ERKEK İSİMLERİ >> D

Dağaşan :Dağları aşıp giden, engel tanımayan
Dağhan :Oğuz Han'ın oğlu, eski Türk inanışına göre doğa tanrılarından
Dağlı :Dağlık yerleşim yerlerinde yaşayan kimse
Dağtekin :Dağ gibi ve biricik, dağ gibi şehzade, dağ prensi
Dalan :Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı
Dalay :Deniz, dal gibi ince Ay gibi güzel
Dalayer :Deniz yiğidi, dal gibi ince ve ay gibi güzel kimse
Dalbaşar :Saldır ve başarıya ulaş
Dalca :Dal gibi, dala benzer
Dalım :Dal gibi güzel olanım
Dalince :Dal gibi ince yapılı
Dalsar :Saldır ve sar, saldır ve kuşat
Daniş :Bilgi, bilme, danışma
Darcan :Sıkıntılı, sabırsız kimse, serçe büyüklüğünde boz renkli kuş
Dardoğan :Zamanını beklemeden doğan, sabırsız doğan
Dayanç :Katlanma gücü, dayanma gücü, dayanış
Değer :Bir şey için kararlaştırılan, biçilen fiyat, bir şeyin ya da bir kimsenin Taşıdığı yüksek nitelikler
Deha :Dahi, zekaca çok üstün olan
Demir :Bildiğimiz, demir / Ondan korkanlar trene binmez.
Demiralp :Demir gibi sağlam yiğit
Demiray :Demir gibi sağlam ve Ay gibi güzel
Demirbilek :Sağlam bilekli, güçlü kimse
Demirbüken :Demiri bükebilecek denli yiğit kimse
Demircan :Demir gibi sağlam kimse
Demirdelen :Demiri delebilecek güçte olan
Demirel :Güçlü el
Demirer :Demir gibi sağlam kimse, güçlü kimse
Demirgüç :Sağlam ve güçlü kimse
Demirhan :Yakut Türklerinden olan Sular arasında tanrı sayılan ve dağ Başlarında oturduğuna inanılan kutsal ruhlardan biri
Demirkan :Sağlam ve güçlü kan
Demirkaya :Demir ve kaya gibi sağlam kimse
Demirkıran :Güçlü kimse, babayiğit
Demirok :Sağlam ok, demirden yapılmış ok
Demirol :Demir gibi güçlü ol
Demiröz :Özü demir gibi sağlam olan
Demirtaş :Demir ve taş gibi kimse, güçlü kimse, demir gülle
Demirtiken :Demir gibi sağlam biricik olan, demir şehzade
Demirtuğ :Demirden yapılmış sorguç
Demirtürk :Demir gibi Türk
Demiryürek :Yürekli, yiğit, korkusuz, güçlü kimse
Dengiz :Deniz
Dengizer :Denizci, deniz eri, deniz adamı
Deniz :Bu da bildiğimiz masmavi sular
Denizalp :Denizler yiğidi
Denizer :Denizci, deniz eri, deniz adamı
Denizhan :Ünlü Oğuz Destanı'na göre, Oğuz Han'ın altı çocuğundan En küçüğü, eski Türklerin inanışına göre doğa tanrılarından biri
Denizman :Denizci, deniz adamı
Deniztekin :Deniz şehzadesi
Denker :Uygun er
Denktaş :Yük yüklemeye yarayan, taş, denk taşı, aynı yaşta bulunan, Yaşıt, akran, eşit özdeş
Deren :Tırmık da denilen bir tarım aracı; ekini biçip toplayan, derleyen
Derin :Dibi, yüzeyin ya da ağzından uzak olan, çok içten gelen ve içe işleyen kendi türünde son derecesine ulaşmış, derinliği olan
Derinöz :Özü derin olan kimse, derin özlü
Derlen :Başkaları seni toplasın, derleme işine konu ol, toparlasınlar, toplan
Derman :Güç, dinç olabilme durumu
Derviş :Alçak gönüllü, hoşgörü sahibi
Destan :Efsane
Devlet :Belirli bir toprak parçası üzerinde içte güvenliği, dışta bağımsızlığı amaçlayan halk topluluğu
Devrim :Kısa sürede meydana gelen önemlive temelli değişiklik
Devrimer :Devrimci, devrim yapan kimse, devrimin yiğidi
Dicle :Kaynağı Kuzeydoğu Anadolu'da bulunan, ülkelerimizden sonra Irak topraklarından da geçerek denize dökülen büyük akarsu
Dikalp :Dik başlı yiğit
Dikçam :Eğik olmayan çam
Dikdal :Eğik olmayan dal
Diker :Başı dik kimse, dik başlı yiğit
Dikmen :Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, Yerdeki orman, yayla, dikilerek oluşturulan ağaçlık, çam ve başka Ağaçların gövdeleri, dik olan yer
Diktaş :Eğik olmayan taş
Dilaver :Yiğit / Yürekli
Dilek :İstenilen şey, dilenen şey, istek
Diler :Dileyen kimse, isteyen kimse
Dilercan :Dileyen can, dileyen kimse
Dilmen :Dil bilen kimse, dilci
Dincel :Dinç bir duruma gel, dinçleş, dinç el güçlü el
Dinç :Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı
Dinçalp :Güçlü yiğit, güçlü ve yiğit
Dinçay :Güçlü ve ay gibi
Dinçel :Güçlü el, güçlü kimse
Dinçer :Dinç + Er / Yorgunluk bilmeyen güçlü sağlam
Dinçerk :Güçlü kuvvetli kişi
Dinçkal :Herzaman sağlıklı ve güçlü kal
Dinçkaya :Güçlü kaya, kaya gibi sağlam güçlü
Dinçmen :Sağlam, güçlü, kimse, güçlü erkek
Dinçok :Sağlam ok, güçlü ok
Dinçol :Gücü kuvveti yerinde biri ol, güçlü ol
Dinçöz :Dinç kimse, dinç özlü, güçlü kimse
Dinçsan :Dinç ve ünlü
Dinçsel :Güçlü sel
Dinçtaş :Güçlü taş
Dinçtürk :Sağlıklı, sağlam Türk, güçlü Türk
Diren :Karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı
Direnç :Karşı koyn güç, dayanan güç
Dirican :Sağlıklı güçlü kimse
Dirim :Yaşama gücü
Dirisoy :Güçlü soy, canlı soy
Dirlik :Düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç
Doğa :Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, Kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat
Doğaç :Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem
Doğal :Olağan olarak ortaya çıkmış olan, doğaya uygun, yapay Olmayan, yapmacıksız
Doğan :Küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, Akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin
Doğanalp :Şahin ve yiğit yiğit kimse
Doğanay :Ayın ilk günlerinde Ay, yeni Ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir
Doğaner :Şahin gibi kimse, şahin gibi yiğit
Doğangün :Doğmakta olan, doğan güneş
Doğantan :(Şafakta doğan için) tan gibi doğmuş olan, yeni tan
Doğar :Doğmazlık etmez
Doğruer :Yalan söylemeyen, haksızlık yapmayan kimse, içi dışı bir kimse
Doğrul :Herhangi bir yöne doğru yönlen, toparlan, dik duruma gel doğru ol
Doğruol :Eğrilikten kaçın, haksızlık etme, içi dışı bir ol
Doğruöz :İçi dışı bir kimse, özü doğru
Doğu :Güneşin doğduğu yön
Doğuer :Doğu yiğidi
Doğukan :Doğunun hakanı
Doğuş :Doğma, doğma biçimi, yaradılış
Dolun :Dolgun, dolarak biçimi yuvarlaklaşmış, ayın ondördü
Dolunay :Yuvarlaklaşmış ay, dolgunlaşmış Ay, Ay'ın on dördü Çok güzel kimse, Ay gibi kimse
Dora :Doruk
Doruk :Dağ ya da tepenin en yüksek yeri/ Şahika
Doruktekin :Yüce ve biricik, yüce şehzade
Dost :Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, gönüldeş
Dönmez :İnandığını yapar, tuttuğu yolda gider, caymaz, vazgeçmez
Dönmezer :İnandığını yapan kimse, inandığı yolda giden kimse, sözünde duran yiğit
Duman :Bir maddenin yanmasıyla çıkan renkli gaz
Dumrul :Dedem Korkut öykülerinde geçen bir ad
Duran :Ölmeyen, yaşayan, kalan, gitmeyen, devinmeyen
Duraner :Duran yiğit
Durcan :"Sen cansın, sevgilisin ve yaşamalısın" anlamında, çocuğu yaşamayan ailelerin koyduğu bir ad
Durgun :Hareketli olmayan, sakin
Durguner :Sakin kimse
Durhan :Turhan
Durmuş/Dursun :Çocukların sık ölümleri karşısında konulan dilek ifadesi
Duru :Bulanık olmayan, temiz berrak
Durualp :Temiz ve yiğit kimse
Durukal :Temiz kal, berrak kal
Durukan :Soylu kan sahibi
Durul :("Durulmak'tan buyruk) duru bir duruma gel, durulaş, berraklaş
Duruöz :Temiz özlü kimse
Durusan :Adı sanı temiz kimse
Durusel :Bulanık olmayan sel, berrak sel
Durusoy :Temiz soylu, saf kanlı
Durusu :Bulanık olmayan su, katıksız su, saf su, berrak su, pırıl pırıl
Durutekin :Temiz ve biricik, pırıl pırıl ve bir tane olan kimse, temz şehzade
Duyal :Duygulu duyarlı çabuk duygulanan
Duygu :Duyabilme, his, gönülde uyanantepki
Duygun :Duygulanabilen, içli, duyarlı, duygulu
Duysal :İçli, duyarlı, çabuk duygulanabilen, duygulu, duygu ile ilgili, Duyusal
Dünya :Yeryüzü

 


Jinekolog Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - KURUCU
(İstanbul, Ankara ve İzmir)
İSTANBUL
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ
& Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)
ANKARA
Jinekolog Op. Dr. Didem KURBAN
Tunus Cd, No: 48/11 Kavaklıdere, Ankara. (Harita)
İZMİR
Op. Dr. Mazhar ESERDAĞ
Talatpaşa Blv, No: 42/4, Alsancak, İzmir (Harita)
(Yalnızca Vajinismus Tedavileri)
Eleştiri ve sorunlarınız için bize yazın: suleyman@eserdag.com

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından yapılmıştır.
Yazarın izni olmaksızın asla bilgi veya resimler kullanılamaz.
© 2004. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası