ERKEK İSİMLERİ >> K

Kaan / Kağan :Hükümdar, hanların hanı
Kader :Alın yazısı,
Kadir :Değer, onur, incelik
Kadri :İtibar, değerle ilgili
Kahraman :Savaşta yiğitlik gösteren, cesur
Kamber :Sadık hizmetkar / Hz Ali'nin kölesinin adı
Kamer :Ay ışığı
Kamil :Tam, eksiksiz, olgun
Kamuran :Dileğine, kavuşmuş olan
Kanat :Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları
Kandemir :Sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir
Kaner :Kanlı yiğit
Kansu :Çerkez Memluk beyi, Çin'de bir il, Memluk sultanlığının Son Çerkez sultanı
Kapkın :Ansızın yakalayıp alabilen, ısırıp parçalayan, hemen kapan, Alan, kapgın, kapan
Kaplan :Hindistan ve Afrika ormanlarında yaşayan, aslan büyüklüğünde, Postu çizgili, kedigillerden yırtıcı, güçlü bir hayvan
Karaalp :Karaalp yiğit
Karaca :Geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, Dağkeçisi, yaban keçisi, eti yenen bir kuş, (mecaz olarak) Karayağız, yağız, ünlü halk ozanı Karacaoğlanın adından
Karacan :Yağız, bir ağaçcık, Dedem Korkut öykülerinde bir yiğit
Karan :Karanlık
Karanalp :Kara yağız yiğit
Karayağız, :Yağız, ünlü halk ozanı Karacaoğlan'ın adından
Karer :Yağız yiğit
Kartal :Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yıryıcı bir kuş
Kasım :Bölen, kısımlara ayıran
Kaya :Büyük ve sert taş kütlesi, pek sert
Kayaalp :Kaya gibi sert yiğit
Kayaer :Kaya gibi sert ve sağlam yiğit
Kayahan :Kaya gibi sert hakan
Kayan :("Kaymaktan" kayma işini yapan, akar gibi yer değiştiren, kayıcı, Kayarak giden akarsu, sel, çığ
Kayarak :Giden akarsu, sel, çığ
Kayatekin :Kaya gibi sağlam şehzade
Kayatimur :Kaya demir, sert demir
Kayatürk :Kaya gibi sağlam ve sert Türk
Kayı :Osmanlıların kökeni olan Oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora
Kayıhan :Güçlü kağan, sert han, sağlam han
Kaynak :Bir suyun çıktığı yer, göze, pınar
Kayra :Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek
Kazım :Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen
Kemal :Bilgi ve erdem bakımından olgunluk
Kemalettin :Bilgi ve erdem sahibi
Kenan :Nuh peygamberin oğlu ya da Nemrut'un babası sanılan kişi
Keramettin :Bağış, ihsan ağırlama
Kerem :Cömertlik, soyluluk büyüklük
Kerim :Kerem sahibi, cömert
Keskin :Çok kesici, iyi keser, çok sert, çok etkili
Keskiner :Sert yiğit, keskin erkek
Kılıç :Uzun ve kesici savunma aracı
Kılıçalp :Kılıç gibi keskin yiğit
Kılıçaslan :Selçuk sultanlarının üçüncüsü, Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesini sağlayan, Haçlıları Anadoku'dan kovan Türk beyi
Kılıçer :Kılıç gibi keskin yiğit, kılıç gibi yiğit
Kınay :Hiç durmadan çalışan, çalışkan
Kıraç :Su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak
Kıralp :Rengi kırçıl olan yiğit, kırçıl renkli yiğit, kır yiğit
Kıraner :Vurup ezerek parçalayan yiğit
Kırca :Kırçıla yakın, kıra benzer, kır gibi
Kırhan :Kırçıl han
Kırtay :Kır renkli at yavrusu, kır renkli tay
Kırtekin :Kırçıl şehzade
Kıvanç :Mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç öğünç
Kıvançer :Sevinç olan yiğit, övünç olan yiğit, sevindiren kimse
Kıvılcım :Yanmakta olan bir şeyden çevreye sıçrayan ateş parçası
Kıymet :Değer, panha, bedel
Koçer :Koç yiğit, yiğitler yiğidi
Koçhan :Yiğit kağan
Konur :Kumral, kestanerengi, açık sarı, boz ile sarı arası, (renk) süslü, Çalımlı, kimseyi beğenmeyen, gururlu, kahraman, yiğit
Konuralp :Yiğitler yiğidi, onurlu yiğit
Konurata :Yiğit ata, onurlu ata
Konurbay :Onurlu ve varsıl, onurlu bey
Kor :İyice yanarak içine, özüne değin ateş olmuş kömür ya da odun parçası, (mecaz olarak) kıpkırmızı
Koral :Sınır muhafızı
Koralp :Kor gibi, kor ateş gibi yiğit
Koray :Kamış, kargı gibi, içi boş şeyler
Korcan :Kanı sıcak, kanı kaynayan
Korel :Kor ateş durumuna gelmiş el
Korer :Kızıl ateş gibi yiğit, kor gibi erkek
Korgün :Kızıl Güneş, kor durumdaki Güneş
Korhan :Ateş gibi hakan
Korkmaz :Hiçbirşeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli
Korkut (d) :Büyük dolu tanesi
Korkut :Dedem Korkut öykülerinin anlatıcısı sayılan kişinin adından; "korkutmak"tan buyruk
Kortan :Kıpkızıl şafak, Güneş'in doğmasından önceki kızıllık
Koşal :Koşarak git ve al
Köker :Soyca yiğit olan kimse, kökü yiğit
Köknar :Çam türünden, yatay dallı, kerestelik bir orman ve süs ağacı
Köksal :"Yerinden kolayca oynatılamayacak durumda yerleş!"kökünü derinlemesine sal" "kökleş yerleş" anlamında buyruk
Köksalan :Kökleşmiş olan, kök salmış olan
Köksan :Köklü ün, köklü ad
Köksoy :Kökü derinlere giden soydan olan
Kubilay :Cengiz Hanın torununun adı
Kuday :Tanrı
Kudret :Güç, kuvvet
Kunt :Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert
Kunter :Sağlam yapılı yiğit, sert yiğit
Kuntman :Sağlam ve iri yapıl erkek
Kuraner :Kurucu kişi
Kurt :Sürülere saldıran, köpek türünden yırtıcı, yabanıl hayvan (mecaz olarak) işini iyi bilen, aldanmaz
Kurtalp :Kurt gibi yiğit
Kurter :Aldanmaz yiğit, işini iyi bilen yiğit, kurt yiğit
Kurtul :Güç bir durumdan kendini kurtar
Kurtuluş :Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma
Kuru :Suyu, nemi olmayan, çelimsiz, sıska, arık
Kut :İyilik getiren şeyin durumu, iyilik getiren şey, uğur; mutluluk, saadet
Kutal :Uğur al, uğurla ilgili, uğursal
Kutalp :İyilik getiren yiğit, uğurlu yiğit
Kutan :Uzun kanatlı büyük bir kuş
Kutay :İyilik getiren Ay, uğurlu Ay, kutlu ay, kutlu ve ay gibi
Kutbay :Uğurlu bey
Kutberk :Uğurlu ve sağlam
Kutcan :İyilik getiren kimse, kutlu kimse
Kuter :İyilik getiren yiğit, kutlu yiğit
Kutgün :Kutsal gün, kutlu günde doğmuş
Kuthan :Uğurlu kağan, kutlu kağan
Kutkan :Uğurlu kan, kutlu kan
Kutlay :Uğurlu Ay, kutlu Ay
Kutlu :İyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal
Kutlualp :Uğurlu yiğit
Kutlubay :İyilik ve zenginlik getiren
Kutlubey :Uğurlu bey
Kutlucan :Uğurlu ve can kimse
Kutluel :Uğur getiren el
Kutluer :Uğurlu yiğit
Kutluğ :İyilik ve uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, kutlu
Kutluğhan :Uğur getiren kağan, Oğuz Han'ın torunu
Kutluhan :Uğur getiren kağan
Kutlutekin :Uğurlu ve biricik, uğur getiren şehzade, uğurlu prens
Kutlutin :Kutsal ruh
Kutlutürk :Uğurlu Türk, kutsal Türk
Kutman :Uğur getiren, uğurlu kimse
Kutsal :Mübarek, kutlulukla ilgili
Kutsalan :Uğur getiren, uğur salan
Kutsalar :Uğur getiren kimse, uğur getiririr, kut gönderir
Kutsan :Uğurlu ad, kutlu ad
Kutsay :Uğurlu say
Kutsi :Kutlanan, kutluluk sahibi
Kutsoy :Kutlu soydan gelen, soyu kutlu
Kuzey :Kuzey yönü / Şimal
Kuzgun :Bir tür karga
Küntay :Sağlam yapılı, kunt Ay
Kürşat (d) :Eski bir Türk adı

 


Jinekolog Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - KURUCU
(İstanbul, Ankara ve İzmir)
İSTANBUL
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ
& Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)
ANKARA
Jinekolog Op. Dr. Didem KURBAN
Tunus Cd, No: 48/11 Kavaklıdere, Ankara. (Harita)
İZMİR
Op. Dr. Mazhar ESERDAĞ
Talatpaşa Blv, No: 42/4, Alsancak, İzmir (Harita)
(Yalnızca Vajinismus Tedavileri)
Eleştiri ve sorunlarınız için bize yazın: suleyman@eserdag.com

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından yapılmıştır.
Yazarın izni olmaksızın asla bilgi veya resimler kullanılamaz.
© 2004. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası