Site Logo


ERKEK İSİMLERİ >> D

Dağaşan :Dağları aşıp giden, engel tanımayan
Dağhan :Oğuz Han'ın oğlu, eski Türk inanışına göre doğa tanrılarından
Dağlı :Dağlık yerleşim yerlerinde yaşayan kimse
Dağtekin :Dağ gibi ve biricik, dağ gibi şehzade, dağ prensi
Dalan :Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı
Dalay :Deniz, dal gibi ince Ay gibi güzel
Dalayer :Deniz yiğidi, dal gibi ince ve ay gibi güzel kimse
Dalbaşar :Saldır ve başarıya ulaş
Dalca :Dal gibi, dala benzer
Dalım :Dal gibi güzel olanım
Dalince :Dal gibi ince yapılı
Dalsar :Saldır ve sar, saldır ve kuşat
Daniş :Bilgi, bilme, danışma
Darcan :Sıkıntılı, sabırsız kimse, serçe büyüklüğünde boz renkli kuş
Dardoğan :Zamanını beklemeden doğan, sabırsız doğan
Dayanç :Katlanma gücü, dayanma gücü, dayanış
Değer :Bir şey için kararlaştırılan, biçilen fiyat, bir şeyin ya da bir kimsenin Taşıdığı yüksek nitelikler
Deha :Dahi, zekaca çok üstün olan
Demir :Bildiğimiz, demir / Ondan korkanlar trene binmez.
Demiralp :Demir gibi sağlam yiğit
Demiray :Demir gibi sağlam ve Ay gibi güzel
Demirbilek :Sağlam bilekli, güçlü kimse
Demirbüken :Demiri bükebilecek denli yiğit kimse
Demircan :Demir gibi sağlam kimse
Demirdelen :Demiri delebilecek güçte olan
Demirel :Güçlü el
Demirer :Demir gibi sağlam kimse, güçlü kimse
Demirgüç :Sağlam ve güçlü kimse
Demirhan :Yakut Türklerinden olan Sular arasında tanrı sayılan ve dağ Başlarında oturduğuna inanılan kutsal ruhlardan biri
Demirkan :Sağlam ve güçlü kan
Demirkaya :Demir ve kaya gibi sağlam kimse
Demirkıran :Güçlü kimse, babayiğit
Demirok :Sağlam ok, demirden yapılmış ok
Demirol :Demir gibi güçlü ol
Demiröz :Özü demir gibi sağlam olan
Demirtaş :Demir ve taş gibi kimse, güçlü kimse, demir gülle
Demirtiken :Demir gibi sağlam biricik olan, demir şehzade
Demirtuğ :Demirden yapılmış sorguç
Demirtürk :Demir gibi Türk
Demiryürek :Yürekli, yiğit, korkusuz, güçlü kimse
Dengiz :Deniz
Dengizer :Denizci, deniz eri, deniz adamı
Deniz :Bu da bildiğimiz masmavi sular
Denizalp :Denizler yiğidi
Denizer :Denizci, deniz eri, deniz adamı
Denizhan :Ünlü Oğuz Destanı'na göre, Oğuz Han'ın altı çocuğundan En küçüğü, eski Türklerin inanışına göre doğa tanrılarından biri
Denizman :Denizci, deniz adamı
Deniztekin :Deniz şehzadesi
Denker :Uygun er
Denktaş :Yük yüklemeye yarayan, taş, denk taşı, aynı yaşta bulunan, Yaşıt, akran, eşit özdeş
Deren :Tırmık da denilen bir tarım aracı; ekini biçip toplayan, derleyen
Derin :Dibi, yüzeyin ya da ağzından uzak olan, çok içten gelen ve içe işleyen kendi türünde son derecesine ulaşmış, derinliği olan
Derinöz :Özü derin olan kimse, derin özlü
Derlen :Başkaları seni toplasın, derleme işine konu ol, toparlasınlar, toplan
Derman :Güç, dinç olabilme durumu
Derviş :Alçak gönüllü, hoşgörü sahibi
Destan :Efsane
Devlet :Belirli bir toprak parçası üzerinde içte güvenliği, dışta bağımsızlığı amaçlayan halk topluluğu
Devrim :Kısa sürede meydana gelen önemlive temelli değişiklik
Devrimer :Devrimci, devrim yapan kimse, devrimin yiğidi
Dicle :Kaynağı Kuzeydoğu Anadolu'da bulunan, ülkelerimizden sonra Irak topraklarından da geçerek denize dökülen büyük akarsu
Dikalp :Dik başlı yiğit
Dikçam :Eğik olmayan çam
Dikdal :Eğik olmayan dal
Diker :Başı dik kimse, dik başlı yiğit
Dikmen :Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, Yerdeki orman, yayla, dikilerek oluşturulan ağaçlık, çam ve başka Ağaçların gövdeleri, dik olan yer
Diktaş :Eğik olmayan taş
Dilaver :Yiğit / Yürekli
Dilek :İstenilen şey, dilenen şey, istek
Diler :Dileyen kimse, isteyen kimse
Dilercan :Dileyen can, dileyen kimse
Dilmen :Dil bilen kimse, dilci
Dincel :Dinç bir duruma gel, dinçleş, dinç el güçlü el
Dinç :Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı
Dinçalp :Güçlü yiğit, güçlü ve yiğit
Dinçay :Güçlü ve ay gibi
Dinçel :Güçlü el, güçlü kimse
Dinçer :Dinç + Er / Yorgunluk bilmeyen güçlü sağlam
Dinçerk :Güçlü kuvvetli kişi
Dinçkal :Herzaman sağlıklı ve güçlü kal
Dinçkaya :Güçlü kaya, kaya gibi sağlam güçlü
Dinçmen :Sağlam, güçlü, kimse, güçlü erkek
Dinçok :Sağlam ok, güçlü ok
Dinçol :Gücü kuvveti yerinde biri ol, güçlü ol
Dinçöz :Dinç kimse, dinç özlü, güçlü kimse
Dinçsan :Dinç ve ünlü
Dinçsel :Güçlü sel
Dinçtaş :Güçlü taş
Dinçtürk :Sağlıklı, sağlam Türk, güçlü Türk
Diren :Karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı
Direnç :Karşı koyn güç, dayanan güç
Dirican :Sağlıklı güçlü kimse
Dirim :Yaşama gücü
Dirisoy :Güçlü soy, canlı soy
Dirlik :Düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç
Doğa :Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, Kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat
Doğaç :Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem
Doğal :Olağan olarak ortaya çıkmış olan, doğaya uygun, yapay Olmayan, yapmacıksız
Doğan :Küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, Akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin
Doğanalp :Şahin ve yiğit yiğit kimse
Doğanay :Ayın ilk günlerinde Ay, yeni Ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir
Doğaner :Şahin gibi kimse, şahin gibi yiğit
Doğangün :Doğmakta olan, doğan güneş
Doğantan :(Şafakta doğan için) tan gibi doğmuş olan, yeni tan
Doğar :Doğmazlık etmez
Doğruer :Yalan söylemeyen, haksızlık yapmayan kimse, içi dışı bir kimse
Doğrul :Herhangi bir yöne doğru yönlen, toparlan, dik duruma gel doğru ol
Doğruol :Eğrilikten kaçın, haksızlık etme, içi dışı bir ol
Doğruöz :İçi dışı bir kimse, özü doğru
Doğu :Güneşin doğduğu yön
Doğuer :Doğu yiğidi
Doğukan :Doğunun hakanı
Doğuş :Doğma, doğma biçimi, yaradılış
Dolun :Dolgun, dolarak biçimi yuvarlaklaşmış, ayın ondördü
Dolunay :Yuvarlaklaşmış ay, dolgunlaşmış Ay, Ay'ın on dördü Çok güzel kimse, Ay gibi kimse
Dora :Doruk
Doruk :Dağ ya da tepenin en yüksek yeri/ Şahika
Doruktekin :Yüce ve biricik, yüce şehzade
Dost :Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, gönüldeş
Dönmez :İnandığını yapar, tuttuğu yolda gider, caymaz, vazgeçmez
Dönmezer :İnandığını yapan kimse, inandığı yolda giden kimse, sözünde duran yiğit
Duman :Bir maddenin yanmasıyla çıkan renkli gaz
Dumrul :Dedem Korkut öykülerinde geçen bir ad
Duran :Ölmeyen, yaşayan, kalan, gitmeyen, devinmeyen
Duraner :Duran yiğit
Durcan :"Sen cansın, sevgilisin ve yaşamalısın" anlamında, çocuğu yaşamayan ailelerin koyduğu bir ad
Durgun :Hareketli olmayan, sakin
Durguner :Sakin kimse
Durhan :Turhan
Durmuş/Dursun :Çocukların sık ölümleri karşısında konulan dilek ifadesi
Duru :Bulanık olmayan, temiz berrak
Durualp :Temiz ve yiğit kimse
Durukal :Temiz kal, berrak kal
Durukan :Soylu kan sahibi
Durul :("Durulmak'tan buyruk) duru bir duruma gel, durulaş, berraklaş
Duruöz :Temiz özlü kimse
Durusan :Adı sanı temiz kimse
Durusel :Bulanık olmayan sel, berrak sel
Durusoy :Temiz soylu, saf kanlı
Durusu :Bulanık olmayan su, katıksız su, saf su, berrak su, pırıl pırıl
Durutekin :Temiz ve biricik, pırıl pırıl ve bir tane olan kimse, temz şehzade
Duyal :Duygulu duyarlı çabuk duygulanan
Duygu :Duyabilme, his, gönülde uyanantepki
Duygun :Duygulanabilen, içli, duyarlı, duygulu
Duysal :İçli, duyarlı, çabuk duygulanabilen, duygulu, duygu ile ilgili, Duyusal
Dünya :Yeryüzü

 

Hastalarımızın tedavi süreci öncesi ve sonrası yaşadıklarını okuyabilirsiniz.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ ve Uz. Dr. Şenay Eserdağ Show TV'ye konuk oldu.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında vajinismusu anlattı.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında genital estetiği anlattı.

0850 303 2000
Vajinismus Danışma Hattı (Ücretsiz)
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Adres: Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından hazırlanmıştır.
Yazarın izni olmaksızın içerikler veya resimler kullanılamaz.
© 2004 - 2018. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası