Site Logo


ERKEK İSİMLERİ >> K

Kaan / Kağan :Hükümdar, hanların hanı
Kader :Alın yazısı,
Kadir :Değer, onur, incelik
Kadri :İtibar, değerle ilgili
Kahraman :Savaşta yiğitlik gösteren, cesur
Kamber :Sadık hizmetkar / Hz Ali'nin kölesinin adı
Kamer :Ay ışığı
Kamil :Tam, eksiksiz, olgun
Kamuran :Dileğine, kavuşmuş olan
Kanat :Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları
Kandemir :Sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir
Kaner :Kanlı yiğit
Kansu :Çerkez Memluk beyi, Çin'de bir il, Memluk sultanlığının Son Çerkez sultanı
Kapkın :Ansızın yakalayıp alabilen, ısırıp parçalayan, hemen kapan, Alan, kapgın, kapan
Kaplan :Hindistan ve Afrika ormanlarında yaşayan, aslan büyüklüğünde, Postu çizgili, kedigillerden yırtıcı, güçlü bir hayvan
Karaalp :Karaalp yiğit
Karaca :Geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, Dağkeçisi, yaban keçisi, eti yenen bir kuş, (mecaz olarak) Karayağız, yağız, ünlü halk ozanı Karacaoğlanın adından
Karacan :Yağız, bir ağaçcık, Dedem Korkut öykülerinde bir yiğit
Karan :Karanlık
Karanalp :Kara yağız yiğit
Karayağız, :Yağız, ünlü halk ozanı Karacaoğlan'ın adından
Karer :Yağız yiğit
Kartal :Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yıryıcı bir kuş
Kasım :Bölen, kısımlara ayıran
Kaya :Büyük ve sert taş kütlesi, pek sert
Kayaalp :Kaya gibi sert yiğit
Kayaer :Kaya gibi sert ve sağlam yiğit
Kayahan :Kaya gibi sert hakan
Kayan :("Kaymaktan" kayma işini yapan, akar gibi yer değiştiren, kayıcı, Kayarak giden akarsu, sel, çığ
Kayarak :Giden akarsu, sel, çığ
Kayatekin :Kaya gibi sağlam şehzade
Kayatimur :Kaya demir, sert demir
Kayatürk :Kaya gibi sağlam ve sert Türk
Kayı :Osmanlıların kökeni olan Oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora
Kayıhan :Güçlü kağan, sert han, sağlam han
Kaynak :Bir suyun çıktığı yer, göze, pınar
Kayra :Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek
Kazım :Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen
Kemal :Bilgi ve erdem bakımından olgunluk
Kemalettin :Bilgi ve erdem sahibi
Kenan :Nuh peygamberin oğlu ya da Nemrut'un babası sanılan kişi
Keramettin :Bağış, ihsan ağırlama
Kerem :Cömertlik, soyluluk büyüklük
Kerim :Kerem sahibi, cömert
Keskin :Çok kesici, iyi keser, çok sert, çok etkili
Keskiner :Sert yiğit, keskin erkek
Kılıç :Uzun ve kesici savunma aracı
Kılıçalp :Kılıç gibi keskin yiğit
Kılıçaslan :Selçuk sultanlarının üçüncüsü, Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesini sağlayan, Haçlıları Anadoku'dan kovan Türk beyi
Kılıçer :Kılıç gibi keskin yiğit, kılıç gibi yiğit
Kınay :Hiç durmadan çalışan, çalışkan
Kıraç :Su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak
Kıralp :Rengi kırçıl olan yiğit, kırçıl renkli yiğit, kır yiğit
Kıraner :Vurup ezerek parçalayan yiğit
Kırca :Kırçıla yakın, kıra benzer, kır gibi
Kırhan :Kırçıl han
Kırtay :Kır renkli at yavrusu, kır renkli tay
Kırtekin :Kırçıl şehzade
Kıvanç :Mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç öğünç
Kıvançer :Sevinç olan yiğit, övünç olan yiğit, sevindiren kimse
Kıvılcım :Yanmakta olan bir şeyden çevreye sıçrayan ateş parçası
Kıymet :Değer, panha, bedel
Koçer :Koç yiğit, yiğitler yiğidi
Koçhan :Yiğit kağan
Konur :Kumral, kestanerengi, açık sarı, boz ile sarı arası, (renk) süslü, Çalımlı, kimseyi beğenmeyen, gururlu, kahraman, yiğit
Konuralp :Yiğitler yiğidi, onurlu yiğit
Konurata :Yiğit ata, onurlu ata
Konurbay :Onurlu ve varsıl, onurlu bey
Kor :İyice yanarak içine, özüne değin ateş olmuş kömür ya da odun parçası, (mecaz olarak) kıpkırmızı
Koral :Sınır muhafızı
Koralp :Kor gibi, kor ateş gibi yiğit
Koray :Kamış, kargı gibi, içi boş şeyler
Korcan :Kanı sıcak, kanı kaynayan
Korel :Kor ateş durumuna gelmiş el
Korer :Kızıl ateş gibi yiğit, kor gibi erkek
Korgün :Kızıl Güneş, kor durumdaki Güneş
Korhan :Ateş gibi hakan
Korkmaz :Hiçbirşeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli
Korkut (d) :Büyük dolu tanesi
Korkut :Dedem Korkut öykülerinin anlatıcısı sayılan kişinin adından; "korkutmak"tan buyruk
Kortan :Kıpkızıl şafak, Güneş'in doğmasından önceki kızıllık
Koşal :Koşarak git ve al
Köker :Soyca yiğit olan kimse, kökü yiğit
Köknar :Çam türünden, yatay dallı, kerestelik bir orman ve süs ağacı
Köksal :"Yerinden kolayca oynatılamayacak durumda yerleş!"kökünü derinlemesine sal" "kökleş yerleş" anlamında buyruk
Köksalan :Kökleşmiş olan, kök salmış olan
Köksan :Köklü ün, köklü ad
Köksoy :Kökü derinlere giden soydan olan
Kubilay :Cengiz Hanın torununun adı
Kuday :Tanrı
Kudret :Güç, kuvvet
Kunt :Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert
Kunter :Sağlam yapılı yiğit, sert yiğit
Kuntman :Sağlam ve iri yapıl erkek
Kuraner :Kurucu kişi
Kurt :Sürülere saldıran, köpek türünden yırtıcı, yabanıl hayvan (mecaz olarak) işini iyi bilen, aldanmaz
Kurtalp :Kurt gibi yiğit
Kurter :Aldanmaz yiğit, işini iyi bilen yiğit, kurt yiğit
Kurtul :Güç bir durumdan kendini kurtar
Kurtuluş :Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma
Kuru :Suyu, nemi olmayan, çelimsiz, sıska, arık
Kut :İyilik getiren şeyin durumu, iyilik getiren şey, uğur; mutluluk, saadet
Kutal :Uğur al, uğurla ilgili, uğursal
Kutalp :İyilik getiren yiğit, uğurlu yiğit
Kutan :Uzun kanatlı büyük bir kuş
Kutay :İyilik getiren Ay, uğurlu Ay, kutlu ay, kutlu ve ay gibi
Kutbay :Uğurlu bey
Kutberk :Uğurlu ve sağlam
Kutcan :İyilik getiren kimse, kutlu kimse
Kuter :İyilik getiren yiğit, kutlu yiğit
Kutgün :Kutsal gün, kutlu günde doğmuş
Kuthan :Uğurlu kağan, kutlu kağan
Kutkan :Uğurlu kan, kutlu kan
Kutlay :Uğurlu Ay, kutlu Ay
Kutlu :İyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal
Kutlualp :Uğurlu yiğit
Kutlubay :İyilik ve zenginlik getiren
Kutlubey :Uğurlu bey
Kutlucan :Uğurlu ve can kimse
Kutluel :Uğur getiren el
Kutluer :Uğurlu yiğit
Kutluğ :İyilik ve uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, kutlu
Kutluğhan :Uğur getiren kağan, Oğuz Han'ın torunu
Kutluhan :Uğur getiren kağan
Kutlutekin :Uğurlu ve biricik, uğur getiren şehzade, uğurlu prens
Kutlutin :Kutsal ruh
Kutlutürk :Uğurlu Türk, kutsal Türk
Kutman :Uğur getiren, uğurlu kimse
Kutsal :Mübarek, kutlulukla ilgili
Kutsalan :Uğur getiren, uğur salan
Kutsalar :Uğur getiren kimse, uğur getiririr, kut gönderir
Kutsan :Uğurlu ad, kutlu ad
Kutsay :Uğurlu say
Kutsi :Kutlanan, kutluluk sahibi
Kutsoy :Kutlu soydan gelen, soyu kutlu
Kuzey :Kuzey yönü / Şimal
Kuzgun :Bir tür karga
Küntay :Sağlam yapılı, kunt Ay
Kürşat (d) :Eski bir Türk adı

 

Hastalarımızın tedavi süreci öncesi ve sonrası yaşadıklarını okuyabilirsiniz.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ ve Uz. Dr. Şenay Eserdağ Show TV'ye konuk oldu.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında vajinismusu anlattı.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında genital estetiği anlattı.

0850 303 2000
Vajinismus Danışma Hattı (Ücretsiz)
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Adres: Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından hazırlanmıştır.
Yazarın izni olmaksızın içerikler veya resimler kullanılamaz.
© 2004 - 2018. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası