ERKEK İSİMLERİ >> B

Babür :Hindistan'da yaşayan bir tür kaplan/Babür imparatorluğunun kurucusu Babürşah'tan
Badak :Ufak tefek, ufak yapılı
Badak :Ufak tefek, ufak yapılı
Badakalp :Ufak tefek yiğit
Bagatur :Yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır
Bağatur, :bkz. Bagatur
Bağatur :Bkz. Bagatur
Bağdaç :Bağdaşan, uyuşan dost
Bağış :Bağışlanmış olan şey, (mecaz olarak) Tanrı'nın bağışladığı kimse
Baha :Değer fiyat, kıymatinin karşılığı, Ederi
Bahadır :Yiğit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
Bahri :Denizle ilgili, denizci, denizingücü, sonsuzluğu
Bahtiyar :Mutlu, talihli, Hayatından memnunolan
Baki :Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
Bala :Küçük çocuk, Yavru, Korunması gereken
Balaban :Bir tür yırtıcı kuş. İri cins birtür Doğan (kuş)
Balamir :M.Ö. 475 yıllarında Don Irmağı'nı geçerek Rusya'yı alan, Tuna kıyılarına dek dayanan bir Türk hükümdarı
Balatekin :Küçümen ve biricik, küçük şehzade
Baldaş :Bal gibi tatlı, taş, gibi sağlam, sert
Baler :Bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit
Balı :Türk erenlerinden biri, gömütü Sofya'da bulunan Balı eren.
Balım :Bektaşiliğe düzen veren Balım Sultan'ın adı; bal gibi olanım, tatlım
Balkan :Sarp ve ormanlık sıradağlar
Balkar :Kafkasya'da yaşayan Kıpkaçlar'ın bir kolu
Balkı :Şimşek, ışık, parlayış, çok güzel
Balkır :Işıl ışıl parıldar, ışık saçar
Baltaş :Balı gibi tatlı taş gibi sağlam, sert
Bangu :Çığlık, tiz, ses, yüksek ses, bağırtı, yankı
Barak :Çok akıllı kimse, Sarı Saltık'ın mürütlerinden Barak Baba'nın Adından; vaktiyle Gaziantep öresinde yerleşmiş olan bir aşiretin adı; Nizip ilçesine bağlı bucak (ki adını buraya yerleşmiş Barak aşiretinden alır
Baran :Durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da Direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek
Baranalp :Güçlü yiğit
Baransel :Güce, kuvvete ait. Güçsel.
Barbaros :"Barba Rosse" Kırmızı sakal. Asıl adı Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların taktığı ad.
Barçın :Süslü ipekli kumaş
Barın :Güç, baran; Moğol döneminde Orta Asyada'ki büyük Türk boylarından birinin adı
Barış :Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması
Barışkan :Barışsever, barış düşkünü
Barışta :Barış zamanı doğmuş olan
Barkın :Gezgin, Seyyah, Sürekli gezipdolaşan
Barlas :İyi savaşa, savaşçı yiğit
Bartu :En eski Türk hanlarından birinin adı
Bartunç :Güçlü tunç
Baskan :Düşmanı alt etme, yengi
Baskın :Beklenmedik bir zamanda yapılan saldırı, sıcak sisi, sağlıklı üstün
Basri :Gören, görme ile ilgili, görebilmek
Başağa :Ağaların başı, kıdemli
Başak :Buğday, arpa gibi ürünlerin tanelerini taşıyan başları, koçanları
Başar :Gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş
Başaran :Yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren Ereğine ulaşan
Başarı :Başarılan iş, bir işte ulaşılan isteğe uygun sonuç
Başat :Hepsinden üstün, benzerlerinden üstün, egemen, en başta gelen
Başay :Ilk ay
Başbay :Çok varsıl kimse, baş zengin
Başdoğan :İlk doğan
Başeğmez :Güçlü, başeğmeyen, yenilmez
Başer :Başta gelen kimse, başta gelen er
Başhan :hanların başı
Başkal :Her zaman baş kalasın
Başkan :Baş olan kimse, bir topluluğun başı, önder
Başkut :Uğurlu kimse
Başman :İleri gelen, sözü geçen kimse, bir topluluğun ileri gelen başı
Başol :Yöneten bir kimse ol
Batı :Güneş'in battığı yön
Batıbek :Batı beyi
Batıhan :Batının sultanı, hanı
Batıkan :Batı+ Khan Batının Hanı ya da Batının Kanı anlamında
Batıray :Yiğit Ay, hem yiğit hem ay gibi
Batırhan :Yiğit han
Battal :Kahraman. Oldukça iri yapılı, Alışılmışın dışında büyük
Batu :Güçlü Kuvvetli
Batuğ :Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön, batı
Batuğhan :Güçlü han, yiğit, yönetici
Batuhan :bkz. Batuğhan
Batuk :Güçlü, alp, yiğit, bkz. Batu, batuğ
Batur :Alp, yiğit, yürekli, bahadır
Baturalp :Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi
Baturay :Hem yiğit hem Ay gibi olan
Bayar :Büyük, ulu yüce.
Baybars :Eskiden Türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan; çok zengin ve kaplan gibi yiğit Türk Memluk İmparatorluğu'nun dördüncü sultanının adı
Baybora :Hem zengin hem fırtına gibi
Baycan :Zengin kimse
Baydar :İlhanlı Devleti komutanlarından
Baydoğan :Çok zengin doğmuş olan kimse, varsıl doğan
Baydu :Hülagü'nun torunu, İlhanlı hükümdarı
Bayduhan :Kutluk Devleti şehzadelerinden
Baydur :Zengin ve ölümsüz olan
Bayduralp :Zengin ve ölümsüz yiğit
Bayezit/Beyazıt :Birçok Osmanlı şehzadesinin ortakadı.
Baygüç :Zengin ve güçlü
Bayhan :Zengin han
Bayır :Bir tepenin eğilimli yeri, yokuş
Baykal :Yaban atı, Moğolistan'da büyük bir göl, deniz
Baykam :Sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse
Baykan :Soylu kimse, zengin ve soylu
Baykara :Doğan türünden yırtıcı bir kuş
Baykurt :Malı mülkü çok olan kurt, zengin ve kurt gibi olan
Baykut :Zengin ve uğurlu kimse
Baykutay :Zengin, kutlu ve Ay gibi güzel kimse
Bayman :Zengin kimse
Bayraktar :Bayrak taşıyan.
Bayram :Ulusca kutlanılan, Kutsal ve önemli günler.
Bayrav :Çok yeğin, şiddetli
Bayrı :Çok eskiden bu yana var olan, Gazne hükümdarı Alptekin'in yerine geçen kimsenin adı
Bayruk :Eskimiş
Baysal :Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz.
Baysan :Varlıklı ve ünlü
Baysu :Varlıklı ve su gibi değerli
Baysungur :Şahin türüden yırtıcı bir kuş, Timur'un torunu
Baytaş :Bir beye hizmet eden kimse
Baytekin :Bengin ve biricik, varlıklı şehzade
Baytok :Zengin ve gönlü tok, bir kırgız oymağının kurucusunun adı
Baytüzün :Varlıklı ve adaletli
Bayülken :Eski türk inanışına göre göğün on altıncı katında oturan barış
Bedi :Bir eşi daha bulunmayan benzersiz
Bedih :Çok saygın ve çok büyük bir ünü olan anlamında
Bedir :Ayın ondördü. Dolunay. Ay.
Bedirhan :Ay+ Han gibi Bedir + Han
Bediz :Açık, belli, görünen. 2.Süs
Bedrettin :Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce
Bedri :Ay gibi, aya benzeyen, Aya ait
Beha :Ender, zor bulunan
Behçet :Sevinç, güzellik, güler yüzlülük.
Behiç :Şen güzel, güzel yüzlü
Behir :Deniz
Behlil / Behlül :Çok gülen, hayır sahibi, güleryüzlü
Behlül :Çok gülen, şakacı 2.Hayırsever kimse
Behnan :İyimser ve sempatik kişi alamında
Behram :Merih Yıldızı.
Behzad / Behzat :Doğuştan iyi soylu
Behzat :Doğuştan iyi, soylu kişi
Beker :Güçlü, kuvvetli
Beki / Bekri :El değmemiş, Bakir, Tertemiz, bozulmamış.
Bekir :Sabah erken kalkan.
Bektaş :Saygın, aziz, denk, eşit.
Bektürk :Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan
Belek :Armağan
Beler :Hun İmparatoru Attilla'nın dedelerinden
Belger :Benzerlerinden ayrı olan
Beliğ :Telafuzu düzgün olan
Benam :Şöhretli ve iyimser kişi
Benan :Parmaklar, parmak uçları
Bender :Liman
Bener :Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi
Bengialp :Yiğitliği ve kahramanlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi
Bengibay :Saygınlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi
Bengisan :Adı sonsuza dek anılacak kişi
Bengisoy :Soyu sonsuza dek yaşayacak olan
Benian :Hep beni anımsa
Bentürk :Türklüğü ile övünen kişi
Beran :Koç başı
Berat :İzinli, müsaadeli olmak / Diploma
Berdan :Eşitliği sağlayan kimse
Bereket :Bolluk, gürlük, ongunluk
Berge :İz
Bergin :Güçlü, kuvvetli
Berhan :Sağlam, güçlü kan 2.Güçlü komutan
Berk :Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım
Berkal :Sağlam, güçlü, sert ol
Berkan :Parıldayış, şakıma
Berkant :Bozulamaz yemin 2.Sağlam, güçlü 3. Orta Asya'da sıradağlar
Berkay :Güçlü ve ay gibi
Berke :Kamçı, kırbaç
Berkel :Güçlü el, sağlam
Berker :Güçlü, sağlam erkek
Berki :Çok parlak
Berkin :Çok kuvvetli 2.Pekiştirilmiş
Berkkan :Geçmişi sağlam olan kimse
Berkman :Kişiliği sağlam olan kimse
Berkok :Güçlü ok
Berkol :Güçlü, sağlam ol
Berksal :Güçlü, sağlam
Berksan :Adı, sanı sağlam bilinen
Berksay :Sert kaya
Berksin :Güçlü, sağlam, kuvvetli
Berksoy :Güçlü, kuvvetli soy
Berksu :Sert su
Berksun :Gücünü ver
Berktan :Tanyeri gibi güzel ve güçlü
Berkün :Sağlam ün, şan
Berran :Keskin
Bertan :Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse
Berter :Üstün ve değerli kimse
Besim :Güler yüzlü
Beşer :İnsanoğlu
Beşir :Müjde getiren, güler yüzlü
Betim :Bir şeyin resmi ya da heykeli 2.Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı
Beyda :Çöl
Beydaş :Dürüstlük, doğruluk, hakkaniyet
Beykan :Soylu ve zengin bir geçmişe sahip anlamında
Beykara :Saygın ve sert kişi
Beyrek :Çok kibar 2.Kederli
Beysan :Bey, efendi 2.Zenginlik 3.ün, şöhret
Beyzat :Doğuştan soylu
Bihay :Bilgili
Bilal :Suyla ıslatan; ıslaklık
Bilan :Değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri
Bilge :Bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.Göktürk hakanı
Bilgealp :Bilgili ve cesur kişi
Bilgeer :Bilgili ve sözüne güvenilir kişi
Bilgehan :Bilgili ve hükümdar kişi
Bilgekağan :Bilgili ve savaşçı kişi
Bilgen :Bilgiye doymuş kişi
Bilget :Bilgiye ulaştıran yetenekli
Bilgihan :Göktürk İmparator'u
Bilgin :Bilgi sahibi. Alim
Bilginer :Bilgili kimse
Bilhan :Bilgili olmak, yönetici olmak
Bilkan :Bilgili soydan, kandan gelen
Binalp :Çok yiğit, cesur kişi
Biran :Aniden etkileyen anlamında
Birant :Rek yemin, tek ant
Bircan :Çok değerli, can kadar değerli
Birce :Tek, eşsiz, benzersiz
Birdal :Tel kalmış dal
Birge :Her beraber anlamında
Birhan :Biricik hakan, tek hükümdar
Birkan :Aynı kandan, aynı soydan olan
Birmen :Tek olan, eşsiz olan
Birol :Bir tane olan
Birsel :Biricik
Birsen :Yalnız sen anlamında
Birtan :Bir yerde, tan gibi.
Boğaçhan :Efsaneleşmiş Türk kahramanı. dede Korkut Öykülerinde adı geçen yiğit
Bolat :Çelik gibi sert
Bora / Boran :Ardından yağış getiren şiddetlirüzgar.
Bora :Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar
Borahan :Sert hakan
Boran :Rüzgar şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı
Bozkurt :Türklerin Orta asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt
Börteçin :Dağı eriterek Türkleri Ergenekon'dan çıkartan demirci
Buğra :Erkek deve
Buğrahan :İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad
Bulgan :Bilge kişi
Bulut :Bildiğimiz bulut. (Havada bulut sen bunu unut gibi)(!)
Bumin :Baykuş, Puhu kuşu.
Burağan :Kısa süreli güçü yel
Burak :Hz. Muhammed'in Miraç'da bindiği atın ismi
Burçak :Baklagillerden mercimeğe benzer bir bitki
Burçin :Dişi geyik.
Burhan :Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt
Burhanettin :Dinin kanıtı, dinin delili, isbatı
Burkay :Buruk ay
Burkhan :Heykel, özellikle Buddha heykeli
Büke :Pehlivan 2.Bilgili, zeki kişi 3. Ejderha
Bülent :Yüksek, uzun, erişilmesi zor, yüce
Bünyamin :Hz. Yakup'un oğlu
Bürkan :Yanardağ

 


Jinekolog Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - KURUCU
(İstanbul, Ankara ve İzmir)
İSTANBUL
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ
& Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)
ANKARA
Jinekolog Op. Dr. Didem KURBAN
Tunus Cd, No: 48/11 Kavaklıdere, Ankara. (Harita)
İZMİR
Op. Dr. Mazhar ESERDAĞ
Talatpaşa Blv, No: 42/4, Alsancak, İzmir (Harita)
(Yalnızca Vajinismus Tedavileri)
Eleştiri ve sorunlarınız için bize yazın: suleyman@eserdag.com

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından yapılmıştır.
Yazarın izni olmaksızın asla bilgi veya resimler kullanılamaz.
© 2004. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası