ERKEK İSİMLERİ >> Y

Yağan :Yağmur, kar, yağış
Yağış :Yağmur, kar, dolu gibi doğa olayı; yağmur
Yağız :Koyu buğday rengi, esmer
Yağızalp :Esmer, yiğit, karayağız yiğit
Yağızer :Esmer, yiğit, karayağız yiğit
Yağıztekin :Esmer ve biricik; yağız şehzade
Yağmur :Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su damlacıkları; Oğuz beylerinden biri
Yahya :Meryem Ana'nın amcasının oğlu olduğu söylenen bir peygamber
Yakup (b) :Bir Peygamber adı
Yalaz :ateş dili, ateşin her yana uzanan dili, yalım, alaz
Yalazalp :Yalımlı yiğit, yalım gibi yiğit
Yalazay :Yalımlı Ay, parıldayan Ay, alevli Ay
Yalçın :Düz, çıplak ve dik, düz, kaygan, sarp, dik
Yalçıner :Sarp yiğit, dik yiğit
Yalçınkaya :Çıkılması güç kaya, dik kaya, büyük, dik ve kaygan kaya
Yalçuk :Parlayan, Ay; evren; elçi
Yalgın :Ilgım, serap; aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek
Yalım :Alev, ateş uzantısı
Yalın :Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz
Yalınalp :katışıksız yiğit, sade yiğit
Yalınç :İçine başka bir şey karıştırılmamış, tek bir şeyden oluşan
Yalkın :Yalnız, tek, tek başına; ince, zayıf
Yalman :Düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın
Yaltıray :Parlak ve parıldayan; parlak ışık saçan Ay
Yalvaç :Tanrı'nın habercisi, Tanrı elçisi
Yamaç :Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı
Yaman :Güç etki ve beceriklilik sahibi
Yamaner :İşbilir yiğit, becerikli yiğit
Yamanöz :Becerikli kimse, işbilir kimse, yaman kimse
Yamansoy :İşbilir bir soydan gelen
Yankı :Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
Yardan :Sevgiliden
Yarın :Bugünden sonraki gün
Yarkın :Güneş ışığı, güneş aydınlığı; şimşek
Yasin :Kuran-ı Kerimde bir surenin adı
Yaşa :Hiç ölme, yaşamını sürdür
Yaşar :Doğan çocuğun ölmemesi için konulan adlardan
Yaşın :Işık, yıldırım, şimşek
Yavuz :Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz
Yavuzalp :Korkusuz yiğit, yaman yiğit
Yavuzcan :Yürekli, korkusuz kimse
Yavuzer :Korkusuz yiğit, yaman yiğit
Yavuzsoy :Korkusuz soy, yürekli soydan kimse, yaman bir soydan gelen kimse
Yazılan :Anı, günü gününe tutulan anıların tazıldığı defter
Yekta :Tek, eşsiz
Yeler :Rüzgar gibi yiğit
Yeltekin :Rüzgar gibi ve tek olan; yel gibi şehzade
Yenal :Yenerek al
Yener :Oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir
Yenerol :Üstün gelen ol, üstün gel
Yengi :Üstün gelme, yenme, utku, zafer
Yenisey :Orta Asya'nın en büyük ırmaklarından birinin adı
Yeter :(Artık çocuk istemeyenler son çocuklarına verirler) yeterli, yetişir
Yetkin :Olgunlaşmış, kemale ermiş
Yetkiner :Yetişkin yiğit, olgunlaşmış yiğit, olgun yiğit
Yılaydın :Aydınlık yıl
Yıldıralp :Korkutan yiğit, yıldıran yiğit
Yıldıray :Ayla ilgili / yıldır yıldır parlamak ay gibi
Yıldırer :Korkutan yiğit, yıldıran yiğit
Yıldırım :Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması
Yıleri :Yılın yiğidi (mecaz olarak) o yıl doğan erkek çocukların en yiğidi
Yılmaz :Hiçbir şeyden korkup çekinmez
Yiğit :Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam
Yiğitalp :Yiğitler yiğidi, erler eri
Yiğitcan :Güçlü ve yürekli kimse
Yiğiter :Güçlü ve yürekli erkek
Yinanç :İnanılan şey, inanç
Yolaç :Gidilecek bir çığır yarat
Yönal :Belli bir yana doğru dön
Yönder :Önde giden kimse, önder
Yönel :Belli bir yana doğru dön
Yöntem :Bir işte tutulacak yol, ereğe ulaşmak için tutulacak özenli yol
Yörük :Hayvancılıkla geçinen göçebe bir Türkmen oymağı ve bu oymaktan olan kimse
Yunus :Bir takım yıldızının adı / Denizde yaşayan bir memeli türü
Yurdaer :Yurda er olan kimse, yurdun yiğidi
Yurdahan :Yurda kağan olan kimse
Yurdaışık :Yurda ışık olan kimse
Yurdakul :Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse
Yurdal :"Yurt kazan" anlamında
Yurdaşen :Yurdu şenlendiren, yurda şenlik olan
Yurday :Yurdun Ay'ı yurda Ay olan kimse
Yurdun :Yurda ait olan
Yurduşen :Ülkesi, yurdu şen kimse
Yurtseven :Ülkesini, yurdunu sever.
Yusuf :Eklenecek, ilave edilecek
Yüce :Yüksek, büyük, erişimez, ulu
Yücealp :Büyük yiğit, erişilmez yiğit, ulu yiğit
Yüceer :Erişimez yiğit, ulu yiğit
Yücel :Yüce bir duruma gel, yüceleş, büyüdükçe büyü, yükseldikçe yüksel, büyük ol, ulu ol
Yücelen :Yükselen, ulaşılmazlaşan, ululaşan, yüceleşen
Yücelt :Yüce bir duruma getir, yüceleşmesini sağla, yükselt, ululaştır, erişilmez kıl
Yücelten :Yüce, ulu bir duruma getiren, ululaştıran, yükselmesini sağlayan yükselten, erişilmezleştiren, ulaşılmaz kılan
Yücesan :Erişilmezleşmiş ad, ulu ad
Yücesoy :Erişilmezleşmiş soy, ulu soy
Yücetekin :Ulu ve biricik; ulu şehzade
Yüksel :Manevi anlamda yüce ol anlamında
Yükselen :Yükseklere çıkan, ilerleyen

 


Jinekolog Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - KURUCU
(İstanbul, Ankara ve İzmir)
İSTANBUL
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ
& Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)
ANKARA
Jinekolog Op. Dr. Didem KURBAN
Tunus Cd, No: 48/11 Kavaklıdere, Ankara. (Harita)
İZMİR
Op. Dr. Mazhar ESERDAĞ
Talatpaşa Blv, No: 42/4, Alsancak, İzmir (Harita)
(Yalnızca Vajinismus Tedavileri)
Eleştiri ve sorunlarınız için bize yazın: suleyman@eserdag.com

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından yapılmıştır.
Yazarın izni olmaksızın asla bilgi veya resimler kullanılamaz.
© 2004. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası