Site Logo


ERKEK İSİMLERİ >> B

Babür :Hindistan'da yaşayan bir tür kaplan/Babür imparatorluğunun kurucusu Babürşah'tan
Badak :Ufak tefek, ufak yapılı
Badak :Ufak tefek, ufak yapılı
Badakalp :Ufak tefek yiğit
Bagatur :Yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır
Bağatur, :bkz. Bagatur
Bağatur :Bkz. Bagatur
Bağdaç :Bağdaşan, uyuşan dost
Bağış :Bağışlanmış olan şey, (mecaz olarak) Tanrı'nın bağışladığı kimse
Baha :Değer fiyat, kıymatinin karşılığı, Ederi
Bahadır :Yiğit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
Bahri :Denizle ilgili, denizci, denizingücü, sonsuzluğu
Bahtiyar :Mutlu, talihli, Hayatından memnunolan
Baki :Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
Bala :Küçük çocuk, Yavru, Korunması gereken
Balaban :Bir tür yırtıcı kuş. İri cins birtür Doğan (kuş)
Balamir :M.Ö. 475 yıllarında Don Irmağı'nı geçerek Rusya'yı alan, Tuna kıyılarına dek dayanan bir Türk hükümdarı
Balatekin :Küçümen ve biricik, küçük şehzade
Baldaş :Bal gibi tatlı, taş, gibi sağlam, sert
Baler :Bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit
Balı :Türk erenlerinden biri, gömütü Sofya'da bulunan Balı eren.
Balım :Bektaşiliğe düzen veren Balım Sultan'ın adı; bal gibi olanım, tatlım
Balkan :Sarp ve ormanlık sıradağlar
Balkar :Kafkasya'da yaşayan Kıpkaçlar'ın bir kolu
Balkı :Şimşek, ışık, parlayış, çok güzel
Balkır :Işıl ışıl parıldar, ışık saçar
Baltaş :Balı gibi tatlı taş gibi sağlam, sert
Bangu :Çığlık, tiz, ses, yüksek ses, bağırtı, yankı
Barak :Çok akıllı kimse, Sarı Saltık'ın mürütlerinden Barak Baba'nın Adından; vaktiyle Gaziantep öresinde yerleşmiş olan bir aşiretin adı; Nizip ilçesine bağlı bucak (ki adını buraya yerleşmiş Barak aşiretinden alır
Baran :Durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da Direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek
Baranalp :Güçlü yiğit
Baransel :Güce, kuvvete ait. Güçsel.
Barbaros :"Barba Rosse" Kırmızı sakal. Asıl adı Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların taktığı ad.
Barçın :Süslü ipekli kumaş
Barın :Güç, baran; Moğol döneminde Orta Asyada'ki büyük Türk boylarından birinin adı
Barış :Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması
Barışkan :Barışsever, barış düşkünü
Barışta :Barış zamanı doğmuş olan
Barkın :Gezgin, Seyyah, Sürekli gezipdolaşan
Barlas :İyi savaşa, savaşçı yiğit
Bartu :En eski Türk hanlarından birinin adı
Bartunç :Güçlü tunç
Baskan :Düşmanı alt etme, yengi
Baskın :Beklenmedik bir zamanda yapılan saldırı, sıcak sisi, sağlıklı üstün
Basri :Gören, görme ile ilgili, görebilmek
Başağa :Ağaların başı, kıdemli
Başak :Buğday, arpa gibi ürünlerin tanelerini taşıyan başları, koçanları
Başar :Gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş
Başaran :Yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren Ereğine ulaşan
Başarı :Başarılan iş, bir işte ulaşılan isteğe uygun sonuç
Başat :Hepsinden üstün, benzerlerinden üstün, egemen, en başta gelen
Başay :Ilk ay
Başbay :Çok varsıl kimse, baş zengin
Başdoğan :İlk doğan
Başeğmez :Güçlü, başeğmeyen, yenilmez
Başer :Başta gelen kimse, başta gelen er
Başhan :hanların başı
Başkal :Her zaman baş kalasın
Başkan :Baş olan kimse, bir topluluğun başı, önder
Başkut :Uğurlu kimse
Başman :İleri gelen, sözü geçen kimse, bir topluluğun ileri gelen başı
Başol :Yöneten bir kimse ol
Batı :Güneş'in battığı yön
Batıbek :Batı beyi
Batıhan :Batının sultanı, hanı
Batıkan :Batı+ Khan Batının Hanı ya da Batının Kanı anlamında
Batıray :Yiğit Ay, hem yiğit hem ay gibi
Batırhan :Yiğit han
Battal :Kahraman. Oldukça iri yapılı, Alışılmışın dışında büyük
Batu :Güçlü Kuvvetli
Batuğ :Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön, batı
Batuğhan :Güçlü han, yiğit, yönetici
Batuhan :bkz. Batuğhan
Batuk :Güçlü, alp, yiğit, bkz. Batu, batuğ
Batur :Alp, yiğit, yürekli, bahadır
Baturalp :Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi
Baturay :Hem yiğit hem Ay gibi olan
Bayar :Büyük, ulu yüce.
Baybars :Eskiden Türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan; çok zengin ve kaplan gibi yiğit Türk Memluk İmparatorluğu'nun dördüncü sultanının adı
Baybora :Hem zengin hem fırtına gibi
Baycan :Zengin kimse
Baydar :İlhanlı Devleti komutanlarından
Baydoğan :Çok zengin doğmuş olan kimse, varsıl doğan
Baydu :Hülagü'nun torunu, İlhanlı hükümdarı
Bayduhan :Kutluk Devleti şehzadelerinden
Baydur :Zengin ve ölümsüz olan
Bayduralp :Zengin ve ölümsüz yiğit
Bayezit/Beyazıt :Birçok Osmanlı şehzadesinin ortakadı.
Baygüç :Zengin ve güçlü
Bayhan :Zengin han
Bayır :Bir tepenin eğilimli yeri, yokuş
Baykal :Yaban atı, Moğolistan'da büyük bir göl, deniz
Baykam :Sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse
Baykan :Soylu kimse, zengin ve soylu
Baykara :Doğan türünden yırtıcı bir kuş
Baykurt :Malı mülkü çok olan kurt, zengin ve kurt gibi olan
Baykut :Zengin ve uğurlu kimse
Baykutay :Zengin, kutlu ve Ay gibi güzel kimse
Bayman :Zengin kimse
Bayraktar :Bayrak taşıyan.
Bayram :Ulusca kutlanılan, Kutsal ve önemli günler.
Bayrav :Çok yeğin, şiddetli
Bayrı :Çok eskiden bu yana var olan, Gazne hükümdarı Alptekin'in yerine geçen kimsenin adı
Bayruk :Eskimiş
Baysal :Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz.
Baysan :Varlıklı ve ünlü
Baysu :Varlıklı ve su gibi değerli
Baysungur :Şahin türüden yırtıcı bir kuş, Timur'un torunu
Baytaş :Bir beye hizmet eden kimse
Baytekin :Bengin ve biricik, varlıklı şehzade
Baytok :Zengin ve gönlü tok, bir kırgız oymağının kurucusunun adı
Baytüzün :Varlıklı ve adaletli
Bayülken :Eski türk inanışına göre göğün on altıncı katında oturan barış
Bedi :Bir eşi daha bulunmayan benzersiz
Bedih :Çok saygın ve çok büyük bir ünü olan anlamında
Bedir :Ayın ondördü. Dolunay. Ay.
Bedirhan :Ay+ Han gibi Bedir + Han
Bediz :Açık, belli, görünen. 2.Süs
Bedrettin :Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce
Bedri :Ay gibi, aya benzeyen, Aya ait
Beha :Ender, zor bulunan
Behçet :Sevinç, güzellik, güler yüzlülük.
Behiç :Şen güzel, güzel yüzlü
Behir :Deniz
Behlil / Behlül :Çok gülen, hayır sahibi, güleryüzlü
Behlül :Çok gülen, şakacı 2.Hayırsever kimse
Behnan :İyimser ve sempatik kişi alamında
Behram :Merih Yıldızı.
Behzad / Behzat :Doğuştan iyi soylu
Behzat :Doğuştan iyi, soylu kişi
Beker :Güçlü, kuvvetli
Beki / Bekri :El değmemiş, Bakir, Tertemiz, bozulmamış.
Bekir :Sabah erken kalkan.
Bektaş :Saygın, aziz, denk, eşit.
Bektürk :Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan
Belek :Armağan
Beler :Hun İmparatoru Attilla'nın dedelerinden
Belger :Benzerlerinden ayrı olan
Beliğ :Telafuzu düzgün olan
Benam :Şöhretli ve iyimser kişi
Benan :Parmaklar, parmak uçları
Bender :Liman
Bener :Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi
Bengialp :Yiğitliği ve kahramanlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi
Bengibay :Saygınlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi
Bengisan :Adı sonsuza dek anılacak kişi
Bengisoy :Soyu sonsuza dek yaşayacak olan
Benian :Hep beni anımsa
Bentürk :Türklüğü ile övünen kişi
Beran :Koç başı
Berat :İzinli, müsaadeli olmak / Diploma
Berdan :Eşitliği sağlayan kimse
Bereket :Bolluk, gürlük, ongunluk
Berge :İz
Bergin :Güçlü, kuvvetli
Berhan :Sağlam, güçlü kan 2.Güçlü komutan
Berk :Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım
Berkal :Sağlam, güçlü, sert ol
Berkan :Parıldayış, şakıma
Berkant :Bozulamaz yemin 2.Sağlam, güçlü 3. Orta Asya'da sıradağlar
Berkay :Güçlü ve ay gibi
Berke :Kamçı, kırbaç
Berkel :Güçlü el, sağlam
Berker :Güçlü, sağlam erkek
Berki :Çok parlak
Berkin :Çok kuvvetli 2.Pekiştirilmiş
Berkkan :Geçmişi sağlam olan kimse
Berkman :Kişiliği sağlam olan kimse
Berkok :Güçlü ok
Berkol :Güçlü, sağlam ol
Berksal :Güçlü, sağlam
Berksan :Adı, sanı sağlam bilinen
Berksay :Sert kaya
Berksin :Güçlü, sağlam, kuvvetli
Berksoy :Güçlü, kuvvetli soy
Berksu :Sert su
Berksun :Gücünü ver
Berktan :Tanyeri gibi güzel ve güçlü
Berkün :Sağlam ün, şan
Berran :Keskin
Bertan :Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse
Berter :Üstün ve değerli kimse
Besim :Güler yüzlü
Beşer :İnsanoğlu
Beşir :Müjde getiren, güler yüzlü
Betim :Bir şeyin resmi ya da heykeli 2.Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı
Beyda :Çöl
Beydaş :Dürüstlük, doğruluk, hakkaniyet
Beykan :Soylu ve zengin bir geçmişe sahip anlamında
Beykara :Saygın ve sert kişi
Beyrek :Çok kibar 2.Kederli
Beysan :Bey, efendi 2.Zenginlik 3.ün, şöhret
Beyzat :Doğuştan soylu
Bihay :Bilgili
Bilal :Suyla ıslatan; ıslaklık
Bilan :Değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri
Bilge :Bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.Göktürk hakanı
Bilgealp :Bilgili ve cesur kişi
Bilgeer :Bilgili ve sözüne güvenilir kişi
Bilgehan :Bilgili ve hükümdar kişi
Bilgekağan :Bilgili ve savaşçı kişi
Bilgen :Bilgiye doymuş kişi
Bilget :Bilgiye ulaştıran yetenekli
Bilgihan :Göktürk İmparator'u
Bilgin :Bilgi sahibi. Alim
Bilginer :Bilgili kimse
Bilhan :Bilgili olmak, yönetici olmak
Bilkan :Bilgili soydan, kandan gelen
Binalp :Çok yiğit, cesur kişi
Biran :Aniden etkileyen anlamında
Birant :Rek yemin, tek ant
Bircan :Çok değerli, can kadar değerli
Birce :Tek, eşsiz, benzersiz
Birdal :Tel kalmış dal
Birge :Her beraber anlamında
Birhan :Biricik hakan, tek hükümdar
Birkan :Aynı kandan, aynı soydan olan
Birmen :Tek olan, eşsiz olan
Birol :Bir tane olan
Birsel :Biricik
Birsen :Yalnız sen anlamında
Birtan :Bir yerde, tan gibi.
Boğaçhan :Efsaneleşmiş Türk kahramanı. dede Korkut Öykülerinde adı geçen yiğit
Bolat :Çelik gibi sert
Bora / Boran :Ardından yağış getiren şiddetlirüzgar.
Bora :Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar
Borahan :Sert hakan
Boran :Rüzgar şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı
Bozkurt :Türklerin Orta asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt
Börteçin :Dağı eriterek Türkleri Ergenekon'dan çıkartan demirci
Buğra :Erkek deve
Buğrahan :İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad
Bulgan :Bilge kişi
Bulut :Bildiğimiz bulut. (Havada bulut sen bunu unut gibi)(!)
Bumin :Baykuş, Puhu kuşu.
Burağan :Kısa süreli güçü yel
Burak :Hz. Muhammed'in Miraç'da bindiği atın ismi
Burçak :Baklagillerden mercimeğe benzer bir bitki
Burçin :Dişi geyik.
Burhan :Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt
Burhanettin :Dinin kanıtı, dinin delili, isbatı
Burkay :Buruk ay
Burkhan :Heykel, özellikle Buddha heykeli
Büke :Pehlivan 2.Bilgili, zeki kişi 3. Ejderha
Bülent :Yüksek, uzun, erişilmesi zor, yüce
Bünyamin :Hz. Yakup'un oğlu
Bürkan :Yanardağ

 

Hastalarımızın tedavi süreci öncesi ve sonrası yaşadıklarını okuyabilirsiniz.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ ve Uz. Dr. Şenay Eserdağ Show TV'ye konuk oldu.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında vajinismusu anlattı.

Op. Dr. Süleyman Eserdağ TV 8'de Çok Yaşa programında genital estetiği anlattı.

0850 303 2000
Vajinismus Danışma Hattı (Ücretsiz)
Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ - Uz. Dr. Şenay ESERDAĞ
Adres: Valikonağı Cd, No: 52/7 Nişantaşı, İstanbul. (Harita)

Sitenin tüm tasarımı ve içeriği Jinekolog & Cinsel Terapist Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından hazırlanmıştır.
Yazarın izni olmaksızın içerikler veya resimler kullanılamaz.
© 2004 - 2018. www.jinekolognet.com

Yasal Uyarı - Site Haritası