Site Logo


ERKEK İSİMLERİ >> Y

Yağan :Yağmur, kar, yağış
Yağış :Yağmur, kar, dolu gibi doğa olayı; yağmur
Yağız :Koyu buğday rengi, esmer
Yağızalp :Esmer, yiğit, karayağız yiğit
Yağızer :Esmer, yiğit, karayağız yiğit
Yağıztekin :Esmer ve biricik; yağız şehzade
Yağmur :Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su damlacıkları; Oğuz beylerinden biri
Yahya :Meryem Ana'nın amcasının oğlu olduğu söylenen bir peygamber
Yakup (b) :Bir Peygamber adı
Yalaz :ateş dili, ateşin her yana uzanan dili, yalım, alaz
Yalazalp :Yalımlı yiğit, yalım gibi yiğit
Yalazay :Yalımlı Ay, parıldayan Ay, alevli Ay
Yalçın :Düz, çıplak ve dik, düz, kaygan, sarp, dik
Yalçıner :Sarp yiğit, dik yiğit
Yalçınkaya :Çıkılması güç kaya, dik kaya, büyük, dik ve kaygan kaya
Yalçuk :Parlayan, Ay; evren; elçi
Yalgın :Ilgım, serap; aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek
Yalım :Alev, ateş uzantısı
Yalın :Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz
Yalınalp :katışıksız yiğit, sade yiğit
Yalınç :İçine başka bir şey karıştırılmamış, tek bir şeyden oluşan
Yalkın :Yalnız, tek, tek başına; ince, zayıf
Yalman :Düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın
Yaltıray :Parlak ve parıldayan; parlak ışık saçan Ay
Yalvaç :Tanrı'nın habercisi, Tanrı elçisi
Yamaç :Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı
Yaman :Güç etki ve beceriklilik sahibi
Yamaner :İşbilir yiğit, becerikli yiğit
Yamanöz :Becerikli kimse, işbilir kimse, yaman kimse
Yamansoy :İşbilir bir soydan gelen
Yankı :Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
Yardan :Sevgiliden
Yarın :Bugünden sonraki gün
Yarkın :Güneş ışığı, güneş aydınlığı; şimşek
Yasin :Kuran-ı Kerimde bir surenin adı
Yaşa :Hiç ölme, yaşamını sürdür
Yaşar :Doğan çocuğun ölmemesi için konulan adlardan
Yaşın :Işık, yıldırım, şimşek
Yavuz :Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz
Yavuzalp :Korkusuz yiğit, yaman yiğit
Yavuzcan :Yürekli, korkusuz kimse
Yavuzer :Korkusuz yiğit, yaman yiğit
Yavuzsoy :Korkusuz soy, yürekli soydan kimse, yaman bir soydan gelen kimse
Yazılan :Anı, günü gününe tutulan anıların tazıldığı defter
Yekta :Tek, eşsiz
Yeler :Rüzgar gibi yiğit
Yeltekin :Rüzgar gibi ve tek olan; yel gibi şehzade
Yenal :Yenerek al
Yener :Oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir
Yenerol :Üstün gelen ol, üstün gel
Yengi :Üstün gelme, yenme, utku, zafer
Yenisey :Orta Asya'nın en büyük ırmaklarından birinin adı
Yeter :(Artık çocuk istemeyenler son çocuklarına verirler) yeterli, yetişir
Yetkin :Olgunlaşmış, kemale ermiş
Yetkiner :Yetişkin yiğit, olgunlaşmış yiğit, olgun yiğit
Yılaydın :Aydınlık yıl
Yıldıralp :Korkutan yiğit, yıldıran yiğit
Yıldıray :Ayla ilgili / yıldır yıldır parlamak ay gibi
Yıldırer :Korkutan yiğit, yıldıran yiğit
Yıldırım :Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması
Yıleri :Yılın yiğidi (mecaz olarak) o yıl doğan erkek çocukların en yiğidi
Yılmaz :Hiçbir şeyden korkup çekinmez
Yiğit :Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam
Yiğitalp :Yiğitler yiğidi, erler eri
Yiğitcan :Güçlü ve yürekli kimse
Yiğiter :Güçlü ve yürekli erkek
Yinanç :İnanılan şey, inanç
Yolaç :Gidilecek bir çığır yarat
Yönal :Belli bir yana doğru dön
Yönder :Önde giden kimse, önder
Yönel :Belli bir yana doğru dön
Yöntem :Bir işte tutulacak yol, ereğe ulaşmak için tutulacak özenli yol
Yörük :Hayvancılıkla geçinen göçebe bir Türkmen oymağı ve bu oymaktan olan kimse
Yunus :Bir takım yıldızının adı / Denizde yaşayan bir memeli türü
Yurdaer :Yurda er olan kimse, yurdun yiğidi
Yurdahan :Yurda kağan olan kimse
Yurdaışık :Yurda ışık olan kimse
Yurdakul :Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse
Yurdal :"Yurt kazan" anlamında
Yurdaşen :Yurdu şenlendiren, yurda şenlik olan
Yurday :Yurdun Ay'ı yurda Ay olan kimse
Yurdun :Yurda ait olan
Yurduşen :Ülkesi, yurdu şen kimse
Yurtseven :Ülkesini, yurdunu sever.
Yusuf :Eklenecek, ilave edilecek
Yüce :Yüksek, büyük, erişimez, ulu
Yücealp :Büyük yiğit, erişilmez yiğit, ulu yiğit
Yüceer :Erişimez yiğit, ulu yiğit
Yücel :Yüce bir duruma gel, yüceleş, büyüdükçe büyü, yükseldikçe yüksel, büyük ol, ulu ol
Yücelen :Yükselen, ulaşılmazlaşan, ululaşan, yüceleşen
Yücelt :Yüce bir duruma getir, yüceleşmesini sağla, yükselt, ululaştır, erişilmez kıl
Yücelten :Yüce, ulu bir duruma getiren, ululaştıran, yükselmesini sağlayan yükselten, erişilmezleştiren, ulaşılmaz kılan
Yücesan :Erişilmezleşmiş ad, ulu ad
Yücesoy :Erişilmezleşmiş soy, ulu soy
Yücetekin :Ulu ve biricik; ulu şehzade
Yüksel :Manevi anlamda yüce ol anlamında
Yükselen :Yükseklere çıkan, ilerleyen

 

Hastalarımızın tedavi süreci öncesi ve sonrası yaşadıklarını okuyabilirsiniz.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ ve Uz. Dr. Şenay Eserdağ Show TV'ye konuk oldu.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında vajinismusu anlattı.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında genital estetiği anlattı.

0850 303 2000
Vajinismus Danışma Hattı (Ücretsiz)
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Adres: Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından hazırlanmıştır.
Yazarın izni olmaksızın içerikler veya resimler kullanılamaz.
© 2004 - 2018. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası