ERKEK İSİMLERİ >> T

Tacettin :Taca ait
Taci :Taç ile ilgili
Tağalp :Dağ gibi yiğit
Tahir :Pak, temiz
Tahsin :Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam
Talas :Yelin kaldırdığı toz; kasırga, fırtına
Talat :Yüz, surat, çehre
Talay :Dal gibi ince, Ay gibi güzel; çok büyük göl, deniz
Talayer :Dal ve Ay gibi yiğit; çok yiğit; deniz eri denizci
Talayhan :Dal gibi kağan
Talaz :Dalga, kasırga, fırtına.bkz. Talas
Talip :İstekli, isteyen, talep eden
Talu :İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
Taluy :bkz. Talu
Tamar :bkz. Damar
Tamay :Dolunay, ay'ın dolgun durumu
Tamer :Bütünüyle yiğit, tam yiğit
Tamerk :Tam güçlü, özerk
Tamkan :Soylu kimse
Tamtürk :Tümüyle Türk, her şeyiyle Türk
Tan :Güneş'in doğmasından önceki zaman, şafak
Tanaçan :Şafak gibi açılan, aydınlatan
Tanaçar :Şafak vaktinde açar
Tanağar :Şafak vaktinin kızıllığı, şafak ağırtısı
Tanal :Şafağı al; şafak vaktinin al rengi, tan alı
Tanalp :Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
Tanaltan :Al renkli şafak
Tanay :Şafak kızıllığının Ay'ı, şafak vaktinin Ay'ı
Tanaydın :Şafak aydınlığı
Tanberk :Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse
Tanbey :Şafak beyi, şafak vaktinin beyi
Tancan :Şafak vakti doğan can
Tandoğan :Şafak vakti doğmuş olan
Tandoğdu :Şafak vakti doğmuş olan
Tandoruk :Doruktan yükselen şafak
Tanel :Şafak gibi güzel elli
Taner :Aydınlık erkek
Tanercan :Şafak gibi güzel ve can yiğit
Tanerk :Şafak gücü; güçlü şafak
Tangör :Şafağın doğuşunu gör
Tangüç :Şafak gücü
Tangün :Şafak vaktinin Güneş'i
Tangüner :Tan Güneş'inin yiğidi
Tanhan :Şafak kağan
Tanıl :Herkesçe bilin, ünlen, tanın
Tanju :Türk imparatorlarına Çinlilerce verilen ad
Tankut :Kutlu aydınlık
Tankutlu :Uğurlu şafak, kutlu şafak
Tansel :Aydınlığa ait, sabahla ilgili
Tansev :Şafağı seven kimse
Tansever :Şafağı seven kmse
Tansoy :Şafak gibi güzel soydan kimse
Tansu :Şaşkınlık verecek denli güzel şey, olağanüstü şey, insanları hayran eden ve doğaüstü sayılan olay, mucize
Tantürk :Şafak gibi Türk
Tanuğur :Şafak vaktinin uğuru
Tanyel :Şafak vaktinin yeli
Tanyer :Şafağın doğduğu yer
Tanyu :Hakan, kağan, hükümdar; Çinlilerin eskiden Türk hakanlarına Verdiği unvan
Tanyualp :Yiğit kağan
Tanyutekin :Biricik kağan, yiğit şehzade
Tanyücel :Şafak vakti yüce ol
Tanyüz :Yüzü şafak gibi güzel, güzel yüzlü
Taran :Tarla, geniş toprak, geniş yer
Tarhan :Soylu kimse, bey varsıl kimse
Tarık :Sabah yıldızı
Tarkan :Eski Türk adı / Dağınık
Taşan :Yükselerek bulunduğu yerin kıyısından aşan, kabına sığmayan
Taşar :Kabına sığmaz, coşar, coşkun
Taşcan :Taş gibi sağlıklı kimse
Taşdemir :Taş ve demir gibi kimse
Taşel :Sert elli
Taşer :Taş gibi sert yiğit
Taşkan :Taş gibi sağlam bir kandan gelen
Taşkın :Taşmış bir durumda olan, coşkun, su baskını
Taşkıner :Kabına sığmayan yiğit, coşkun yiğit
Taştan :Taş gibi, taştan yapılmış gibi sağlam, taştan yapılmış
Taştekin :Taştan yapılmış ve biricik olan; taş gibi sağlam şehzade
Tayanç :Arka, dayanılacak şey; kayıran, koruyan
Taybars :Yavru pars
Taycan :Genç ve güçlü kimse, tay canlı
Tayfun :Çok zorlu bir fırtına
Tayga :Avrupa'dan, Doğu Asya'ya kesintisiz uzanan orman
Taygan :Eşi benzeri olmayan, eşsiz, biricik
Taygun :Çocuk, genç
Tayguner :Genç yiğit
Taykut :Genç ve kutlu, uğurlu
Taylan :Uzun boylu ve yakışıklı kimse
Taylaner :Uzun boylu ve yakışıklı yiğit
Tayman :Genç
Taytimur :Genç demir
Tayyar :Uçan, uçucu
Tayyib (p) :İyi, hoş çok temiz
Tekalp :Biricik yiğit, tek yiğit
Tekant :Biricik yemin, tek yemin
Tekay :Biricik Ay,
Tekcan :Biricik sevgili
Tekin :Bir tane, biricik, bir benzeri daha olmayan; beyoğlu, yiğit şehzade
Tekinalp :Biricik yiğit; yiğit, şehzade
Tekiner :Biricik yiğit
Tekinsoy :Biricik soydan, biricik soy
Tekiz :Bir tek iz; ikiden azız, biriz
Tekok :Bir ok
Tekol :Biricik olasın
Teksoy :Biricik soy
Temel :Kök, esas, dayanak
Teoman :Hun İmparatoru Mete'nin, yani Oğuz Han'ın babası
Tevfik :Allah'ın yardımı, uygunlaştırma,başarı
Tezalp :Aceleci yiğit, tez canlı yiğit
Tezcan :Acele eden, tezcanlı
Tezel :Eli çabuk kimse
Tezer :Eli çabuk yiğit, aceleci yiğit
Tezeren :Çabuk yetişen
Tezok :Çabuk giden ok
Tezol :Elini çabuk tut
Tınaz :Ot ya da saman yığını; ekin yığını, yığı
Tibet :Çin'in batısında bağımsız bir bölge
Timuçin :Büyük Moğol İmaparatorluğu'nun kurucusu Cengiz'in asıl adı
Timur :Demir; Timurlenk, aksak Timur da denilen ünlü Türk-Moğol İmparatoru, Yıldırım Beyazıt'ı tutsak eden kimse
Timurcan :Demir can
Timurhan :Demir han, sert kağan
Timurkan :Demir kan
Timurtaş :Demir taş
Tokay :Dolunay; dere kıyılarındaki sık çalılık
Tokcan :Doymuş kimse
Toker :Gözü gönlü tok yiğit
Toktamış :Bir yerde yerleşik oturan
Toktaş :Tok gözlü ve taş gibi
Toktimur :Tok gözlü ve demir gibi; sağlam demir
Tokyay :Tok gözlü ve yay gibi çevik
Tolga :Bir tür savaş başlığı, kask
Tolonay :Dolunay, Ay'ın on dördündeki durumu
Tolun :Dolgun, dolun, bedir
Tolunay :Dolunay
Tolunbay :Dolgun ve zengin
Toman :Yavuz'a yenilerek Mısır'ı Türkler'e teslim eden Kölemen hükümdarı
Tonguç :İlk çocuk; çocuk
Toprak :Toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik cisimlerden oluşan ve üzerindeki bütün canlılara yaşama ortamı sağlayan madde; kara; ülke, yurt; topraktan yapılmış
Toralp :Eğitilmemiş, toy yiğit
Toraman :Sonradan ortaya çıkan, sonradan türeyen; tombul, iri yapılı
Toros :Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ
Torun :Bir kimseye göre çocuğun çocuğu
Toycan :Deneysiz genç, toy kimse, genç insan
Toygar :Çayır kuşu
Toygun :Genç, delikanlı
Töre :Bir toplumda uyulması gereken kuralların tümü, toplumsal kural
Tufan :Şiddetli, sürekli yağmur ve getirdiği su baskını
Tugay :Alayla tümen arasında bir askeri birlik
Tuğalp :Tuğlu yiğit, sorguçlu yiğit
Tuğer :Tuğlu yiğit
Tuğlan :Sorguç sahibi ol
Tuğrul :Bir tür yırtıcı, alıcı kuş, çakır doğan; Selçuk Devleti'nin kurucusu
Tuğtekin :Tuğlu şehzade
Tuna :Avrupa'da bir nehir
Tunacan :Sevgili Tuna, can Tuna
Tunadan :Tuna Irmağın'dan; (mecaz olarak) Tuna'dan tutulmuş çocuk
Tunaer :Tuna Irmağı'nın yiğit kişisi
Tunam :"Benim olan Tuna, benim Tuna'm"
Tunay :Gece doğan Ay, gece Ay'ı
Tunaya :Tuna Irmağı'na
Tunca :Meriç'in bir kolu. Balkan dağlarından doğar, Edirne'nin Güneyinde Meriç'le birleşir
Tuncal :Al renkli tunç
Tuncalp :Tunç gibi yiğit, tunç yiğit
Tuncay :Tunç renkli ay
Tuncel :Tunç gibi el
Tuncer :Tunç gibi er
Tunç :Bakır, çinko ve kalay karışımı bir maden
Tunçal :Kızıl tunç, al renkli tunç
Tunçaslan :Tunçtan yapılmış aslan; (mecaz olarak) tunç gibi sağlam, aslan gibi güçlü
Tunçbay :Tunç gibi sağlam ve zengin kimse
Tunçbilek :Tunçtan yapılmış bilek; (mecaz olarak) çok güçlü bilek
Tunçok :Tunçtan yapılmış ok
Tunçsoy :Sağlam soy, güçlü soy, tunç gibi soy
Tunçtürk :Tunç gibi Türk
Tunga :Alper Tunga adlı söylence yiğidinin adından biri; yiğit, güçlü; Kaplan türünden yırtıcı bir hayvan
Turaç :Keklik türünden, eti yenen bir av kuşu
Turan :Dünyadaki tüm Türklerin yaşayacağına inanılan ülke
Turgay :Çayırkuşu / Toygar
Turgut :Oturulacak yer, belde
Turgutalp :Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında İnegöl kalesini alan yiğit kişi
Turhan :Onurlu kişi
Tutku :Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim
Tutunç :Tutunulacak şey; (mecaz olarak) kişiyi yaşama bağlayan çocuk
Tuyan :Duyumsayan, duyan; semiz, şişman; zengin
Tuygan :Duyumsayan, duygulu, duyan
Tuygun :Duyumsayan, duyan, duygulu; genç, güçlü
Tümay :Ay'ın on dördündeki durumu, dolunay
Tümcan :Herşeyiyle can, bütünüyle can
Tümer :Her şeyiyle yiğit, tüm yiğit
Tümhan :Tam bir kağan gibi olan kimse
Tümkan :Soylu kan, tam kan
Tümtürk :Her şeyiyle Türk, tam Türk
Tünay :Gece doğan Ay, gece Ay'ı
Tünaydın :Akşamüzeri söylenen bir esinleme sözü
Türe :Görenek ve gelenek, töre; hak ve hukuka uygunluk duygusu
Türkalp :Yiğit Türk
Türkaslan :Aslan Türk
Türkay :Ay gibi parlayan Türk
Türkcan :Can türk, sevgili Türk
Türkdoğan :Türk doğmuş olan
Türkdoğdu :Türk olarak doğmuş olan
Türkekul :Türk'ün hizmetinde olan
Türker :Türk erkeği
Türkkan :Türk soylu
Türkmen :Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse
Türknoyan :Türk başkomutanı
Türköz :Özü Türk olan
Türksan :Sanı Türk olan, Türk sanlı
Tüzün :Düzenlilik, düzgünlük; doğruluk
Tüzünalp :Düzgün yiğit, doğru yiğit
Tüzüner :Düzgün yiğit, doğru yiğit

 


Jinekolog Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - KURUCU
(İstanbul, Ankara ve İzmir)
İSTANBUL
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ
& Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)
ANKARA
Jinekolog Op. Dr. Didem KURBAN
Tunus Cd, No: 48/11 Kavaklıdere, Ankara. (Harita)
İZMİR
Op. Dr. Mazhar ESERDAĞ
Talatpaşa Blv, No: 42/4, Alsancak, İzmir (Harita)
(Yalnızca Vajinismus Tedavileri)
Eleştiri ve sorunlarınız için bize yazın: suleyman@eserdag.com

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından yapılmıştır.
Yazarın izni olmaksızın asla bilgi veya resimler kullanılamaz.
© 2004. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası