bir şiir türü
Ahenk :Uyum
Ahsen :En güzel, çok güzel
Ahu :Ceylan / Maral
Ajda :Üzeri çentik çentik, diş diş olan şey.
Ajlan :Hızlı, çabuk, telaşlı
Akaltan :Hem ak hemde al olan tan
Akaltın :Ak renkte altın, beyaz altın
Akaltun :bkz.Akaltın
Akanay :Akıp giden Ay; gökyüzünde akıp giden Ay gibi güzel
Akant :İyi dilekli ant, ak ant, ak yemin
Akanyıldız :Geceleri gökte görülen, hızla akıp giden ışıklı gökcismi
Akarsu :Akan su
Akasya :Güzel kokulu bir süs bitkisi
Akartuna :Akıp gitmekte olan Tuna, akar durumdaki Türk; akıncı Türk
Akartürk :Su gibi akıp gider durumdaki Türk, akıncı Türk
Akbaşak :Ak renkli başak
Akcan :Ak yaşam; temiz ruhlu kişi, ak tenli ve cana yakın akça pakça sevgili
Akça :Oldukça ak, oldukça beyaz renkli beyazca, ak tenli
Akgül :Ak renkli gül, beyaz gül; ak tenli ve gül gbi güzel
Akgüneş :Ak aydınlık Güneş, akça pakça ve güneş gibi aydınlatıcı
Akgüngör :"Aydınlık, gönençli, dirlik düzenlik içinde bir göresin" anlamına bir dilek
Akın :Düşman ülkesine yapılan saldırı, kalabalık bir şeyin ardı kesilmeksizin gelip durması
Akipek :Ak renkte ipek, ak renkli ipek tenli
Akkız :Ak tenli kız
Akkor :Işık saçacak bir aklığa varacak derecede ısıtılmış olan, ak ışık saçan kor
Akkutlu :İyilik gönenç, uğur getirdiğine inanılan
Akmeriç :Ak, aydınlık meriç
Akmut :Ak dilek, ak göneniş
Akmutlu :Bütün istek ve özlemleri yerine gelmiş olan, ak gönençli
Akol :"Ak,aydınlık,temiz olasın" anlamına gelen bir dilek buyruk
Akören :Ak, aydınlık kent kalıntısı
Akpınar :Ak, aydınlık pınar; berrak pınar
Aksel :Ak renkte sel
Aksen :Sen aksın, kirlenmemişsin, temizsin
Akses :Ak, aydınlık, temiz ses, namuslu ses
Akseven :Ak rengi seven kimse
Aksevil :Ak tenli ol ve sevil, akça pakça sevilen kimse
Aksın :Akıp gitsin, ak tenlisin
Aksu :Ak renkli su, köpüren su, Anadolu'da kimi akarsuların adı.
Aksuna :Ak renkli dişi yaban ördeği
Aktaç :Ak renkli taç
Aktuna :Ak renkli Tuna ırmağı
Akün :İyi ve temiz ün
Akyıldız :Ak, beyaz yıldız, aydınlık yıldız
Ala alaca :Karışık renkli açık kestane rengi, ela
Ala :Alaca, karışık renkli açık kestane rengi, ela
Alba :Sevgililerin ayrılışını konu alan bir Fransız şarkı türü
Alabegüm :Açık kestane renkli saygıdeğer hanım
Alagün :Güneş'in bulut arasında kaldığı zamanki gölgeli durum,alaca gün
Alanay :Çeken, alan Ay
Alanur :Alacalı ışık, ala ışık
Alapınar :Alaca pınar, ala pınar
Alara :Güzel gözlü (kadın)
Albeni :Gözü gönlü çeken nitelik çekicilik alım, gönül çelen güzellik
Alçin :Al renkli küçük bir kuş
Alev :Yanan ve ışık veren şeylerin türlü biçimlerde uzanan dili, alaz, yalım
Algın :Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun
Algül :Al renkli gül, kırmızı gül
Algün :Al renkli Güneş, kırmızı güneş
Alım :Gözü gönlü çeken nitelik,çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni
Alımlı :Gönül çeken güzellikte olan, çekici, albenili
Alışık :Al renkli ışık, kırmızı ışık; herhangi birşeye alışmış olan
Aliye :Yüce, yüksek
Alize :Bir rüzgar adı
Alkım :Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla oluşan yedi renkli görüntü, gökkuşağı ebemkuşağı
Alkış :Birini alkışlamak için el çırpma,iyi dilek iyi dua, öğüş,öğme
Almıla :Al elma
Alpike :Kahraman kraliçe
Alsaç :Al renkli saç, kızıl saç, al ve saç kuyruğu
Alsan :San alasın, ünlenesin, ün al
Alsevin :Tanrı seni bize, "al ve sevin"diye verdi anlamında
Alsoy :Soyluluk edin, soy al
Altaç :Al renkli taç
Altan :Kızıl tan
Altın :Yüksek değerli bir maden
Altınay :Altından yapılmış ay
Altınbaşak :Başağın altın sarısına dönüşmüş hali, altın renkli başak
Altındal :Altından yapılmış dal, çok değerli dal
Altınışık :Altın renkli ışık
Altınışın :Altın renkli ışın
Altıniz :Altın değerinde iz, altınizi
Altınsoy :Çok değerli soy, iyi soy
Altıntaç :Altından yapılmış taç, değerli taç
Altuna :Al renkli Tuna, kızıl Tuna
Altunay :Altından yapılmış Ay, altın Ay
Altuntaç :bkz.Altıntaç
Amaç :Ulaşılmak istenilen
Andaç :Anmaya yarayan şey, armağan, anılmak için birine verilmiş şey,anı
Anıl :"Sözü edilmek ya da düşünülmek" demek olan "anılmak" eyleminin buyurma kipinin ikinci tekil kişisi; "daima anılasın" dileğinide içerir
Arı :İçinde hiçbir yabancı öğe bulunmayan, katışıksız, saf; kirden uzak
Arıel :Temiz ve dürüst el
Arın :Arı, katışıksız; temiz, kirden uzak
Arınç :Barış, erinç, huzur
Arıpınar :Arı, duru, temiz pınar
Arısu :Katışıksız, arı duru, temiz su
Armağan :Birine sevindirmek için karşılıksız olarak verilen şey, bağış, ödül
Arsal :Arı gibi temiz ve çalışkan, buğday renkli, kumral
Arya :Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı
Arzu :İstek, özlem eğilim
Asena :Dişi kurt; güzel kız
Asiye :Acılı kadın / Direk
Aslı :Kerem ile Aslı adlı halk öyküsünün kadın kahramanı, Kerem'in sevgilisi olan, öyküye göre uğruna Kerem'in yandığı kız Aslıgül, kökeni gül olan, aslı gül olan ; Kerem'in sevgilisi Aslı ile "gül" sözcüğünden oluşmuş yeni bir ad
Aslıhan :Kerem'in sevgilisi Aslı'nın bir başka adı
Aslım :Soyum sopum, kökenim; benim olan Aslı
Asu :Azgın ve huysuz at
Asude :Sessiz, sakin dinlendirici
Asuman :Gök, gökkubbe, sema
Asya :Yeryüzünün anakaralarından (kıta) birinin adı
Aşkım :Sevdiğim, sevgilim
Aşkın :Aşmış, ileri, üstün/ Senin aşkın
Atlas :Mitolojide dünyayı sırtında taşıdığına inanılan Tanrı
Ateş :Odun, kömür, ot gibi maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın birlikte belirlemesi; tutuşmuş olan nesne
Atıfet :Allah'ın Lütfu
Avunç :Avutan şey, acıyı ve sıkıntıyı gideren, oyalayan
Ay :Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi
Ayaltın :Ay gibi güzel ve altın gibi değerli
Ayasun :"Ay'a takdim et, Ay'a sun" buyruğu
Ayaşan :"Ay'a şan olsun" anlamına; Ay'ı aşıp giden
Ayataç :Ay için taç
Ayben :"Ben Ay gibi güzelim" anlamında
Aybeniz :Yüzü gibi güzel olan, Ayyüzlü
Aybike :Ay gibi güzel ve el değmemiş kadın.
Aybirgen :Ayveren
Aybüke :Eski Türk kadın isimlerinden
Ayca :Ay gibi, yüzü Ay gibi güzel olan
Aycan :Ay gibi güzel insan
Ayça :Ay'ın, ilk günlerinde aldığı yay biçimi, Ay'ın ilk günlerindeki görünüşü, yeni ay, hilal
Ayçe :bkz. Ayça
Ayçıl :Gökteki Ay gibi, Ay gibi güzel, Ay'a benzeyen
Ayçiçeği :Günebakan
Ayçiçek :Çiçeği çok iri, tabak gibi ve sarı renkte olan, tohumundan yağ çıkarılan bir bitki
Ayçin :Ayçın, ay gibi, aya benzer
Ayda :Gülgillerden, dere kıyılarında, çayırlarda yetişen bir bitki; şaşma üzülme, İsteklendirme, bilirir bir ünlem
Aydagül :"Ayda, her ay gül" anlamına bir dilek
Aydan :Ay gibi güzel, Ay'dan yapılmış
Aydeniz :Ay ile denizsin
Aydenk :Ay gibi güzel, güzelliği Ay'a denk olan
Aydınay :Parlak Ay, aydınlık Ay
Aydınlık :Ay, dolunay
Aydil :Ay gibi güzel ve yüce gönüllü
Aydilek :Parlak, aydınlık dilek, iyi dilek güzel dilek
Aydinç :Güçlü, dinç Ay
Aydoğan :Gökteki Ay gibi doğmuş olan
Aydolun :Ay'ın yeryuvarlağına dönük yüzünün tümüyle aydınlık olması evresi
Aydüz :Ay gibi güzel ve kırışıksız
Ayevi :Ay çevresinde oluşan ışık çemberi
Ayfer :Ayışığı
Aygen :Gönül arkadaşı
Aygönül :Ay gibi güzel ve sevgi dolu
Aygül :Ay gibi güzel ve parlak renkli
Aygün :Ay ile Güneş
Ayhan :Oğuz inanışına göre gök tanrılarından biri; Oğuz Han'ın oğlu
Ayışığı :Mehtap" adının Türkçesi, ay ışığı
Aykaş :Ay gibi güzel kaş, Ay gibi güzel kaşlı, Ay'ın ilk günlerindeki biçimine benzeyen kaş
Aykız :Ay - kız
Aykut :Kut getiren Ay, uğur getiren Ay, kutlu Ay
Ayla :Ay'ın ve kimi yıldızların çevresindeki görülen ışık çemberi, aylin
Aylan :Açık alan
Aylin :Ayın çevresinde görülen ışıklı daire
Aynur :Ay gibi ışık saçan, Ay ışığı
Ayperi :Ay ve peri gibi, çok güzel
Ayral :Kural dışı, tutulmuş
Aysal :Ay'la ilgili, Ay özelliği taşıyan
Aysan :Ay gibi güzel san
Aysar :Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse
Aysel :Ay gibi parlak ve güzel
Aysen :"Ay sensin, Ay gibi güzelsin
Aysev :"Sevmek" ten "sev" ile Ay'dan oluşmuş bir ad, "Ay'ı sev
Ayseven :Ay gibi güzel ve sevgi dolu
Aysevil :Ayn gibi güzel ve sevilen
Aysevim :Ay gibi güzel ve sevimli
Aysıl :Ay'a benzeyen
Aysın :Ay gibisin, Ay kadar güzelsin
Aysoy :Ay gibi güzel soy, Ay soylu
Aysu :Ay gibi berrak su
Aysuda :Suda ışıkları yansıyan Ay; suda Ay gibi görünen
Aysun :"Sunmak"tan "sun" buyruğu ile Ay'dan oluşmuş bir ad, Ay'ı sun
Aysuna :Ay gibi güzel yaban ördeği
Aysunar :Ay'ı sunan kimse
Ayşan :Şanı Ay gibi parlak olan, görkemli, parlak
Ayşe :Yaşam, dirlik,
Ayşegül :Güleç, güler yüzlü
Ayşem :Ayşe + m (Benim Ayşem)
Ayşen :Ay gibi güzel ve şen, şen Ay
Ayşenur :Ayşe - nur
Ayşıl :Ay ışığı
Ayşın :Ay ışını
Ayşin :Ay gibi, aya benzeyen
Aytaç :Ay gibi taçlı
Aytan :Ay ile tan, Ay ışıklı sabah vakti
Aytek :Gökteki Ay gibi biricik, eşsiz
Ayten :Ay gibi beyaz tenli
Aytolun :Ay'ın en dolgun evresindeki durumu, dolunay
Aytun :Ay ve tun, Ay ve Gece
Aytuna :Gökteki ay ile Tuna Irmağın'dan oluşmuş bir ad
Aytül :Ay'ın tüllü Ay ile tül, Ay tülü
Ayün :Ay gibi parlak san
Ayverdi :Ay'ın verdiği kimse
Ayyıldız :Ay ve yıldız gibi ışıl ışıl
Ayzıt :Türk söylencebiliminde güzellik tanrıçası, ödüllendirici tanrıça
Azime :Azmeden, yapmak için kesin kararlı / iri, kemikli yapılı
Azize :Onur sahibi yüce, ermiş
Azra :Bakire, el değmemiş

 


Jinekolog Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - KURUCU
(İstanbul, Ankara ve İzmir)
İSTANBUL
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ
& Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)
ANKARA
Jinekolog Op. Dr. Didem KURBAN
Tunus Cd, No: 48/11 Kavaklıdere, Ankara. (Harita)
İZMİR
Op. Dr. Mazhar ESERDAĞ
Talatpaşa Blv, No: 42/4, Alsancak, İzmir (Harita)
(Yalnızca Vajinismus Tedavileri)
Eleştiri ve sorunlarınız için bize yazın: suleyman@eserdag.com

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından yapılmıştır.
Yazarın izni olmaksızın asla bilgi veya resimler kullanılamaz.
© 2004. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası