Site Logo


ERKEK İSİMLERİ >> T

Tacettin :Taca ait
Taci :Taç ile ilgili
Tağalp :Dağ gibi yiğit
Tahir :Pak, temiz
Tahsin :Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam
Talas :Yelin kaldırdığı toz; kasırga, fırtına
Talat :Yüz, surat, çehre
Talay :Dal gibi ince, Ay gibi güzel; çok büyük göl, deniz
Talayer :Dal ve Ay gibi yiğit; çok yiğit; deniz eri denizci
Talayhan :Dal gibi kağan
Talaz :Dalga, kasırga, fırtına.bkz. Talas
Talip :İstekli, isteyen, talep eden
Talu :İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
Taluy :bkz. Talu
Tamar :bkz. Damar
Tamay :Dolunay, ay'ın dolgun durumu
Tamer :Bütünüyle yiğit, tam yiğit
Tamerk :Tam güçlü, özerk
Tamkan :Soylu kimse
Tamtürk :Tümüyle Türk, her şeyiyle Türk
Tan :Güneş'in doğmasından önceki zaman, şafak
Tanaçan :Şafak gibi açılan, aydınlatan
Tanaçar :Şafak vaktinde açar
Tanağar :Şafak vaktinin kızıllığı, şafak ağırtısı
Tanal :Şafağı al; şafak vaktinin al rengi, tan alı
Tanalp :Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
Tanaltan :Al renkli şafak
Tanay :Şafak kızıllığının Ay'ı, şafak vaktinin Ay'ı
Tanaydın :Şafak aydınlığı
Tanberk :Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse
Tanbey :Şafak beyi, şafak vaktinin beyi
Tancan :Şafak vakti doğan can
Tandoğan :Şafak vakti doğmuş olan
Tandoğdu :Şafak vakti doğmuş olan
Tandoruk :Doruktan yükselen şafak
Tanel :Şafak gibi güzel elli
Taner :Aydınlık erkek
Tanercan :Şafak gibi güzel ve can yiğit
Tanerk :Şafak gücü; güçlü şafak
Tangör :Şafağın doğuşunu gör
Tangüç :Şafak gücü
Tangün :Şafak vaktinin Güneş'i
Tangüner :Tan Güneş'inin yiğidi
Tanhan :Şafak kağan
Tanıl :Herkesçe bilin, ünlen, tanın
Tanju :Türk imparatorlarına Çinlilerce verilen ad
Tankut :Kutlu aydınlık
Tankutlu :Uğurlu şafak, kutlu şafak
Tansel :Aydınlığa ait, sabahla ilgili
Tansev :Şafağı seven kimse
Tansever :Şafağı seven kmse
Tansoy :Şafak gibi güzel soydan kimse
Tansu :Şaşkınlık verecek denli güzel şey, olağanüstü şey, insanları hayran eden ve doğaüstü sayılan olay, mucize
Tantürk :Şafak gibi Türk
Tanuğur :Şafak vaktinin uğuru
Tanyel :Şafak vaktinin yeli
Tanyer :Şafağın doğduğu yer
Tanyu :Hakan, kağan, hükümdar; Çinlilerin eskiden Türk hakanlarına Verdiği unvan
Tanyualp :Yiğit kağan
Tanyutekin :Biricik kağan, yiğit şehzade
Tanyücel :Şafak vakti yüce ol
Tanyüz :Yüzü şafak gibi güzel, güzel yüzlü
Taran :Tarla, geniş toprak, geniş yer
Tarhan :Soylu kimse, bey varsıl kimse
Tarık :Sabah yıldızı
Tarkan :Eski Türk adı / Dağınık
Taşan :Yükselerek bulunduğu yerin kıyısından aşan, kabına sığmayan
Taşar :Kabına sığmaz, coşar, coşkun
Taşcan :Taş gibi sağlıklı kimse
Taşdemir :Taş ve demir gibi kimse
Taşel :Sert elli
Taşer :Taş gibi sert yiğit
Taşkan :Taş gibi sağlam bir kandan gelen
Taşkın :Taşmış bir durumda olan, coşkun, su baskını
Taşkıner :Kabına sığmayan yiğit, coşkun yiğit
Taştan :Taş gibi, taştan yapılmış gibi sağlam, taştan yapılmış
Taştekin :Taştan yapılmış ve biricik olan; taş gibi sağlam şehzade
Tayanç :Arka, dayanılacak şey; kayıran, koruyan
Taybars :Yavru pars
Taycan :Genç ve güçlü kimse, tay canlı
Tayfun :Çok zorlu bir fırtına
Tayga :Avrupa'dan, Doğu Asya'ya kesintisiz uzanan orman
Taygan :Eşi benzeri olmayan, eşsiz, biricik
Taygun :Çocuk, genç
Tayguner :Genç yiğit
Taykut :Genç ve kutlu, uğurlu
Taylan :Uzun boylu ve yakışıklı kimse
Taylaner :Uzun boylu ve yakışıklı yiğit
Tayman :Genç
Taytimur :Genç demir
Tayyar :Uçan, uçucu
Tayyib (p) :İyi, hoş çok temiz
Tekalp :Biricik yiğit, tek yiğit
Tekant :Biricik yemin, tek yemin
Tekay :Biricik Ay,
Tekcan :Biricik sevgili
Tekin :Bir tane, biricik, bir benzeri daha olmayan; beyoğlu, yiğit şehzade
Tekinalp :Biricik yiğit; yiğit, şehzade
Tekiner :Biricik yiğit
Tekinsoy :Biricik soydan, biricik soy
Tekiz :Bir tek iz; ikiden azız, biriz
Tekok :Bir ok
Tekol :Biricik olasın
Teksoy :Biricik soy
Temel :Kök, esas, dayanak
Teoman :Hun İmparatoru Mete'nin, yani Oğuz Han'ın babası
Tevfik :Allah'ın yardımı, uygunlaştırma,başarı
Tezalp :Aceleci yiğit, tez canlı yiğit
Tezcan :Acele eden, tezcanlı
Tezel :Eli çabuk kimse
Tezer :Eli çabuk yiğit, aceleci yiğit
Tezeren :Çabuk yetişen
Tezok :Çabuk giden ok
Tezol :Elini çabuk tut
Tınaz :Ot ya da saman yığını; ekin yığını, yığı
Tibet :Çin'in batısında bağımsız bir bölge
Timuçin :Büyük Moğol İmaparatorluğu'nun kurucusu Cengiz'in asıl adı
Timur :Demir; Timurlenk, aksak Timur da denilen ünlü Türk-Moğol İmparatoru, Yıldırım Beyazıt'ı tutsak eden kimse
Timurcan :Demir can
Timurhan :Demir han, sert kağan
Timurkan :Demir kan
Timurtaş :Demir taş
Tokay :Dolunay; dere kıyılarındaki sık çalılık
Tokcan :Doymuş kimse
Toker :Gözü gönlü tok yiğit
Toktamış :Bir yerde yerleşik oturan
Toktaş :Tok gözlü ve taş gibi
Toktimur :Tok gözlü ve demir gibi; sağlam demir
Tokyay :Tok gözlü ve yay gibi çevik
Tolga :Bir tür savaş başlığı, kask
Tolonay :Dolunay, Ay'ın on dördündeki durumu
Tolun :Dolgun, dolun, bedir
Tolunay :Dolunay
Tolunbay :Dolgun ve zengin
Toman :Yavuz'a yenilerek Mısır'ı Türkler'e teslim eden Kölemen hükümdarı
Tonguç :İlk çocuk; çocuk
Toprak :Toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik cisimlerden oluşan ve üzerindeki bütün canlılara yaşama ortamı sağlayan madde; kara; ülke, yurt; topraktan yapılmış
Toralp :Eğitilmemiş, toy yiğit
Toraman :Sonradan ortaya çıkan, sonradan türeyen; tombul, iri yapılı
Toros :Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ
Torun :Bir kimseye göre çocuğun çocuğu
Toycan :Deneysiz genç, toy kimse, genç insan
Toygar :Çayır kuşu
Toygun :Genç, delikanlı
Töre :Bir toplumda uyulması gereken kuralların tümü, toplumsal kural
Tufan :Şiddetli, sürekli yağmur ve getirdiği su baskını
Tugay :Alayla tümen arasında bir askeri birlik
Tuğalp :Tuğlu yiğit, sorguçlu yiğit
Tuğer :Tuğlu yiğit
Tuğlan :Sorguç sahibi ol
Tuğrul :Bir tür yırtıcı, alıcı kuş, çakır doğan; Selçuk Devleti'nin kurucusu
Tuğtekin :Tuğlu şehzade
Tuna :Avrupa'da bir nehir
Tunacan :Sevgili Tuna, can Tuna
Tunadan :Tuna Irmağın'dan; (mecaz olarak) Tuna'dan tutulmuş çocuk
Tunaer :Tuna Irmağı'nın yiğit kişisi
Tunam :"Benim olan Tuna, benim Tuna'm"
Tunay :Gece doğan Ay, gece Ay'ı
Tunaya :Tuna Irmağı'na
Tunca :Meriç'in bir kolu. Balkan dağlarından doğar, Edirne'nin Güneyinde Meriç'le birleşir
Tuncal :Al renkli tunç
Tuncalp :Tunç gibi yiğit, tunç yiğit
Tuncay :Tunç renkli ay
Tuncel :Tunç gibi el
Tuncer :Tunç gibi er
Tunç :Bakır, çinko ve kalay karışımı bir maden
Tunçal :Kızıl tunç, al renkli tunç
Tunçaslan :Tunçtan yapılmış aslan; (mecaz olarak) tunç gibi sağlam, aslan gibi güçlü
Tunçbay :Tunç gibi sağlam ve zengin kimse
Tunçbilek :Tunçtan yapılmış bilek; (mecaz olarak) çok güçlü bilek
Tunçok :Tunçtan yapılmış ok
Tunçsoy :Sağlam soy, güçlü soy, tunç gibi soy
Tunçtürk :Tunç gibi Türk
Tunga :Alper Tunga adlı söylence yiğidinin adından biri; yiğit, güçlü; Kaplan türünden yırtıcı bir hayvan
Turaç :Keklik türünden, eti yenen bir av kuşu
Turan :Dünyadaki tüm Türklerin yaşayacağına inanılan ülke
Turgay :Çayırkuşu / Toygar
Turgut :Oturulacak yer, belde
Turgutalp :Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında İnegöl kalesini alan yiğit kişi
Turhan :Onurlu kişi
Tutku :Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim
Tutunç :Tutunulacak şey; (mecaz olarak) kişiyi yaşama bağlayan çocuk
Tuyan :Duyumsayan, duyan; semiz, şişman; zengin
Tuygan :Duyumsayan, duygulu, duyan
Tuygun :Duyumsayan, duyan, duygulu; genç, güçlü
Tümay :Ay'ın on dördündeki durumu, dolunay
Tümcan :Herşeyiyle can, bütünüyle can
Tümer :Her şeyiyle yiğit, tüm yiğit
Tümhan :Tam bir kağan gibi olan kimse
Tümkan :Soylu kan, tam kan
Tümtürk :Her şeyiyle Türk, tam Türk
Tünay :Gece doğan Ay, gece Ay'ı
Tünaydın :Akşamüzeri söylenen bir esinleme sözü
Türe :Görenek ve gelenek, töre; hak ve hukuka uygunluk duygusu
Türkalp :Yiğit Türk
Türkaslan :Aslan Türk
Türkay :Ay gibi parlayan Türk
Türkcan :Can türk, sevgili Türk
Türkdoğan :Türk doğmuş olan
Türkdoğdu :Türk olarak doğmuş olan
Türkekul :Türk'ün hizmetinde olan
Türker :Türk erkeği
Türkkan :Türk soylu
Türkmen :Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse
Türknoyan :Türk başkomutanı
Türköz :Özü Türk olan
Türksan :Sanı Türk olan, Türk sanlı
Tüzün :Düzenlilik, düzgünlük; doğruluk
Tüzünalp :Düzgün yiğit, doğru yiğit
Tüzüner :Düzgün yiğit, doğru yiğit

 

Hastalarımızın tedavi süreci öncesi ve sonrası yaşadıklarını okuyabilirsiniz.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ ve Uz. Dr. Şenay Eserdağ Show TV'ye konuk oldu.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında vajinismusu anlattı.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında genital estetiği anlattı.

0850 303 2000
Vajinismus Danışma Hattı (Ücretsiz)
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Adres: Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından hazırlanmıştır.
Yazarın izni olmaksızın içerikler veya resimler kullanılamaz.
© 2004 - 2018. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası